De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vijf-gelijke-dagen model Informatie voor ouders. Programma WelkomPaul Informatie 5-gelijke-dagen modelMarlo Vragen over het modelMarlo Pauze Overwegingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vijf-gelijke-dagen model Informatie voor ouders. Programma WelkomPaul Informatie 5-gelijke-dagen modelMarlo Vragen over het modelMarlo Pauze Overwegingen."— Transcript van de presentatie:

1 Vijf-gelijke-dagen model Informatie voor ouders

2 Programma WelkomPaul Informatie 5-gelijke-dagen modelMarlo Vragen over het modelMarlo Pauze Overwegingen Kinderen Ouders Leerkrachten Inge Hetty ? VragenAllen Vervolg besluitvormingPaul

3 Vijf-gelijke-dagen model Voorgenomen besluit van Kans & Kleur Uitgangspunten: Elke school heeft de keuze om de bestaande tijden te handhaven, of de Kans & Kleur variant te kiezen Regeling voldoet aan verplichte aantal lesuren Regeling voldoet aan arbeidstijdenwet Voorgenomen ingang schooljaar 2013 – 2014 Minder studiedagen voor de hele school

4 Schooltijden alle dagen, alle groepen 7.30 - 8.30BSOIndien gewenst 8.30 - 12.00SchoolInclusief 15 min speelkwartier 12.00 - 12.30Pauze en buitenspeeltijdVoor alle kinderen op school 12.30 - 13.45School 13.45 - 18.00BSOIndien gewenst

5 Voorbeeld dagindeling 8.30 - 9.30Technisch lezen 9.30 - 10.15Rekenen 10.15 - 10.45Speelkwartier en voorlezen 10.45 - 11.30Spelling 11.30 - 12.00Begrijpend lezen 12.00 - 12.30Middagpauze en buiten spelen 12.30 - 13.00WO 13.00 - 13.45Handvaardigheid

6 Werktijden leerkrachten 8.15 - 8.30Voorbereidingstijd en inloop leerlingen 8.30 - 12.00Lestijd 12.00 - 12.30Begeleiding middagpauze leerlingen 12.30 - 13.45Lestijd 13.45 - 14.15Wettelijk verplichte pauze leerkracht 14.15 - 16.45Voorbereidings- en vergadertijd, tijd voor ouders

7 Aanbod Eerste Stap Tijden opvang (BSO) 13.45 – 17.30 of 13.45 – 18.00 verlengde opvang tot 18.30 blijft mogelijk Keuze opvangcontract 52 weken 48 weken (‘vrije’ weken door Eerste Stap vastgesteld) 40 weken (alleen schoolweken) Mogelijk breder activiteitenaanbod eventueel met bijdrage in kosten Meer info en tarieven: www.deeerstestap.nl

8

9 Wat betekent dit voor de kinderen? Gegevens Geen onderzoek naar effecten welbevinden & opbrengsten Minimaal aantal lesuren Vaste structuur voor de kinderen Minder wisseling in volwassen begeleiders (Bij TSO en BSO) Ervaring van andere scholen Meer rust in de school Beter sociaal klimaat door overblijven met leerkrachten Aannames Meer effectieve leertijd Effect op verkeersveiligheid

10 Wat betekent dit voor de kinderen? vervolg Andere overwegingen Langere vrije middagen (ander aanbod of spreiding van activiteiten van verenigingen, muziek- of zwemlessen?) Geen vrije middagen voor kleuters Gevolgen voor kinderen met specifieke (medische) zorg

11 Wat betekent dit voor ouders? TSO Bij 5-gelijke-dagen geen TSO meer (geen kosten) Bij handhaven huidige tijden mogelijk andere TSO: ‘TSO is voor Eerste Stap op termijn op deze manier niet meer houdbaar’ Aanpassen werktijden met werkgevers en collega’s Andere opvang na school Meer BSO-uren? Eigen oplossingen? Hogere kosten? Leerkrachten na school niet direct beschikbaar Minder studiedagen

12 Wat betekent dit voor leerkrachten? Maximale belasting voor leerkrachten Na 5.5 uur eerste pauze Werkdruk Door overblijftaak minder taakuren Per FTE 100 uren minder beschikbaar voor ‘extra’ taken Drastische keuzes maken in wat wel/niet meer doen Aanname Minder hulp van ouders door spreiding van werk over meerdere dagen

13

14 Overwegingen… Wat past bij mijn kind(eren)? Wat moet en kan ik praktisch organiseren? Wat vind ik van de consequenties voor de Buizerd?

15 Hoe gaat het verder? okt Ouderpeiling Leerkrachtenpeiling uitslag Geen rekensom: overtuigende uitslag? aantal reacties? aantal geen mening? overeenstemming mening ouders en leerkrachten? besluit MR leerkrachten adviesrecht ouders instemmingsrecht ons besluit naar Kans & Kleur nov formele afronding door Kans & Kleur: Wel/niet overgaan op 5-gelijke-dagen per school

16 Afrondend Presentatie op www.bsbuizerd.nlwww.bsbuizerd.nl Stem!


Download ppt "Vijf-gelijke-dagen model Informatie voor ouders. Programma WelkomPaul Informatie 5-gelijke-dagen modelMarlo Vragen over het modelMarlo Pauze Overwegingen."

Verwante presentaties


Ads door Google