De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond ‘Andere schooltijden’ De Bolster 22 maart 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond ‘Andere schooltijden’ De Bolster 22 maart 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond ‘Andere schooltijden’ De Bolster 22 maart 2012

2 Andere tijden; School IN de maatschappij Afstemmen ouders & school 30% 2008 70% 2011 Aanleiding

3 Basis: Kwalitatief goed onderwijs Vraag: Hoe krijgen we de tussen schoolse opvang zo optimaal mogelijk voor kinderen en team? Hoe? Gezamenlijk optrekken van MR, team en klankbordgroep Centrale vraag

4 Wat is een continurooster? Bij een continurooster blijven alle leerlingen de gehele dag op school. Er is een leerkracht continu aanwezig. Voor een leerling ‘minder gezichten’ op een dag = pedagogisch aspect. a.Bioritme model; beste leertijd 10-12 & 15-17 uur b.5 gelijke dagen model; vb. 8.30 – 14.15 uur c.‘oneindig’ veel ander vormen van continuroosters Vormen van continuroosters

5 1.Kwalitatief goed onderwijs 2.Rust 3.Veiligheid 4.Plezier/nuttig Kernwoorden

6 Welk rooster past het beste bij de leerlingen, het team en de ouders van de Bolster? 1.Min. 7520 uur naar school in 8 jaar / bekostiging 2.Broodje eten is geen lestijd = extra taak leerkracht 3.PCBO Amersfoort uiteindelijk 1 model Criteria

7  a. Bioritme; meningen in Nederland verdeeld.  b. 5 gelijke dagen model valt af:  - Team belangrijk; verschil onderbouw/ bovenbouw  - Omgeving nog niet voldoende afgestemd op woensdagmiddag naar school. Wel mogelijk bij afstemmen PCBO/ KPO/Meerkring/ BSO’s  - Rustmoment voor team; samen lunchen en werkmiddag Afvallen scenario’s

8 Van de ‘oneindig’ vele mogelijkheden vallen er vele roosters af door: -Uitgaan van criteria (7520 uur/ eindtijd lesdag/rust leerlingen en team) Afvallen scenario’s

9 Uitkomsten Klankbord Algemeen * Ouders uit bovenbouw en onderbouw  Reacties via andere “kanalen”  Ontwikkeling van duidelijke toename gebruik tussenschoolse opvang (met name onderbouw) Voordelen continu rooster: -Meer eenduidigheid en rust voor de kinderen wanneer de leerkracht met hen eet (en alle kinderen blijven). -Geeft leerkrachten meer rust (geen overdracht) wanneer zij dit zelf doen. -Langere speelmiddag voor kinderen (wanneer eindtijden vervroegen)

10 Klankbord; Nadelen continurooster Nadelen: Ouders hebben werktijden op huidige lesuren afgestemd Meer kosten voor ouders waarvan de kinderen nu thuis lunchen Huidige keuze-vrijheid wordt losgelaten Minder pauze voor de leerkracht

11 Klankbord; Voorwaarden continurooster  Voldoende pauze voor kinderen (tijd)  Eindtijden niet beduidend vervroegen  Lunchtijd niet als onderwijstijd zien (wel aandacht voor eten)  Evt. inzet van ouders als pleinwacht  Helderheid over eigen bijdrage en waarvoor  Heldere communicatie naar alle betrokkenen  Overblijven benoemen als eten op school  Ouders half jaar geven voor realisatie  Ervaringen andere scholen benutten

12 Groepen 1 t/m 3 Ma., di., do. 8.30 – 12.00 uur & 12.45 – 14.30 uur Woensdag en vrijdag 8.30 – 12.30 uur Groepen 4 t/m 8 Ma., di., do., vr. 8.30 – 12.00 uur & 12.45 – 14.30 uur Woensdag 8.30 – 12.30 uur Voorstel voor Peiling

13 Voordelen: -Voldoet aan: rust, veiligheid, plezier/nuttig -Team vanaf 14.30 uur andere groeps- en schooltaken -Alle kinderen blijven de gehele dag op school -BSO kan inhoudelijker programma verzorgen door meer BSO-tijd. -Op dit moment zijn er veel jongste kinderen die overblijven. Zij hebben straks een kortere schooldag. Voordelen voorstel

14 -Team luncht niet meer gezamenlijk. Lunch is kracht van het team. (contact/sfeer/inhoudelijk overleg) -Groepen 4 vrijdagmiddag naar school -Groepen 1 en 2 langere woensdag en vrijdag -Lunchtijd met kinderen komt bij werkzaamheden teamleden = herbezinning alle taken Nadelen voorstel

15 Bekostiging voorstel Peiling  A. gratis voor iedereen = ieder gezin zal bijvoorbeeld 10x per jaar worden ingedeeld om pleinwacht te lopen.  B. 50 euro per leerling per jaar (Brood & spelen gemiddeld 350 euro per jaar voor 3x per week)

16 Bij de peiling worden er TWEE scenario’s aangeboden: Het huidige lesrooster (= geen continurooster) & bovengenoemd voorstel. Ieder gezin ontvangt 1 stembiljet. Peiling april 2012 Beslissing: MR heeft bepaald dat rooster ingevoerd gaat worden wanneer 2/3 van de ingeleverde stemmen voorstander is van het cont. rooster Uitslag: mei 2012 Evt. invoering continurooster: 1 augustus 2013 Tijdpad

17 Verhelderingsvragen?


Download ppt "Informatieavond ‘Andere schooltijden’ De Bolster 22 maart 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google