De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Definitief voorstel continurooster + De stemprocedure. 20 mrt. 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Definitief voorstel continurooster + De stemprocedure. 20 mrt. 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Definitief voorstel continurooster + De stemprocedure. 20 mrt. 2014.

2 Procedure tot nu toe. -Werkgroep samengesteld. -Bezoeken afgelegd bij scholen die er al mee werken. -Informatie ingewonnen. -Afstemming, overleg met andere scholen in Joure. -2 infoavonden georganiseerd. -Nu de derde avond met het definitieve voorstel.

3 Wat was ook alweer de reden van het aanbod van een continurooster: - Alle scholen in Joure bieden het aan. - Het komt tegemoet aan de huidige maatschappelijke ontwikkelingen.( werk ouders) - Veiligheid. ( maar 1 x brengen en halen) - Vaste structuur, rust. --Effectievere leertijd. - Meer mogelijkheden voor naschoolse activiteiten.

4 MaandagDinsdagWoensdagDonderdagvrijdag 8.30 – 11.45 lesblok. 8.30 – 11.45 lesblok. 8.30 – 11.45 lesblok. 8.30 – 11.45 lesblok. 8.30 – 12.00 lesblok. 11.45 – 12.30 spelen en eten. 11.45 – 12.30 spelen en eten. 11.45 – 12.30 spelen en eten. Geen les. 12.30 – 14.15 lesblok 12.30 – 14.15 lesblok 12.30 – 14.15 lesblok 12.30 – 14.15 lesblok Geen les.. Groep 1 t/m 4.

5 MaandagDinsdagWoensdagDonderdagvrijdag 8.30 – 11.45 lesblok. 8.30 – 11.45 lesblok. 8.30 – 11.45 lesblok. 8.30 – 11.45 lesblok. 8.30 – 11.45 lesblok. 11.45 – 12.30 spelen en eten. 11.45 – 12.30 spelen en eten. 11.45 – 12.30 spelen en eten. 11.45 – 12.30 spelen en eten. 12.30 – 14.15 lesblok 12.30 – 14.15 lesblok 12.30 – 14.15 lesblok 12.30 – 14.15 lesblok 12.30 – 14.15 lesblok Groep 5 t/m 8.

6 Waarom dit rooster? -Aansluitend op het huidige rooster. -De onderbouw maakt minder uren dan de midden - en bovenbouw. -Aansluitend op de andere scholen in Joure. -Gebaseerd op het 5 gelijke dagen model dus vaste structuur en duidelijkheid. -De extra onderbouw week vakantie vervalt. -Er worden zo voldoende uren gemaakt.

7 Aandachtspunten bij invoering voor ons als school zijn: -afwisseling in het rooster ontspanning /inspanning. -voldoende tijd om te eten voor de jongste kinderen. -afstemming pauzes met de andere school. -organisatie van het eten binnen de groep. ( met de lkr.) -voldoende pleinwacht bij het buitenspelen. -afstemming met buitenschoolse opvang, naschoolse activiteiten. -tijdelijke opvang voor lln. waarvan de ouders vanwege werkomstandigheden de opvang niet zo snel kunnen organiseren m.i.v. aug 2014.

8 De stemprocedure. -Min. 66 % van de ouders moet hun stem uitbrengen. -Als 66% van de ouders voor is gaat het continurooster in. -Zit het percentage tussen de 60% en 66% dan wordt er gekeken naar de argumenten van de tegenstemmers. -Werkgroep en MR besluiten dan of het doorgaat of niet. -We vinden een ruime meerderheid belangrijk. -Groep 8 ouders met laatste kind op school stemmen niet mee. -Nieuwe ouders tot zomervakantie worden geïnformeerd over het continurooster.

9 Hoe/Wanneer stemmen? -Kan vanavond al. -Stemformulier gaat morgen mee met uw oudste kind hier op school. -Het formulier komt ook nog via mail voor de zekerheid. -Inleveren voor 27 maart in gesloten envelop op school. -Er staat een stembus in de grote hal. -Geen voldoende stemmen binnen dan komt er een nieuwe deadline. -Uiterlijk 1 april wordt de definitieve uitslag bekend gemaakt.

10 Ruimte voor vragen?


Download ppt "Definitief voorstel continurooster + De stemprocedure. 20 mrt. 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google