De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond ‘Andere schooltijden’ De Bolster 22 maart 2012

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond ‘Andere schooltijden’ De Bolster 22 maart 2012"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond ‘Andere schooltijden’ De Bolster 22 maart 2012

2 Aanleiding Andere tijden; School IN de maatschappij Afstemmen ouders & school 30% % 2011

3 Centrale vraag Basis: Kwalitatief goed onderwijs Vraag: Hoe krijgen we de tussen schoolse opvang zo optimaal mogelijk voor kinderen en team? Hoe? Gezamenlijk optrekken van MR, team en klankbordgroep

4 Vormen van continuroosters
Wat is een continurooster? Bij een continurooster blijven alle leerlingen de gehele dag op school. Er is een leerkracht continu aanwezig. Voor een leerling ‘minder gezichten’ op een dag = pedagogisch aspect. Bioritme model; beste leertijd & uur 5 gelijke dagen model; vb – uur ‘oneindig’ veel ander vormen van continuroosters

5 Kernwoorden Kwalitatief goed onderwijs Rust Veiligheid Plezier/nuttig

6 Criteria Welk rooster past het beste bij de leerlingen, het team en de ouders van de Bolster? Min uur naar school in 8 jaar / bekostiging Broodje eten is geen lestijd = extra taak leerkracht PCBO Amersfoort uiteindelijk 1 model

7 Afvallen scenario’s a. Bioritme; meningen in Nederland verdeeld.
b. 5 gelijke dagen model valt af: - Team belangrijk; verschil onderbouw/ bovenbouw - Omgeving nog niet voldoende afgestemd op woensdagmiddag naar school. Wel mogelijk bij afstemmen PCBO/ KPO/Meerkring/ BSO’s - Rustmoment voor team; samen lunchen en werkmiddag

8 Afvallen scenario’s Van de ‘oneindig’ vele mogelijkheden vallen er vele roosters af door: Uitgaan van criteria (7520 uur/ eindtijd lesdag/rust leerlingen en team)

9 Uitkomsten Klankbord Algemeen * Ouders uit bovenbouw en onderbouw
Reacties via andere “kanalen” Ontwikkeling van duidelijke toename gebruik tussenschoolse opvang (met name onderbouw) Voordelen continu rooster: Meer eenduidigheid en rust voor de kinderen wanneer de leerkracht met hen eet (en alle kinderen blijven). Geeft leerkrachten meer rust (geen overdracht) wanneer zij dit zelf doen. Langere speelmiddag voor kinderen (wanneer eindtijden vervroegen)

10 Klankbord; Nadelen continurooster
Ouders hebben werktijden op huidige lesuren afgestemd Meer kosten voor ouders waarvan de kinderen nu thuis lunchen Huidige keuze-vrijheid wordt losgelaten Minder pauze voor de leerkracht

11 Klankbord; Voorwaarden continurooster
Voldoende pauze voor kinderen (tijd) Eindtijden niet beduidend vervroegen Lunchtijd niet als onderwijstijd zien (wel aandacht voor eten) Evt. inzet van ouders als pleinwacht Helderheid over eigen bijdrage en waarvoor Heldere communicatie naar alle betrokkenen Overblijven benoemen als eten op school Ouders half jaar geven voor realisatie Ervaringen andere scholen benutten

12 Voorstel voor Peiling Groepen 1 t/m 3 Ma., di., do – uur & – uur Woensdag en vrijdag 8.30 – uur Groepen 4 t/m 8 Ma., di., do., vr – uur & – uur Woensdag 8.30 – uur

13 Voordelen voorstel Voordelen:
Voldoet aan: rust, veiligheid, plezier/nuttig Team vanaf uur andere groeps- en schooltaken Alle kinderen blijven de gehele dag op school BSO kan inhoudelijker programma verzorgen door meer BSO-tijd. Op dit moment zijn er veel jongste kinderen die overblijven. Zij hebben straks een kortere schooldag.

14 Nadelen voorstel Team luncht niet meer gezamenlijk. Lunch is kracht van het team. (contact/sfeer/inhoudelijk overleg) Groepen 4 vrijdagmiddag naar school Groepen 1 en 2 langere woensdag en vrijdag Lunchtijd met kinderen komt bij werkzaamheden teamleden = herbezinning alle taken

15 Bekostiging voorstel Peiling
A. gratis voor iedereen = ieder gezin zal bijvoorbeeld 10x per jaar worden ingedeeld om pleinwacht te lopen. B. 50 euro per leerling per jaar (Brood & spelen gemiddeld 350 euro per jaar voor 3x per week)

16 Tijdpad Bij de peiling worden er TWEE scenario’s aangeboden: Het huidige lesrooster (= geen continurooster) & bovengenoemd voorstel. Ieder gezin ontvangt 1 stembiljet. Peiling april 2012 Beslissing: MR heeft bepaald dat rooster ingevoerd gaat worden wanneer 2/3 van de ingeleverde stemmen voorstander is van het cont. rooster Uitslag: mei 2012 Evt. invoering continurooster: 1 augustus 2013

17 Verhelderingsvragen?


Download ppt "Informatieavond ‘Andere schooltijden’ De Bolster 22 maart 2012"

Verwante presentaties


Ads door Google