De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Andere (school)tijden in het onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Andere (school)tijden in het onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Andere (school)tijden in het onderwijs
Informatie voor ouders/verzorgers 7 oktober 2013

2 Programma van de avond Waarom andere tijden? (aanleiding en opbrengst)
Traject tot nu toe. Wat is het, wat betekent het? Voor- en nadelen voor: – de kinderen – de ouders/verzorgers – de leerkrachten – de financiën – de omgeving (andere scholen, verenigingen, werkgevers). Mogelijke invoeringsdatum.

3 Waarom andere schooltijden?
Andere tijden: nieuwe – en reeds aanwezige ouders vragen naar aanpassing rooster (aaneengesloten opvang); groei van twee werkende ouders die participeren op de arbeidsmarkt; groei van werkende alleenstaande ouders; groei van kinderen die gebruik maken van de tussenschoolse - en de buitenschoolse opvang (TSO: vaak 50% van het leerlingenaantal).

4 Waarom andere schooltijden?
De basisscholen in Glanerbrug kunnen gaan kiezen voor andere schooltijden. Kinderen krijgen daardoor een andere dagindeling, een andere vrijetijdsbesteding en andere leerpatronen. Verbinding tussen de school en de omgeving zorgt voor meer stabiliteit, veiligheid en continuïteit naar de kinderen toe. Wij willen dan ook inspelen op deze veranderende maatschappij en ons proactief hierin opstellen.

5 Wat levert andere schooltijden op?
Verandering van schooltijden (aaneengesloten opvang) leidt tot: versterking pedagogische band leerkracht-leerling; één verantwoordelijk aanspreekpunt voor kinderen per dag; vergroting effectieve lestijd; effectiever gebruik van concentratie bij leerlingen.

6 Traject andere schooltijden tot nu toe
Voorjaar 2013: start oriëntatie andere tijden informeren managementteam en MR afstemming scholen en kinderopvang Glanerbrug oprichting stuurgroep (dir, ouders en leerkrachten, MR) Mei/juni 2013: informeren team en invullen team-enquête Oktober /november 2013: informeren ouders/verzorgers middels ouderavond ouder-enquête

7 Welke modellen van andere onderwijstijden zijn er?
Traditioneel model Schooltijden van (ongeveer) 8.30 – uur en tot uur. Woensdagmiddag is vrij (de onderbouw of de gehele school soms ook vrij op vrijdagmiddag). Continurooster Vier dagen van ongeveer 8.30 tot uur. Woensdag les van 8.30 tot uur. Alle kinderen blijven over. Vijf-gelijke-dagen-model Elke dag school van bijvoorbeeld 8.30 – uur. Alle kinderen blijven over, geen vrije woensdagmiddag.

8 Welke modellen van andere onderwijstijden zijn er?
Bioritme-model Elke dag school van 8.30 tot uur. De pauze duurt van tot uur; de kinderopvang verzorgt een programma met sport, cultuur en rustige activiteiten. 7 tot-7-model School is elke dag open van 7.00 tot uur 52 weken per jaar model School biedt samen met de kinderopvang een geïntegreerd programma van onderwijs, sport en ontspanning. De schoolvakanties worden gespreid.

9 Gelegenheid voor vragen

10 Welke voorkeur keuze is gemaakt (door team en stuurgroep)?
Naar aanleiding van de team-enquête en de gedachtewisseling in de stuurgroep of MR: het vijf-gelijke-dagen-model of het continue rooster met een vrije woensdag handhaven bestaande lestijden

11 Welke voordelen heeft het gelijke dagen model boven het continue rooster?
de kinderen zijn aaneengesloten op school en eerder vrij middagpauze wordt ingekort de kinderen zijn 5½ uur onder de hoede van één persoon: de leerkracht leerkracht luncht met de groep geen aparte TSO, wel BSO.

12 Welke voordelen heeft het gelijke dagen model boven het continue rooster?
De arbeidstijdenwet (werk en rustregeling voor leerkrachten) zegt dat een leerkracht max. 5½ uur (zonder pauze) mag werken. Wanneer de woensdagmiddag vrij blijft, zullen de overige dagen meer dan 5½ uur bevatten (om de 7520 uur te behalen) waardoor er voor de leerkracht een pauze ingepland moet worden en er opvang voor de kinderen moet zijn. Dit inplannen van deze pauzemomenten is voor een school moeilijk te organiseren én de kinderen komen dan weer onder de hoede van een ander (TSO).

13 Welke mogelijkheden zijn er m. b. t
Welke mogelijkheden zijn er m.b.t. de lestijden in het gelijke dagen model? Maandag uur / uur Dinsdag uur / uur Woensdag uur / uur Donderdag uur / uur Vrijdag uur / uur

14 Voordelen voor de kinderen van het gelijke dagen model
meer structuur, rust, balans in de week (elke dag hetzelfde) per dag 1 vertrouwd aanspreekpunt meer vrije tijd minder deelname in drukke momenten verkeer (2 momenten: school   huis gelijkheid/alle kinderen eten op school samen pauze houden levert gemeenschapsgevoel op bij kinderen minder lang overblijven, minder kans op incidenten verplicht buiten spelen opgestarte activiteiten hoeven niet onderbroken te worden, de vaart blijft erin, concentratie wordt beter vastgehouden.

15 Nadelen voor de kinderen
Langere opvangtijd na schooltijd. Geen lange middagpauze (kan nadeel zijn). Kinderen zien ouders niet tussen middag.

16 Voor– en nadelen voor de ouders/verzorgers
Voordelen alle groepen/kinderen tegelijk naar school één haal- en één brengmoment geen TSO meer regelen, geen TSO kosten Nadelen na school eerder oppas nodig niet samen eten met ouders/opa/oma eventueel werktijden aanpassen meer BSO.

17 Voor en nadelen voor de leerkrachten
Voordelen pedagogische band tussen leerkracht en leerling versterkt, leerkracht draagt zorg voor veilige omgeving en sfeer rust en structuur in de groep kinderen leren elkaars gewoonten en gebruiken kennen: nadruk ligt op gezond eten meer overlegtijd na schooltijd geen TSO in het eigen klaslokaal minder kans op incidenten bij overblijf meer tijd voor overleg met collegae.

18 Voor en nadelen voor leerkrachten
minder snelle evaluatie lesprogramma nakijkwerk alleen na school één voorbereidingsmoment voor de hele dag kortere pauze minder tijd voor jezelf schoolteam: minder ontmoetingsmogelijkheden tussen de middag.

19 BSO Huidige BSO aanbod bestaat uit 3 uur per dagdeel
Andere schooltijden, SKE past aanbod aan Geen kosten meer voor TSO

20 De schoolomgeving Voordelen verenigingen kunnen eerder starten;
minder kinderen in verkeer (veiliger). Nadelen eventueel aanpassing trainingstijden e.d.

21 Invoeringstraject Eerste helft schooljaar informeren van ouders/verzorgers en een ouderraadpleging/enquête houden. Tweede helft schooljaar gebruiken om ouders, BSO tijd te geven e.e.a. goed te kunnen regelen. Schooljaar : mogelijke invoering andere schooltijden. Na de ouderraadpleging/enquête zal de MR de ‘doorslaggevende stem’ hebben; zij hebben nl. instemmingsrecht.

22 Gelegenheid voor vragen

23 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Andere (school)tijden in het onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google