De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LeerKansenProfiel op De Buutplaats Harro Veerman - coördinator LEA Conferentie 12 januari 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LeerKansenProfiel op De Buutplaats Harro Veerman - coördinator LEA Conferentie 12 januari 2010."— Transcript van de presentatie:

1 LeerKansenProfiel op De Buutplaats Harro Veerman - coördinator LEA Conferentie 12 januari 2010

2 Situatie LKP De Buutplaats | 12 januari 2010  Basisschool De Buutplaats  Schilderswijk Den Haag  +/- 230 leerlingen  Weinig activiteiten in de wijk  Veel zorgleerlingen  Taalachterstand groot

3 Ja, ALS …………….. LKP De Buutplaats | 12 januari 2010  Er meer duidelijkheid is  Er meer ervaringen zijn opgedaan  Er andere scholen eerst gaan starten  Het grootste deel van het team het ziet zitten  Het bestuur erachter staat  Er steun is vanuit de gemeente  Er een goede coördinator is vanuit het huidige team

4 Ja, MAAR ………… hoe zit dat met ? LKP De Buutplaats | 12 januari 2010  Kosten  Tijd  Ruimte  Leerlingen langer in de school  Minder rust  “Moeten wij langer werken?”  “Ben ik dan mijn lokaal kwijt?”  “Is dat niet veel te vermoeiend?”  Regel- en wetgeving

5 Ja, WANT ………… LKP De Buutplaats | 12 januari 2010  Kansen  Verrijking (tegen ‘verarming’) van ons onderwijs nadruk lag al op : taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling. ten koste van: Creatieve vakken, expressieve vakken.  Specialisten/vakdocenten inschakelen  Mogelijkheden  Stimuleren van: talenten, bredere blik  6 uur MEER onderwijs per week. In 4 jaar bijna 1000 uur!

6 Voorbereiding (ruim half jaar) LKP De Buutplaats | 12 januari 2010  Informeren team, bestuur, ouders, leerlingen, moskeeën, sportverenigingen, buurt, naschoolse opvang  Draagvlak binnen team -werkgroep -bereidheid team -wandelgangen -grootste deel  Ouders en leerlingen  Partners zoeken  Mogelijkheden bekijken  Ervaringen andere projecten en scholen  Financiën (subsidies/SIK/VSD gelden)

7 Voorbereiding LKP De Buutplaats | 12 januari 2010 Keuzes maken:  Welke groepen  Activiteiten  Periodes/blokken  Wel/niet leerlingen laten kiezen  Verdeling over dag/week Veel verschillen bij LKP scholen ORGANISATIE !

8 Keuzes LKP De Buutplaats | 12 januari 2010  Groep 5 t/m 8  ruim 100 leerlingen  15.00-16.30 uur  2 blokken van +- half schooljaar  4 dagen /week  7 activiteiten per dag  20 / 25 vakdocenten  + iedere dag een Time-Out groep

9 Start 5 januari 2009 LKP De Buutplaats | 12 januari 2010  “Wanneer gaan we beginnen?”  “Yes, eindelijk tot half 5 naar school!”  Feestelijk  Leerlingen enthousiast  Ouders positief  Teamleden voorzichtig  Vakdocenten WELKOM !  1 gezin vertrokken

10 Activiteiten LKP De Buutplaats | 12 januari 2010 4 activiteiten in de week: 1 x Sport/bewegen (Balsport, Judo, Voetbal, Dans, Boksen) 1 x HuiswerkClub 1 x Theater (Drama, Musical, Rap, Muziek) 1 x Techniek (EHBO, Crea, Koken, Kinderpersbureau)

11 Uitvoering LKP De Buutplaats | 12 januari 2010  Knelpunten: gedrag leerlingen kwaliteit(-en) vakdocenten financiën ruimte  Begeleiding vakdocenten (kost veel tijd)  Veel contact met vakdocenten en leerlingen  Bevlogen zijn is mooi, maar kunnen lesgeven is essentieel!

12 Stand van Zaken LKP De Buutplaats | 12 januari 2010  Begeleiden vakdocenten  Bereidheid van de vakdocenten  Goede docenten vasthouden  Deel van het team uitmaken vb kijken in de groep  Ondertussen bijna ‘gewoon’ Plan kan mooi zijn, maar docent moet het doen!

13 Hoe nu verder ? LKP De Buutplaats | 12 januari 2010  Verweven met reguliere curriculum  Vaste vakdocenten  Leerlijnen uitbouwen  Taalstimulering  Blijft de financiering?

14 Iets om over te dromen? LKP De Buutplaats | 12 januari 2010  Blik vol enthousiaste bevlogen vakdocenten met goede pedagogische en didactische vaardigheden die passen bij onze leerlingen  Lessen die zo zijn ingericht dat de leeropbrengst op het gebied van taal vergroot kan worden  Technieklokaal/kooklokaal/gymzaal/muzieklokaal/ dramalokaal

15 Vragen en opmerkingen ? LKP De Buutplaats | 12 januari 2010 De Buutplaats Den Haag www.bsdebuutplaats.nl Harro Veerman Coördinator LeerKansenProfiel

16 Bijlage: Rooster LKP De Buutplaats | 12 januari 2010


Download ppt "LeerKansenProfiel op De Buutplaats Harro Veerman - coördinator LEA Conferentie 12 januari 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google