De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Continurooster in een 5 gelijke dagen model Loek Iedema 1-10-2013 CBS DE BURCHT CBO-Meilan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Continurooster in een 5 gelijke dagen model Loek Iedema 1-10-2013 CBS DE BURCHT CBO-Meilan."— Transcript van de presentatie:

1 Continurooster in een 5 gelijke dagen model Loek Iedema 1-10-2013 CBS DE BURCHT CBO-Meilan

2 http://www.youtube.com/watch?v=9oUiRiDB 7pg CBS DE BURCHT CBO-Meilan

3 Doel Informatie over het continurooster op de Burcht met andere schooltijden! Inleiding Andere schooltijden en continurooster Het proces naar andere schooltijden CBS DE BURCHT CBO-Meilan

4

5

6 Aanleiding om schooltijden te herzien?  Oud schooltijden model. Niet eigentijds.  Effectiviteit van de schooldag. (onrust tso, heen en weer gesleep van kinderen)  Minder wisselingen in leiding. CBS DE BURCHT CBO-Meilan

7 Schooltijden modellen  Huidige model voor veel scholen.  Het bioritme model.  Het 7 tot 7 model.  Het 5 gelijke dagen model. CBS DE BURCHT CBO-Meilan

8 Het bioritme model CBS DE BURCHT CBO-Meilan

9 Het 7 tot 7 model. CBS DE BURCHT CBO-Meilan

10 Het 5 gelijke dagen model. CBS DE BURCHT CBO-Meilan

11 MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag 8.15- 11.30Onderwijs 11.30-12.15Lunch/ spelen 12.15-14.15Onderwijs 14.15-18.00Vrije tijd/ opvang Het weekmodel van de Burcht CBS DE BURCHT CBO-Meilan

12 Het continurooster 8.15 – 10.00 uurLestijd105 minutenBlok 1 Basis vaardigheden 10.00 – 10.15 uurSpeel kwartier 15 minuten 10.15 – 11.30 uurLestijd75 minutenBlok 2 Basis vaardigheden 11.30 – 11.45 uurLunch15 minuten 11.45 – 12.15 uurSpelen binnen/ buiten 30 minuten 12.15 – 14.15 uurLestijd120 minutenBlok 3 Circuit, wereldorientatie tekenen handvaardigheid gym CBS DE BURCHT CBO-Meilan

13 Consequenties nieuwe schooltijd Tussen de middag eten is geen onderwijstijd (schooltaken) Bij gelijke dagen model verdwijnt de woensdagmiddag (sporttoernooien, kinderpostzegels) De wtf van leerkrachten kan veranderen met nieuwe tijden! CBS DE BURCHT CBO-Meilan

14  Rust, regelmaat, ruimte (kwaliteit van onderwijs)  Gemeenschapsgevoel  Aansluiting bij het voorgezet onderwijs  Betere aansluiting bij dagritme van werk  Na schooltijd meer zinvolle tijd: kinderen sport/ spel; kwaliteit opvang; leerkrachten overleg…  Verkeersveiligheid  Het biedt meer kans op een breder aanbod van naschoolse activiteiten.  Ouders kunnen werk en opvang beter afstemmen; het vergroot de arbeidsparticipatie. Voordelen CBS DE BURCHT CBO-Meilan

15 Nadelen  Tussen de middag (Gezelligheid, opvoedkundige taak, uitlaatklep)  Ouder moet zijn werksituatie aanpassen aan nieuwe situatie  Woensdagmiddag valt weg CBS DE BURCHT CBO-Meilan

16 Evaluaties Ouders Kinderen Leerkrachten CBS DE BURCHT CBO-Meilan

17 Evaluatie ouders CBS DE BURCHT CBO-Meilan

18 Kinderen Analyse continurooster kinderen Vraag 1 Vind jij het continurooster leuk? Vraag 2 Heb je genoeg tijd om te eten? Vraag 3 Is er genoeg speelgoed bij het keuzekwartier vraag 1 Positief over het rooster 84% negatief 16% vraag 2 positief over eettijd 72% negatief 28% vraag 3 positief over speelgoed 58% negatief 42% CBS DE BURCHT CBO-Meilan

19

20 Onderwijsresultaten Onderwijsresultaten van traditioneel schoolrooster naar continurooster. CBS DE BURCHT CBO-Meilan

21 Aanvullend onderzoek ouders Vraag uitzetten: Hoe zou u staan tegenover invoering van het continurooster gelijke dagen met de kennis die u nu heeft? A. Ik zou er niet positief tegenover staan. We hebben ons aangepast, maar de situatie blijft voor ons niet ideaal. B. Het maakt me niet zoveel uit. Ik had ook met het oude schooltijdenmodel verder gekund, maar dit kan ook. C. Ik zou voor invoering kiezen van het model, want ik zie nu veel voordelen. CBS DE BURCHT CBO-Meilan

22 Resultaat 50 % heeft gereageerd (17 van 34 ouders) A = 11 % B = 41 % C = 47 % CBS DE BURCHT CBO-Meilan

23

24 Wat zegt de wet! De oudergeleding in de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht bij het vaststellen of wijzigen van de schooltijden. Voorafgaand aan de vaststelling (of wijziging) van de schooltijden in de medezeggenschapsraad worden alle ouders hierover geraadpleegd. Een wijziging kan pas plaatsvinden als de meningen van de ouders zijn gepeild. Dit om te voorkomen dat ouders en kinderen onvoorziene problemen krijgen door veranderingen in de schooltijden. CBS DE BURCHT CBO-Meilan

25 Proces tot implementatie Fase 1 voorbereiding Verkenning van mogelijkheden –Onderzoeken van draagvlak –Werkgroep samenstellen –Plan van aanpak CBS DE BURCHT CBO-Meilan

26 Fase 2 informatie en raadpleging Ouders informeren over het model. (Info- avond over andere schooltijden) Verder onderzoek, schoolbezoek Ouders laten reageren Presenteren nieuwe model en uitzetten peiling CBS DE BURCHT CBO-Meilan

27 Fase 3 besluitvorming Resultaten van de ouderraadpleging Vooraf met MR vaststellen bij welk percentage je het model gaat invoeren. MR geeft positief/ negatief advies aan schoolleiding. CBS DE BURCHT CBO-Meilan

28 Peiling Bij peilingsformulier is de vraagstelling heel essentieel voor de uitslag. Ja of nee zeggen tegen het model. Opmerkingen kunnen worden toegevoegd. CBS DE BURCHT CBO-Meilan

29 Fase 4 invoering/implementatie Praktische voorbereiding, waaronder: –Contacten met VSO/TSO/BSO –Communicatie/ evaluatie –Afspraken over naschools aanbod CBS DE BURCHT CBO-Meilan

30 Voorwaarden om te komen tot andere schooltijden Afstemming en overeenstemming van Schoolteam! Afstemming Bestuur/ Stichting, MR, OR. Voorbereidingswerkgroep samenstellen met school, opvangpartners, MR- lid, OR- lid, coördinator brede school) Intentie om ouders goed mee te nemen in het proces (communicatie) CBS DE BURCHT CBO-Meilan

31


Download ppt "Continurooster in een 5 gelijke dagen model Loek Iedema 1-10-2013 CBS DE BURCHT CBO-Meilan."

Verwante presentaties


Ads door Google