De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vijf-gelijke-dagen model

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vijf-gelijke-dagen model"— Transcript van de presentatie:

1 Vijf-gelijke-dagen model
Informatie voor ouders

2 Programma Welkom Paul Informatie 5-gelijke-dagen model Marlo
Vragen over het model Pauze Overwegingen Kinderen Ouders Leerkrachten Inge Hetty ? Vragen Allen Vervolg besluitvorming

3 Vijf-gelijke-dagen model
Voorgenomen besluit van Kans & Kleur Uitgangspunten: Elke school heeft de keuze om de bestaande tijden te handhaven, of de Kans & Kleur variant te kiezen Regeling voldoet aan verplichte aantal lesuren Regeling voldoet aan arbeidstijdenwet Voorgenomen ingang schooljaar 2013 – 2014 Minder studiedagen voor de hele school

4 Schooltijden alle dagen, alle groepen
BSO Indien gewenst School Inclusief 15 min speelkwartier Pauze en buitenspeeltijd Voor alle kinderen op school

5 Voorbeeld dagindeling
Technisch lezen Rekenen Speelkwartier en voorlezen Spelling Begrijpend lezen Middagpauze en buiten spelen WO Handvaardigheid

6 Werktijden leerkrachten
Voorbereidingstijd en inloop leerlingen Lestijd Begeleiding middagpauze leerlingen Wettelijk verplichte pauze leerkracht Voorbereidings- en vergadertijd, tijd voor ouders

7 Aanbod Eerste Stap Keuze opvangcontract
Tijden opvang (BSO) 13.45 – of – 18.00 verlengde opvang tot blijft mogelijk Keuze opvangcontract 52 weken 48 weken (‘vrije’ weken door Eerste Stap vastgesteld) 40 weken (alleen schoolweken) Mogelijk breder activiteitenaanbod eventueel met bijdrage in kosten Meer info en tarieven:

8

9 Wat betekent dit voor de kinderen?
Gegevens Geen onderzoek naar effecten welbevinden & opbrengsten Minimaal aantal lesuren Vaste structuur voor de kinderen Minder wisseling in volwassen begeleiders (Bij TSO en BSO) Ervaring van andere scholen Meer rust in de school Beter sociaal klimaat door overblijven met leerkrachten Aannames Meer effectieve leertijd Effect op verkeersveiligheid

10 Wat betekent dit voor de kinderen?vervolg
Andere overwegingen Langere vrije middagen (ander aanbod of spreiding van activiteiten van verenigingen, muziek- of zwemlessen?) Geen vrije middagen voor kleuters Gevolgen voor kinderen met specifieke (medische) zorg

11 Wat betekent dit voor ouders?
TSO Bij 5-gelijke-dagen geen TSO meer (geen kosten) Bij handhaven huidige tijden mogelijk andere TSO: ‘TSO is voor Eerste Stap op termijn op deze manier niet meer houdbaar’ Aanpassen werktijden met werkgevers en collega’s Andere opvang na school Meer BSO-uren? Eigen oplossingen? Hogere kosten? Leerkrachten na school niet direct beschikbaar Minder studiedagen

12 Wat betekent dit voor leerkrachten?
Maximale belasting voor leerkrachten Na 5.5 uur eerste pauze Werkdruk Door overblijftaak minder taakuren Per FTE 100 uren minder beschikbaar voor ‘extra’ taken Drastische keuzes maken in wat wel/niet meer doen Aanname Minder hulp van ouders door spreiding van werk over meerdere dagen

13

14 Overwegingen… Wat past bij mijn kind(eren)?
Wat moet en kan ik praktisch organiseren? Wat vind ik van de consequenties voor de Buizerd?

15 Hoe gaat het verder? okt Ouderpeiling Leerkrachtenpeiling uitslag
Geen rekensom: overtuigende uitslag? aantal reacties? aantal geen mening? overeenstemming mening ouders en leerkrachten? besluit MR leerkrachten adviesrecht ouders instemmingsrecht ons besluit naar Kans & Kleur nov formele afronding door Kans & Kleur: Wel/niet overgaan op gelijke-dagen per school

16 Afrondend Presentatie op Stem!


Download ppt "Vijf-gelijke-dagen model"

Verwante presentaties


Ads door Google