De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFORMATIEAVOND veranderende schooltijden US NIJE GEA ELAHUIZEN Een totale verandering of een kleine wijziging??

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFORMATIEAVOND veranderende schooltijden US NIJE GEA ELAHUIZEN Een totale verandering of een kleine wijziging??"— Transcript van de presentatie:

1 INFORMATIEAVOND veranderende schooltijden US NIJE GEA ELAHUIZEN Een totale verandering of een kleine wijziging??

2 Aanleiding om schooltijden te herzien Discussie op gang te brengen in Nije Gaast over de school van de toekomst Gesprek met ouders, want die zijn als klant belangrijk Vraag van aantal ouders tijdens Nije Gaast avond om

3 Waarom deze informatieavond waarom ……… Ouders kunnen hierdoor een goede afweging maken Achtergrondinformatie over schooltijden Hoe is het nu en wat is een continurooster

4 Voorwaarden om te komen tot andere schooltijden Afstemming met schoolteam! Afstemming met MR OUDERS MAKEN KEUZE

5 KEUZES Elk ouderpaar maakt een eigen afweging en maakt daardoor een eigen keuze. Dit hangt af van.. Werksituatie Thuissituatie Belang van het kind Belang van jezelf

6 Uitgangspunten NIJE GAAST De ouders bepalen of het continurooster past bij de ouders en de school De meerderheid van de ouders beslist via een ouderraadpleging of het rooster wordt ingevoerd

7 Overweging NIJE GAAST Een andere dag- en weekindeling levert een belangrijke bijdrage aan het brengen van rust en regelmaat bij leerlingen in het onderwijs. Hierdoor wordt de effectiviteit van lesuren verhoogd. Ook voor lesgebonden taken, zoals overleg en administratie, van de leerkrachten ontstaan nieuwe kansen op effectieve inzet

8 School modellen  Huidige model voor veel scholen.  Het bioritme model.  Het 7 tot 7 model.  Het 5 gelijke dagen model.

9 n.a.v. vragenformulier US NIJE GEA Ouderparen: 24 % Enkele opmerkingen Voorstemmers (inclusief niet ingeleverde briefjes) 87,5 Veel rust Verkeersveiligheid Structuur in de dag Tegenstemmers 12,5 Gezelligheid tussen de middag thuis Geen uitlaatklep Lange dag voor de kinderen Buitenschoolse opvang Voorschoolse opvang Opvang 0 – 12 jaar 9 ouderparen 1 ouderpaar 3 ouderparen

10  Rust, regelmaat, ruimte (kwaliteit van onderwijs)  Gemeenschapsgevoel  Meer tijd om te spelen na schooltijd  Betere aansluiting bij dagritme van werk  Na schooltijd meer zinvolle tijd: kinderen sport/ spel; kwaliteit opvang; leerkrachten overleg…  Verkeersveiligheid  Het biedt meer kans op een breder aanbod van naschoolse activiteiten.  Ouders kunnen werk en opvang beter afstemmen - het vergroot de arbeidsparticipatie. Voordelen

11 Nadelen  Tussen de middag (gezelligheid, warm eten, opvoedkundige taak, uitlaatklep, rustperiode)  Lange dag voor de kinderen – vooral de jonge kinderen  Extra kosten BSO of opvang  Ouder moet zijn werksituatie aanpassen aan nieuwe situatie  Woensdagmiddag valt (voor een deel)weg

12 Het team ‘s ochtends een langere leertijd voor de groepen 3 tot en met 8. ‘s middags een langer stuk ( aan eenge- sloten) voor vergaderingen / overleg Geen tussenschoolse opvang De schoolsfeer wordt minder onderbroken ‘s middags meer tijd voor sport / hobby / vrienden. ( voor de kinderen ).

13 het team Groep 1 en 2 hebben een lange ochtend Geen rustmoment thuis 2 leerkrachten bij overblijf/ pauze  leerkracht geen pauze.

14 Ma.mo. 1-2-3; 4-5; 6-7-8 Ma.mi. 1-4; 5-8 di.mo. 1-2-3; 4-5; 6-7-8 di.mi. 3-4-5 ; 6-7-8 Wo.mo. 1-2-3; 4-5, 6-7-8 Do.mo. 1-2-3; 4-5, 6-7-8 Do.mi 1-4;5-8 Vr.mo 1-2-3; 4-5, 6-7-8 Vr.mi. 5-6-7-8 Groepsverdeling aug. 2011 Groep 1 en 2 vrij op di.mi en vr.mi Groep 1 t/m 4 vrij op vrijdagmiddag Zwemles voor groep 3,4,5  Formatie categorie B; ‘s ochtends 3 – ‘s middags 2 groepen Op de middagen met 2 groepen ondersteuning door een onderwijsassistent.

15 Het rooster voor 2011 – 2012 maandagdinsdagwoensdagdonderdagvrijdag 8.30 - 11.45les 11.45 - 13.15lunch 12.15 uitlunch 13.15 - 15.30les

16 Het continurooster 8.30 – 10.15 uurLestijd105 minuten Blok 1 Basis vaardigheden 10.15 – 10.30uurSpeel kwartier 15 minuten 10.30 – 11.45 uurLestijd75 minutenBlok 2 Basis vaardigheden 11.45 – 12.30 uurLunch/ spelen45 minuten 12.30 – 14.30 uurLestijd120 minuten Blok 3 wereldorientatie tekenen handvaardigheid gym

17 MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag 8.30- 11.45Onderwijs 11.45-12.30Lunch/ spelen 12.30-14.30Onderwijs 14.30-18.30Vrije tijd/ opvang Voorbeeld van een weekmodel Vijf gelijke dagen model

18 MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag 8.30- 11.45Onderwijs 11.45-12.30Lunch/ spelen Uit school: 11.45 uur Uit school: 12.15 uur. Lunch/ spelen Uit school: 11.45 uur 12.30-14.30Onderwijs X X X 14.30-18.30Vrije tijd/ opvang weekmodel groep 1 en 2

19 MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag 8.30- 11.45Onderwijs 11.45-12.30Lunch/ spelen Uit school: 12.15 uur Lunch/ spelen Uit school 11.45 uur 12.30-14.30Onderwijs X X 14.30-18.30Vrije tijd/ opvang weekmodel groep 3 en 4

20 MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag 8.30- 11.45Onderwijs 11.45-12.30Lunch/ spelen Uit school: 12.15 uur Lunch/ spelen 12.30-14.30Onderwijs X 14.30-18.30Vrije tijd/ opvang weekmodel groep 5 - 8

21 GEVOLGEN NA (evt.) INVOERING (voor ouders) -één breng– en haalmoment. -Kinderen lunchen op school (elk kind neemt zelf brood, fruit en drinken mee) -Voor kinderen die na schooltijd naar huis gaan: 1 extra speeluur. -Voor kinderen die naar de (buitenschoolse) opvang gaan – kosten 1 extra uur voor de ouders -Geen kosten tussenschoolse opvang (ook ouders die nu wel kosten hebben)

22 GEVOLGEN NA (evt.) INVOERING (voor leerkrachten) -Leerkrachten eten met leerlingen (leerkracht leest bv. tijdens het eten voor) -In de middagpauze is er een onderwijsassistent en een leerkracht voor begeleiding (deze leerkracht heeft een half uur later pauze) -Afhankelijk van weer: buiten of binnen (bv. spelletjes in gemeenschapsruimte) -Eten kleutergroepen – hulp ouder?

23 Buitenschoolse opvang Anders dan nu? Dagarrangementen Alleen – kleine aantallen Samenwerken –Muziekschool –Typcursus –Sportvereniging –zwemles

24 Wat zegt de wet! De oudergeleding in de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht bij het vaststellen of wijzigen van de schooltijden. Voorafgaand aan de vaststelling (of wijziging) van de schooltijden in de medezeggenschapsraad worden alle ouders hierover geraadpleegd. Een wijziging kan pas plaatsvinden als de meningen van de ouders zijn gepeild. Dit om te voorkomen dat ouders en kinderen onvoorziene problemen krijgen door veranderingen in de schooltijden.

25 OUDERRAADPLEGING Op het vragenformulier komt: Vaststelling % voorstemmers: 60 of 65 of 70%? Bent u voor of tegen? Vraag over proefperiode (als het doorgaat) Wanneer invoering (als het doorgaat) ………….. De MR wil 100% respons, dus …………. -worden de briefjes rondgebracht -worden de briefjes weer opgehaald -Op deze manier kan het ook anoniem! -Twee weken de tijd om in te vullen -Verwerking antwoorden gebeurt door MR


Download ppt "INFORMATIEAVOND veranderende schooltijden US NIJE GEA ELAHUIZEN Een totale verandering of een kleine wijziging??"

Verwante presentaties


Ads door Google