De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Definitief voorstel continurooster + De stemprocedure. 20 mrt

Verwante presentaties


Presentatie over: "Definitief voorstel continurooster + De stemprocedure. 20 mrt"— Transcript van de presentatie:

1 Definitief voorstel continurooster + De stemprocedure. 20 mrt. 2014.

2 Procedure tot nu toe. -Werkgroep samengesteld.
-Bezoeken afgelegd bij scholen die er al mee werken. -Informatie ingewonnen. -Afstemming, overleg met andere scholen in Joure. -2 infoavonden georganiseerd. -Nu de derde avond met het definitieve voorstel.

3 Wat was ook alweer de reden van het aanbod van een continurooster:
- Alle scholen in Joure bieden het aan. - Het komt tegemoet aan de huidige maatschappelijke ontwikkelingen.( werk ouders) - Veiligheid. ( maar 1 x brengen en halen) - Vaste structuur, rust. --Effectievere leertijd. - Meer mogelijkheden voor naschoolse activiteiten.

4 Groep 1 t/m 4. 8.30 – 11.45 lesblok. 8.30 – 12.00 lesblok.
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag vrijdag 8.30 – lesblok. 8.30 – lesblok. 11.45 – spelen en eten. Geen les. 12.30 – lesblok . Groep 1 t/m 4.

5 Groep 5 t/m 8 . Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag vrijdag
8.30 – lesblok. 11.45 – spelen en eten. 12.30 – lesblok Groep 5 t/m 8 .

6 Waarom dit rooster? Aansluitend op het huidige rooster.
De onderbouw maakt minder uren dan de midden - en bovenbouw. Aansluitend op de andere scholen in Joure. Gebaseerd op het 5 gelijke dagen model dus vaste structuur en duidelijkheid. De extra onderbouw week vakantie vervalt. Er worden zo voldoende uren gemaakt.

7 Aandachtspunten bij invoering voor ons als school zijn:
-afwisseling in het rooster ontspanning /inspanning. -voldoende tijd om te eten voor de jongste kinderen. -afstemming pauzes met de andere school. -organisatie van het eten binnen de groep. ( met de lkr.) -voldoende pleinwacht bij het buitenspelen. -afstemming met buitenschoolse opvang, naschoolse activiteiten. -tijdelijke opvang voor lln. waarvan de ouders vanwege werkomstandigheden de opvang niet zo snel kunnen organiseren m.i.v. aug 2014.

8 De stemprocedure. Min. 66 % van de ouders moet hun stem uitbrengen.
Als 66% van de ouders voor is gaat het continurooster in. Zit het percentage tussen de 60% en 66% dan wordt er gekeken naar de argumenten van de tegenstemmers. Werkgroep en MR besluiten dan of het doorgaat of niet. We vinden een ruime meerderheid belangrijk. Groep 8 ouders met laatste kind op school stemmen niet mee. Nieuwe ouders tot zomervakantie worden geïnformeerd over het continurooster.

9 Hoe/Wanneer stemmen? Kan vanavond al.
Stemformulier gaat morgen mee met uw oudste kind hier op school. Het formulier komt ook nog via mail voor de zekerheid. Inleveren voor 27 maart in gesloten envelop op school. Er staat een stembus in de grote hal. Geen voldoende stemmen binnen dan komt er een nieuwe deadline. Uiterlijk 1 april wordt de definitieve uitslag bekend gemaakt.

10 Ruimte voor vragen?


Download ppt "Definitief voorstel continurooster + De stemprocedure. 20 mrt"

Verwante presentaties


Ads door Google