De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Identiteit is geen kwestie van kiezen, maar van delen. SOPOW, 31 oktober 2012 Vereniging Openbaar Onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Identiteit is geen kwestie van kiezen, maar van delen. SOPOW, 31 oktober 2012 Vereniging Openbaar Onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 Identiteit is geen kwestie van kiezen, maar van delen. SOPOW, 31 oktober 2012 Vereniging Openbaar Onderwijs

2 Identiteit en imago  Wie zijn we? (identiteit)  Wie willen we zijn? (gewenste identiteit)  Hoe worden we gekend? (imago)  Hoe komen we daar achter? Vereniging Openbaar Onderwijs

3 Meer dan mooie woorden Vereniging Openbaar Onderwijs

4 Casus 1: Voorafgaand aan de Sinterklaasviering komt een ouder (Jehova’s getuige) naar u toe. Zij geeft aan dat haar kind niet mee zal doen aan de viering en vraagt of haar kind die dag vrij kan krijgen. Wat doet u?

5 Casus 2: Een kind komt opgewonden de les binnen. Het vertelt dat de gemeente van plan is huizen te bouwen op het trapveldje naast de school. Dat veldje wordt tijdens en na school veel door de kinderen gebruikt om te spelen en te voetballen. Ze zijn het dan ook niet eens met het voornemen en willen in actie komen om het veldje te behouden. Zij vragen u om hen te helpen. Wat doet u?

6 Casus 3: Een van de kinderen van uw school heeft geen verblijfsvergunning en dreigt naar het land van herkomst van de ouders te worden uitgezet. De kinderen en enkele van uw collega’s zijn van mening dat dit absoluut niet kan en willen in actie komen om dit te voorkomen. Wat doet u? Hoe zou u het aanpakken?

7 Openbare identiteit Vijf kernwaarden:  Iedere leerling is welkom (algemeen toegankelijk)  Wederzijds respect (waarderen van diversiteit))  Waarden en normen (integratie i.p.v. segregatie)  Levensbeschouwing en godsdienst (actief pluriform)  Van en voor de samenleving (school als community / burgerschap)  Schoolspecifieke keuzes (pedagogisch concept, thematisch profiel, enz.) Vereniging Openbaar Onderwijs

8 Waar beginnen?  Bewust worden van wat je wil / doet. Wie willen we zijn / zijn we? Wat doen we al?  Wat wenst de omgeving? Doen we de goede dingen en doen we ze goed? Zijn we daarin consistent? Zijn ze zichtbaar en worden ze herkend?  Hoe komen we achter deze dingen? Identiteitonderzoek en imago-onderzoek Vereniging Openbaar Onderwijs

9 Wie betrekken?  Team en directie  Ouders  Leerlingen  Bestuur  Buurtbewoners  Organisaties en instellingen  Samen vorm je de gemeenschap ‘school’ Vereniging Openbaar Onderwijs

10 Ontwerpen en uitvoeren  Welke aanpak en activiteiten passen bij onze identiteit?  Welke keuzes maken we? Wat gaan we doen en wat laten we achterwege?  Niet alleen in de lessen, maar ook in de activiteiten.  Wie helpen bij het ontwerpen en uitvoeren?  En dan, als het klaar is ……. Vereniging Openbaar Onderwijs

11 Profileren  Hoe vertel ik het verhaal van mijn school? Hoe maak ik het zichtbaar?  Ouders als ambassadeurs: “Hoe krijg je ze zover?”  Elke maand in het nieuws, of ……  Herkenbaar, duidelijk en consistent! Vereniging Openbaar Onderwijs

12 ‘Het verhaal van de school.’  Wat is het verhaal van onze school? (zingeving)  Welke hoogtepunten kennen we in ons schooljaar? (vieringen, rituelen en symbolen)  Aan wie vertellen we het?  Is het zichtbaar en wordt het herkend? Je kunt iets pas zien als het er is! Vereniging Openbaar Onderwijs

13 Bijvoorbeeld ‘Burgerschap’  “Hoe leer je in het leven omgaan met verschillen? Door er al vroeg mee te beginnen!”  Bewust maken, toerusten, ervaren en voorleven  Kennis, houding en vaardigheden  Sociale competentie en participatie  Leren discussiëren, leren luisteren naar anderen, wat zijn argumenten?  Instellen leerlingenraad. Participeren bij voorbereiden van sportdag, schoolreis, excursies, enz., klassenkas, ….. Vereniging Openbaar Onderwijs

14 Bijvoorbeeld ‘Ouderbetrokkenheid’ “Zowel docenten als ouders vinden zichzelf de beste opvoeders.”  Opvoeden in partnerschap  Niveaus van ouderbetrokkenheid  Relatie ouders / school als voorbeeldgedrag  Afstemming om draagvlak te realiseren  Ouderpanels, actieve ouders op school, respectvolle omgang, erkennen van elkaars kwaliteiten en rol, … Vereniging Openbaar Onderwijs


Download ppt "Identiteit is geen kwestie van kiezen, maar van delen. SOPOW, 31 oktober 2012 Vereniging Openbaar Onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google