De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Andere schooltijden OBS Molenbeek 8 mei 2012

Verwante presentaties


Presentatie over: "Andere schooltijden OBS Molenbeek 8 mei 2012"— Transcript van de presentatie:

1 Andere schooltijden OBS Molenbeek 8 mei 2012
Klankbordavond Andere schooltijden OBS Molenbeek 8 mei 2012

2 Aanleiding voor deze avond
Onderzoek MR Bij wijziging schooltijden heeft MR instemmingsrecht Deze is avond bedoeld als achterbanraadpleging

3 Onderdelen onderzoek MR
Informeren bij andere scholen Raadplegen personeel Raadplegen ouders Raadplegen en informeren externen, zoals kindcentrum, verenigingen

4 Waarom stappen scholen over?
Betere dagindeling voor de kinderen Effectiever besteding van de lestijd op school Betere dagindeling voor de leerkrachten TSO lastig te organiseren Op verzoek van ouders Betere aansluiting op onderwijskundige visie Inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen ( beide ouders werken)

5 Voordelen andere schooltijden
Rust en regelmaat Effectieve besteding van de lestijd Meer tijd voor niet onderwijsgebonden taken Meer tijd voor gezamenlijke scholing School trekt meer leerlingen Leerlingen zijn meer geconcentreerd BSO langer, waardoor meer tijd voor activiteiten Deelname aan BSO is meer gespreid over de week

6 Motieven om niet te veranderen
Geen behoefte bij ouders Huidige schooltijden voldoen Geen prioriteit bij de school Geen behoefte bij leerkrachten Nadelige gevolgen voor leerkrachten of leerlingen

7 2 mogelijke scenario´s 3 dagen continurooster 5 gelijke dagen model

8 Scenario 1 3 dagen continurooster
Dit houdt in: Op ma di en do continue schooldag, waarbij: Alle kinderen overblijven De middagpauze korter is (half uur tot 3 kwartier) De schooldag eerder eindigt De middagpauze onderdeel van de schooltijd is ( geen onderwijstijd) Vrije woensdag- en vrijdagmiddag blijft

9 Scenario 1 3 dagen continurooster
Voordelen: Kortere schooldagen met meer structuur Minder haal- en brengmomenten Alle kinderen blijven over, geen onderscheid Geen kosten voor de overblijf Geen ouders nodig voor de overblijf, de leerkrachten blijven in de klas en hebben pleinwacht Woensdag- en vrijdagmiddag blijft vrij

10 Scenario 1 3 dagen continurooster
Knelpunten: Kinderen komen vroeger thuis, dus kortere werkdag voor ouders Kinderen komen niet naar huis tussen de middag Alle kinderen blijven over, dus meer drukte in de klas en op het plein Hogere kosten voor BSO Kortere pauze en minder rust voor de leerkrachten tussen de middag

11 Scenario 2 5 gelijke dagen model
Dit houdt in: Op 5 dagen identieke schooltijden, dus geen vrije woensdag- en vrijdagmiddag, waarbij: Alle kinderen overblijven De middagpauze geldt van een half uur tot maximaal 3 kwartier) De schooldag op alle dagen waarschijnlijk om ongeveer uur eindigt. De middagpauze onderdeel van de schooltijd is ( geen onderwijstijd) 11

12 Scenario 2 5 gelijke dagen model
Voordelen: Zelfde als bij continurooster Voor ouders, kinderen en leerkrachten duidelijke structuur BSO tijd is langer, dus meer ruimte voor activiteiten Meer tijd om te spelen na schooltijd Voor ouders meer flexibiliteit in mogelijke werktijden Meer tijd na de lessen voor de leerkrachten voor nakijken, lessen voorbereiden, etc. 12

13 Scenario 2 5 gelijke dagen model
Mogelijke knelpunten: Ouders moeten hun werktijden aanpassen BSO is langer dus wordt duurder Geen vrije woensdag- en vrijdagmiddag meer, consequenties voor clubs hobby´s, etc? 5 ´langere´ schooldagen, lang voor de kleuters? Kortere middagpauze en minder rust voor leerkrachten tussen de middag. 13

14 Het traject Vanavond info avond: inventarisatie knel-, aandachtspunten en kansen onder ouders Eind mei verspreiding enquête onder ouders Juni: Gesprekken met enkele ouders n.a.v. enquête Raadplegen personeel September: MR brengt advies uit aan directie 14

15 Uw inbreng! 15

16


Download ppt "Andere schooltijden OBS Molenbeek 8 mei 2012"

Verwante presentaties


Ads door Google