De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond Petrus en Paulusschool “Andere schooltijden en continurooster” 22 en 24 mei 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond Petrus en Paulusschool “Andere schooltijden en continurooster” 22 en 24 mei 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond Petrus en Paulusschool “Andere schooltijden en continurooster” 22 en 24 mei 2012

2 Programma 1. Welkom en toelichting –Voorstellen stuurgroep, klankbordgroep, MR en Kober –Doel van de avond 2. Korte terugblik op het proces naar andere schooltijden en het continurooster 3.Uitleg over de praktische uitwerking van het gekozen model 4. Vragen en antwoorden 5. Afsluiting uiterlijk 21.30 uur

3 Terugblik * Schooljaar 2009-2010 - tevredenheidsonderzoek * Schooljaar 2010-2011 -Besprekingen over de toekomst P&P met team en ouders -Klankbordgroep aan de slag met modellen voor andere schooltijden -Ouderavonden en enquête over keuze voor andere schooltijden met continurooster

4 * Schooljaar 2011-2012 -Uitslag enquête ( 69,5 % voorstander) -Voorbereidingen uitvoering plannen voor start schooljaar 2012-2013 Uitwerking praktische organisatie Financiën en kostenplaatje Consequenties (voor team, ouders, kinderen) Overleg en afstemming met KBG, team, MR

5 Doelen: -School wil verantwoordelijkheid nemen voor kwaliteitsverbetering bij de tussenschoolse opvang ( meer structuur, toezicht en rust) -Betere afstemming tussen onderwijs en opvang -Dagindeling met prettigere schooltijden

6 Praktische uitwerking -Schooltijden -voor alle kinderen op ma, di, do, vr van 8.30 – 14.45 uur -wo. van 8.30 -12.30 uur, groep 1 vrij -7 x vrije vrijdag voor groep 1 +2 -Aanvang -8.15 uur – poort open en toezicht leerkrachten -8.25 uur – 1 e zoemer – oudere kinderen, 2 e zoemer kleuters naar binnen -8.30 uur – aanvang lessen

7 Praktische uitwerking -Overblijven – voor alle kinderen -Lunch o.l.v. eigen leerkracht in eigen lokaal -Pauze in 2x2 groepen o.l.v. begeleiders Kober/ overblijfmedewerkers P&P -Kosten € 0,80 per kind per dag -Naschoolse opvang - Kober -Overbruggingstijd – van 14.45 -15.30 uur -Opvang op woensdagen en vrijdagen -Opvang op studiedagen -Programma met naschoolse activiteiten

8 Uitgangspunten kosten overblijven -Lunch o.l.v. eigen leerkracht zonder extra ondersteuning -Personele inzet tijdens lunch niet doorberekenen aan ouders -Geen kosten doorberekenen voor huisvesting, energie en schoonmaak -Geen drank of fruit voor kinderen -Wel budget opnemen voor spelmateriaal -Inhuur 6 pedagogisch medewerkers van Kober voor 1 ½ uur per dag á € 30,- p.u. -Inhuur 6 overblijfmedewerkers via Kober voor 2 uur per dag á € 4,50 p.u. -Inhuur coördinatie en administratie voor 2 uur p.w. -Budget opnemen voor kwijtscheldingsregeling en reserve

9 Begroting Uitgaven: Personele kosten€ 55.000,- Spelmateriaal€ 2.000,- Overige kosten€ 4.000,- Reserve€ 1.500,- Totaal€ 62.500,- Inkomsten: 500 lln. x € 125,- € 62.500,- Overblijfovereenkomst!

10 Dagindeling Blok1Blok 2Blok 1Blok 2 3 Groepen 1/2 A, B, C 3 Groepen 1/2 D, E, F 3 groepen 3 3 groepen 4 3 groepen 5 2 groepen 6 2 groepen 7 2 groepen 8 Les 8.30 - 11.408.30 – 12.108.30 - 11.458.30 – 12.15 Lunch 11.40 – 12.0012.10 – 12.3011.45 – 12.0012.15 – 12.30 Pauze 12.00 – 12.2512.30 – 12.5512.00 – 12.3012.30 – 13.00 Les 12.25 – 14.4512.55 – 14.4512.30 – 14.4513.00 – 14.45

11 Draaiboek met afspraken o.a.: -Doorlopende regels- en afspraken -Gebruik 2 schoolpleinen -Ophalen van kinderen na de lunch en na de pauze -Opvang kinderen die langer lunchtijd nodig hebben -Gebruik extra ruimtes en het toezicht -Afspraken bij slecht weer -Activiteitenaanbod tijdens de pauze

12 Evaluatie Stuurgroep houdt vinger aan de pols en stelt waar nodig afspraken bij a.d.h.v. de kwaliteitscriteria KBG en MR worden betrokken bij de evaluatie Ouders en kinderen worden ook betrokken bij de evaluatie

13 Tijd voor vragen

14 Bedankt !


Download ppt "Informatieavond Petrus en Paulusschool “Andere schooltijden en continurooster” 22 en 24 mei 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google