De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nederlands Curriculum ? Samen bouwen aan een Nederlands curriculum voor de kinderopvang (okt 2005)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nederlands Curriculum ? Samen bouwen aan een Nederlands curriculum voor de kinderopvang (okt 2005)"— Transcript van de presentatie:

1 Nederlands Curriculum ? Samen bouwen aan een Nederlands curriculum voor de kinderopvang (okt 2005)

2 Het begin Een curriculum in de kinderopvang: Wat is dat ? Wat moet ik ermee ? Is dat nu wel nodig ?

3 Curriculum kinderopvang Niet voorgeschreven activiteiten Wel pedagogisch bouwwerk Aansluiten internationale terminologie

4 Een gemeenschappelijk kader ? Wat willen we onze kinderen meegeven ? Gemeenschappelijk begrippenkader? Relatie pedagogische basisdoelen WKO? Hoe ver gaat de gemeenschappelijkheid? Aandeel van ouders? Handreikingen voor groepsleiding?

5 Europese kwalteitsdoelstellingen Autonomie en zelfbeeld van het kind bevorderen Enthousiasme voor het leren Verbale en linguïstische vaardigheden Begrip van rekenkunde, biologie, wetenschap, techniek en omgeving Muzikale expressie en esthetische vaardigheden Lichaamsbeheersing Gezonde en hygiënische voeding Bewustzijn van gemeenschap

6 ECEC Early Childhood Education and Care Doelgerichte opvoedings-interactie in de verschillende leefomgevingen van jonge kinderen doel: evenwichtige groei, ontwikkeling, leren kinderen goede start in leven geven eerste stap in levenslang leren Respect eigen interesse kinderen/basis voor leren Veel aandacht voor de manier waarop deze interesse van kinderen wordt opgewekt/ begeleid

7 Inspiratie Wereldwijd denken over opvang/opvoeden/leren Pedagogiek van het jonge kind centraal Zoektocht naar elkaars begrippenkader Historisch perspectief: ‘s lands wijs, ‘s lands eer Verschil: doelen, accenten, uitgangspunten, namen Verschil: werkwijze, detaillering, relatie onderwijs Verschil: maatschappelijk/politieke keuzen Verschil: meer/minder overheid, regels, verplichting

8 Overeenkomsten Holistische visie op ontwikkeling/leren jonge kind Ontwikkeling/leren in betekenisvolle context/situaties Spel en plezier staan centraal Kind mogen zijn Invloed van het kind zelf Diversiteit en Including Omgeving belangrijk Samenwerking ouders Belang van competente beroepsopvoeder

9 Pedagogische doelen: Finland Persoonlijk welbevinden Betrokkenheid op anderen Steeds meer autonomie

10 Pedagogische doelen: Zweden Ontwikkeling en leren Invloed van kind zelf Waarden en normen

11 Pedagogische doelen: Berlijn Individuele competenties Sociale competenties Zaak competenties Leer competenties

12 Pedagogische doelen N. Zeeland Welbevinden Erbij horen Bijdragen Communicatie Exploratie

13 Onderdelen van een curriculum Finland: Spelen, fysieke activiteiten, zelfexpressie, artistieke ervaringen, exploratie, kennisontwikkeling (natuur, rekenkundig, geschiedenis, esthetisch, ethiek, filosofie) Berlijn: (Bildung) Lichaam, bewegen, gezondheid, sociaal en cultureel leven, communicatie/spraak/ schrift, beeldend vormgeven, muziek, rekenkundige, natuurkundige ervaringen

14 Uitwerking curriculum Finland Globaal opgesteld door overheid en verplicht Gemeenschappelijke invulling op lokaal niveau Organisaties werken zelf concreet programma uit. Zweden Meer een nationale richtlijn dan gedetailleerd curriculum Wel met helder geformuleerde leerdoelen en reikwijdte Hoe organisaties doelen bereiken is eigen verantwoordelijkheid Nieuw Zeeland Principes, doelen, resultaten van breed naar gedetailleerd Per doel uitwerking welke kennis, vaardigheden en attitudes Instellingen werken zelf concreet programma uit. “reflectie vragen” en voorbeelden zijn onderdeel curriculum

15 Te W hāriki : “ geweven mat” Nieuw Zeeland een door vele handen gemeenschappelijk geweven tapijt vanuit meerdere perspectieven, culturen, principes N NN (Nieuw Zeeland)

16 4 leidende principes Te W hāriki 1. Holistische kijk op ontwikkeling kind. 2. Empowerment: belangrijk Maori principe 3. Gezin en gemeenschapsband 4. Relaties: kinderen leren door responsieve en wederkerige relaties aan te gaan.

17 Te Whāriki: doelen Welbevinden Erbij horen Bijdragen Communicatie Exploratie

18 Te whāriki Uitwerking doelen: leerdoelen Vragen voorbeelden.

19 0-18 maanden (infant) 18-36 maanden (toddlers) 2.5-5 jaar (jonge kind).

20 Waarde van een curriculum? Handvatten om pedagogische waarde en opdracht van kinderopvang te bespreken en te verdiepen. Draagt bij aan positionering kinderopvang Houvast bij opleiding en bijscholing. Verhoogt zelfvertrouwen en status groepsleiding: dat is goed voor kwaliteit

21 Hoe weven wij met elkaar een eigen Nederlands curriculum? Wat moet er in komen te staan? Hoe ver moet het gaan?


Download ppt "Nederlands Curriculum ? Samen bouwen aan een Nederlands curriculum voor de kinderopvang (okt 2005)"

Verwante presentaties


Ads door Google