De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen opvoeden; ouders en pedagogisch medewerkers Wat zijn verschillen en overeenkomsten? Voeg hier een foto van de groep/het kindercentrum of een andere.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen opvoeden; ouders en pedagogisch medewerkers Wat zijn verschillen en overeenkomsten? Voeg hier een foto van de groep/het kindercentrum of een andere."— Transcript van de presentatie:

1 Samen opvoeden; ouders en pedagogisch medewerkers Wat zijn verschillen en overeenkomsten? Voeg hier een foto van de groep/het kindercentrum of een andere afbeelding in.

2 Welkom

3 Opvoeden op het kinderdagverblijf

4 Opvoeden op het kinderdagverblijf (1) •Onder opvoeden kan worden verstaan: alles wat pedagogisch medewerkers doen om veiligheid, geborgenheid en gelegenheid tot spelen en leren te bieden aan de kinderen. •Bij jonge kinderen moeten alle aspecten van ontwikkeling aan bod komen: de motorische, emotionele, sociale en creatieve ontwikkeling en de ontwikkeling van kennis en denken. •De verzorging – eten, drinken, verschonen, gaan slapen en aan- en uitkleden – hoort ook bij de opvoeding.

5 Opvoeden op het kinderdagverblijf (2) Een kinderdagverblijf moet bieden: •Een gevoel van emotionele veiligheid •Mogelijkheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie •Bijdrage aan het ontwikkelen van sociale competentie •Overdragen van morele competentie/waarden, normen en cultuur

6 Opvoeden op het kinderdagverblijf (3) Veiligheid –Veilige omgeving –Vertrouwde relaties met pedagogisch medewerkers –Vertrouwde relaties met kinderen –Vertrouwde gewoontes –Mogen zijn wie je bent

7 Opvoeden op het kinderdagverblijf (4) Persoonlijke competenties –Emoties uiten en benoemen –Motoriek en zintuigen: •zelfstandig bewegen: kruipen, lopen, rennen, springen •fijne motoriek: grijpen, bouwen •Zichzelf verzorgen: eten, aankleden, zindelijkheid •horen, zien, voelen, ruiken –Cognitieve vaardigheden: •natuur ontdekken en genieten •oorzaak en gevolg ontdekken

8 Opvoeden op het kinderdagverblijf (5) Persoonlijke competenties (vervolg) –Taal en communicatie: •begrijpen van taal •imiteren •woorden gebruiken •zinnetjes maken •wens om ervaringen te delen •genieten van verhalen •genieten van rollenspel –Creatieve en beeldende vaardigheden, verven, tekenen, knutselen •dansen en muziek maken

9 Opvoeden op het kinderdagverblijf (6) Sociale vaardigheden –samen spelen –betrokkenheid, elkaar helpen –geven en nemen –vrienden maken –conflicten oplossen –zelfbesef en weten bij wie je hoort

10 Opvoeden op het kinderdagverblijf (7) Normen en waarden Morele regels: –elkaar geen pijn doen –luisteren naar de pedagogisch medewerkers –accepteren van verschillen –goede manieren

11 Ouders en kinderdagverblijf samen in gesprek over opvoeden: waarom?

12 Verbetering van de kwaliteit van de opvang, want: –Ouders worden zich bewust van het pedagogisch beleid en de pedagogische praktijk –De organisatie maakt gebruik van het (pedagogisch) perspectief van ouders –Er komt meer draagvlak voor werkwijzen en daarmee samenhangende regels

13 Verschillen tussen ouders en pedagogisch medewerkers

14 Ouders •Sterke emotionele band •Levenslang •Een of enkele kinderen •Broers en zusjes; familie •Weten veel van elkaar, van vroeger, en hebben verwachtingen voor de toekomst •Thuisomgeving die is ingericht voor volwassenen en kinderen •Geen pedagogische opleiding •Gezin en informele taakverdeling Pedagogisch medewerkers •Warme persoonlijke relatie •Kortdurend •Groep kinderen •Geen familie •Weten niet zo veel van elkaar; voornamelijk wat ze onlangs samen gedaan hebben en gaan doen in de groep •Speciaal voor kinderen ingerichte omgeving •Professionele pedagogische opleiding •Professionele organisatie met formele arbeidsvoorwaarden

15 Opvoeden thuis: wat is er anders???

16 Voeg een foto in van een kind/kinderen in de thuissituatie

17 Pauze van 10 minuten

18 Stellingen

19 Vraag: wat is je mening? Eens=groen briefje Oneens= rood briefje

20 Stelling Uitgebreide slaaprituelen, zoals misschien thuis, zijn tijdstechnisch niet mogelijk op het kinderdagverblijf. ?

21 Stelling Een meisje op de groep bijt sinds kort regelmatig andere kinderen. De pedagogisch medewerkers weten dat dit vaak enkel een fase is. Er zijn echter ouders die klachten hebben en willen weten om welk kind het gaat. De pedagogisch medewerkers respecteren de privacy van het kind en de ouders. ?

22 Stelling Klimmen en klauteren is goed voor kinderen ook al betekent dit soms een geschaafde knie. ?

23 Stelling De pedagogisch medewerkers nemen ook vaak de baby’s mee naar buiten. Voor baby’s die kruipen betekent dit vieze kleren. Dit hoort er nu eenmaal bij. ?

24 Stelling Een jongetje van drieëneenhalf is nog niet zindelijk. Zijn ouders maken zich zorgen en zijn thuis begonnen met een andere aanpak. Ze willen dat deze aanpak ook op het kinderdagverblijf wordt toegepast. De pedagogisch medewerkers zijn echter van mening dat de huidige aanpak nog niet voldoende de tijd heeft gekregen en gaan daarom de nieuwe methode niet hanteren. ?

25 Stelling Het is een regenachtige herfstdag. Een mooi moment om dik ingepakt in regenjas bladeren te gaan verzamelen. Voor de pedagogisch medewerkers betekent dit veel aan- en uitkleedwerk dus ze blijven binnen. ?

26 Afspraken en evaluatie


Download ppt "Samen opvoeden; ouders en pedagogisch medewerkers Wat zijn verschillen en overeenkomsten? Voeg hier een foto van de groep/het kindercentrum of een andere."

Verwante presentaties


Ads door Google