De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Andere tijden’ Oriëntatie avond ouders 27 maart 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Andere tijden’ Oriëntatie avond ouders 27 maart 2013."— Transcript van de presentatie:

1 ‘Andere tijden’ Oriëntatie avond ouders 27 maart 2013

2 Programma • 19.30-19.35 u. Welkom: Marjan de Willigen • 19.35-20.00 u.Presentatie + toelichting andere tijden • 20.00-20.10 u. Toekomst • 20.10-20.30 u. Vragen • 20.30-20.45 u.Hoe nu verder? • 21.00 u.Afsluiting

3 Aanleiding • Regeerakkoord: inspelen op maatschappelijke verandering • Gemeente: iedere school een kindcentrum • Vraag vanuit de ouders • School steeds meer middelpunt van de wijk

4 Aanleiding Onze visie: De Woldstroom als kindcentrum in 2015. Het middelpunt in de wijk waar kinderen gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. • De omgeving biedt een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling. • De centrum biedt de kinderen een dagprogramma voor zolang als ze willen deelnemen met minimale en maximale uren. • Dat is opgebouwd uit een aantal fases • Dit is fase 1. Wij bieden onderwijs en opvang waarmee kinderen over twintig jaar succesvol kunnen zijn in de samenleving.

5 Aanleiding Fase 1 Schooltijden

6 3 Varianten Het bioritme-model • het leren volgt het bioritme van de kinderen, het onderwijs maakt gebruik van de momenten van maximale alertheid (10.00-12.00 voor leren-presteren en 14.30 -16.30 voor repeteren). • extra lange middagpauze met sport, cultuur en andere activiteiten, verzorgd door de kinderopvang of andere organisaties • leerkrachten gebruiken de lange middagpauze voor voorbereiding, vergadering, bijscholing. • voor kinderen van werkende ouders is er na schooltijd opvang

7 Het bioritme-model

8 3 Varianten Het 7 tot 7-model – integraal kindcentrum • aaneengesloten programma met afwisseling in blokken met onderwijs, opvang, sport en ontspanning • het gehele jaar open, geen collectieve schoolvakanties • één loket voor ouders en kinderen • geïndividualiseerd onderwijs • eenduidig pedagogisch beleid • één team van medewerkers vanuit verschillende disciplines • concentratie van voorzieningen in één gebouw

9 Het 7 tot 7-model – integraal kindcentrum

10 3 Varianten Het vijf-gelijke-dagenmodel • vijf identieke schooldagen (8.00 tot 14.00 of van 8.30 tot 14.30) • geen vrije woensdag- en vrijdagmiddag • korte lunchpauze met leerkrachten in de klas (geen aparte overblijfvoorziening) • naschoolse opvang sluit elke dag direct aan op de lessen • gaat verder dan het continurooster, dat wel de middagpauze verkort, maar houdt vast aan vrije woensdagmiddag

11 Het vijf-gelijke-dagenmodel

12 Regulier of continue? Huidige rooster is: Maandag8.30 uur - 12.00 uur en 13.00 uur – 15.00 uur Dinsdag8.30 uur - 12.00 uur en 13.00 uur – 15.00 uur Woensdag8.30 uur - 12.15 uur Donderdag8.30 uur - 12.00 uur en 13.00 uur – 15.00 uur Vrijdag8.30 uur - 12.00 uur en 13.00 uur – 15.00 uur (alleen bovenbouw) Voorstel continue rooster: Maandag8.30 uur - 14.30 uur Dinsdag8.30 uur - 14.30 uur Woensdag8.30 uur - 12.00 uur Donderdag8.30 uur - 14.30 uur Vrijdag8.30 uur - 14.30 uur Elke ochtend een pauze van 15 minuten Tussen de middag een pauze van 30 minuten (TSO)

13 Regulier of continue? • Voordelen/nadelen voor – Kinderen – Ouders – Leerkrachten – Omgeving Uw mening?

14 • Voordelen continue – 1 haalmomenten i.p.v. 2 – Geen gehaast middagpauze – Gezamenlijk eten op school met alle kinderen – Beter concentratie door kortere pauze / niet uit schoolritme – Geen kosten TSO – Meeste dagen hetzelfde ritme – Mogelijkheid tot ophalen kind tijdens middagspeelpauze (30 min) • Nadelen continue – Aanpassen van werk/oppas aan nieuwe tijden kan moeilijk zijn – Uur dat kind “uit de groep is” vervalt. – Gezelligheid thuis – Spanningsboog jonge kinderen Regulier of continue?

15 Aanleiding Fase 2 Buitenschoolse opvang (BSO)

16 Wat is BSO? 1.Voorschoolse opvang 2.Tussenschoolse opvang (onderdeel van continue rooster) 3.Naschoolse opvang

17 Mogelijkheden: • BSO op de eigen school, geen verschillende haal- en brenglocaties

18 Aanleiding Fase 3 Kindcentrum

19 Mogelijkheden tot het aanbieden van… • …extra ondersteuning voor de leerlingen, bijles, dyslexie, logopedie enz. • …extra verdieping/ verbreding van leerstof, extra talen enz.… • …meer sport en spel, schaken, judo, muziek enz. • Samenwerking met Speelwerk, Scala, Meppel actief, Go-for-it, Zwembad Hesselingen.

20 Aanleiding Vervolgstappen

21 Tijdpad andere schooltijden Orientatieavond Ouderpeiling Team en MR MR personeelsgeleding: instemming oudergeleding: instemming? Start (nieuwe/oude) schooltijden Start nieuwe schooljaar 28 maart t/m 2 april ….vanavond 27 maart Introductie

22 Vragen/Opmerkingen

23 Dank voor uw aanwezigheid en deelname!

24


Download ppt "‘Andere tijden’ Oriëntatie avond ouders 27 maart 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google