De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

W ELKE PROFESSIONAL EN WELKE COMPETENTIES HEEFT DE KINDEROPVANG NODIG ? Jan Peeters.

Verwante presentaties


Presentatie over: "W ELKE PROFESSIONAL EN WELKE COMPETENTIES HEEFT DE KINDEROPVANG NODIG ? Jan Peeters."— Transcript van de presentatie:

1 W ELKE PROFESSIONAL EN WELKE COMPETENTIES HEEFT DE KINDEROPVANG NODIG ? Jan Peeters

2 1 E EN AFSTANDELIJKE EXPERT ? Professionaliteit: 1: expert bezit kennis om te genezen 2: vaardigheden beroep universeel geldend In kinderzorg: Amerikaans pedagoge Lilian Kaz Leidster/verzorgster => zelfde regels Denkmodel tot ‘80

3 Reactie ouders: Opvoeders= koel en geen emotionele betrokkenheid, afstandelijke invulling van professionaliteit Verklaring: taak moeder om te zorgen voor jonge kinderen Oplossing: schadelijk voor jonge kind dus begeleidster moederfiguur

4 2 E EN WARME PROFESSIONAL Professionaliteit: 1: hanteren emoties en omgaan met kinderen 2: zorg en liefde 3:kinderen graag zien 4: kunnen omgaan met menselijke waarden en normen

5 T EGENSTELLING VROEGER - NU Technische invulling beroep Uitvoeren wat door regel is vastgelegd, geen emotionele betrokkenheid Normatieve invulling Opvoedster persoonlijke betrokkenheid + creatief, integer, verantwoordelijkheids besef

6 3 D E PEDAGOGISCHE MEDEWERKER CONSTRUEERT EEN NIEUW BEROEP Nieuwe invulling opvoedster: 1: nieuwe competenties inspelen op noden mensen + verbeteren Professionalisering: Proces van het verbeteren en ontwikkelen van competenties, die de pedagogische medewerker moeten toelaten de kwaliteit van het werk met kinderen en ouders voortduren te verbeteren. Dali: co-construeren van professionaliteit (kennis ontwikkelen)

7 D EMOCRATISCHE PROFESSIONALITEIT Oberhuemer Samenwerking tussen collega’s, kinderen, buurt,… leerproces

8 4 C OMPETENTIES EN KWALITEITEN VAN DE ‘ WARME ’ PROFESSIONAL Cameron: Britse technische visie actiegerichte visie op competenties (in praktijk kunne) Competency based approach: vaardigheden + kennis + inzicht Kennis omzetten in praktijk

9 K ENMERKEN DEMOCRATISCHE PROFESSIONALITEIT Competenties en kwaliteiten: 1: open staan voor dialoog 2: kritisch denken 3: onderzoekshouding aannemen 4: actief luisteren 5: omgaan met onzekerheid 6: subjectief standpunt innemen 7: kennis opbouwen met anderen Vaardigheden kunnen uitbreiden

10 T OEPASSING http://www.youtube.com/watch?v=VoJGYSW2kJo -creatief -in gesprek met collega’s -werkt verder op problemen -liefde van en voor de kinderen -spelen met kinderen -kinderen begrijpen

11 5 D E PEGAGOGISCHE UTOPIE IN DE PRAKTIJK GEBRACHT Kinderopvang, onthaalouders zorgen voor democratische professionaliteit onderzoek in praktijk: getuigenissen Veel gebruikt in complexe situaties + veel interactie Moss: technische competentiemodel remt opvoedsters af + weinig inspirerend

12 E INDE Shauni Vandeputte – 1 BaOB2

13 B RONNEN Peeters, J. (2009). Welke professional en welke competenties heeft de kinderopvang nodig? Tijdschrift voor welzijnswerk, 33(299), 5-14.


Download ppt "W ELKE PROFESSIONAL EN WELKE COMPETENTIES HEEFT DE KINDEROPVANG NODIG ? Jan Peeters."

Verwante presentaties


Ads door Google