De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Andere schooltijden OBS Molenbeek 8 mei 2012.  Onderzoek MR  Bij wijziging schooltijden heeft MR instemmingsrecht  Deze is avond bedoeld als achterbanraadpleging.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Andere schooltijden OBS Molenbeek 8 mei 2012.  Onderzoek MR  Bij wijziging schooltijden heeft MR instemmingsrecht  Deze is avond bedoeld als achterbanraadpleging."— Transcript van de presentatie:

1 Andere schooltijden OBS Molenbeek 8 mei 2012

2  Onderzoek MR  Bij wijziging schooltijden heeft MR instemmingsrecht  Deze is avond bedoeld als achterbanraadpleging

3  Informeren bij andere scholen  Raadplegen personeel  Raadplegen ouders  Raadplegen en informeren externen, zoals kindcentrum, verenigingen

4  Betere dagindeling voor de kinderen  Effectiever besteding van de lestijd op school  Betere dagindeling voor de leerkrachten  TSO lastig te organiseren  Op verzoek van ouders  Betere aansluiting op onderwijskundige visie  Inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen ( beide ouders werken)

5  Rust en regelmaat  Effectieve besteding van de lestijd  Meer tijd voor niet onderwijsgebonden taken  Meer tijd voor gezamenlijke scholing  School trekt meer leerlingen  Leerlingen zijn meer geconcentreerd  BSO langer, waardoor meer tijd voor activiteiten  Deelname aan BSO is meer gespreid over de week

6  Geen behoefte bij ouders  Huidige schooltijden voldoen  Geen prioriteit bij de school  Geen behoefte bij leerkrachten  Nadelige gevolgen voor leerkrachten of leerlingen

7 1. 3 dagen continurooster 2. 5 gelijke dagen model

8 Dit houdt in:  Op ma di en do continue schooldag, waarbij: Alle kinderen overblijven De middagpauze korter is (half uur tot 3 kwartier) De schooldag eerder eindigt De middagpauze onderdeel van de schooltijd is ( geen onderwijstijd)  Vrije woensdag- en vrijdagmiddag blijft

9 Voordelen:  Kortere schooldagen met meer structuur  Minder haal- en brengmomenten  Alle kinderen blijven over, geen onderscheid  Geen kosten voor de overblijf  Geen ouders nodig voor de overblijf, de leerkrachten blijven in de klas en hebben pleinwacht  Woensdag- en vrijdagmiddag blijft vrij

10 Knelpunten:  Kinderen komen vroeger thuis, dus kortere werkdag voor ouders  Kinderen komen niet naar huis tussen de middag  Alle kinderen blijven over, dus meer drukte in de klas en op het plein  Hogere kosten voor BSO  Kortere pauze en minder rust voor de leerkrachten tussen de middag

11 Scenario 2 5 gelijke dagen model Dit houdt in:  Op 5 dagen identieke schooltijden, dus geen vrije woensdag- en vrijdagmiddag, waarbij: Alle kinderen overblijven De middagpauze geldt van een half uur tot maximaal 3 kwartier) De schooldag op alle dagen waarschijnlijk om ongeveer 14.15 uur eindigt. De middagpauze onderdeel van de schooltijd is ( geen onderwijstijd)

12 Scenario 2 5 gelijke dagen model Voordelen:  Zelfde als bij continurooster  Voor ouders, kinderen en leerkrachten duidelijke structuur  BSO tijd is langer, dus meer ruimte voor activiteiten  Meer tijd om te spelen na schooltijd  Voor ouders meer flexibiliteit in mogelijke werktijden  Meer tijd na de lessen voor de leerkrachten voor nakijken, lessen voorbereiden, etc.

13 Scenario 2 5 gelijke dagen model Mogelijke knelpunten:  Ouders moeten hun werktijden aanpassen  BSO is langer dus wordt duurder  Geen vrije woensdag- en vrijdagmiddag meer, consequenties voor clubs hobby´s, etc?  5 ´langere´ schooldagen, lang voor de kleuters?  Kortere middagpauze en minder rust voor leerkrachten tussen de middag.

14 Het traject  Vanavond info avond: inventarisatie knel-, aandachtspunten en kansen onder ouders  Eind mei verspreiding enquête onder ouders  Juni: Gesprekken met enkele ouders n.a.v. enquête  Raadplegen personeel  September: MR brengt advies uit aan directie

15 Uw inbreng!

16


Download ppt "Andere schooltijden OBS Molenbeek 8 mei 2012.  Onderzoek MR  Bij wijziging schooltijden heeft MR instemmingsrecht  Deze is avond bedoeld als achterbanraadpleging."

Verwante presentaties


Ads door Google