De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Andere tijden’ Oriëntatie avond ouders 27 maart 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Andere tijden’ Oriëntatie avond ouders 27 maart 2013."— Transcript van de presentatie:

1 ‘Andere tijden’ Oriëntatie avond ouders 27 maart 2013

2 Programma • u. Welkom: Marjan de Willigen • u.Presentatie + toelichting andere tijden • u. Toekomst • u. Vragen • u.Hoe nu verder? • u.Afsluiting

3 Aanleiding • Regeerakkoord: inspelen op maatschappelijke verandering • Gemeente: iedere school een kindcentrum • Vraag vanuit de ouders • School steeds meer middelpunt van de wijk

4 Aanleiding Onze visie: De Woldstroom als kindcentrum in Het middelpunt in de wijk waar kinderen gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. • De omgeving biedt een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling. • De centrum biedt de kinderen een dagprogramma voor zolang als ze willen deelnemen met minimale en maximale uren. • Dat is opgebouwd uit een aantal fases • Dit is fase 1. Wij bieden onderwijs en opvang waarmee kinderen over twintig jaar succesvol kunnen zijn in de samenleving.

5 Aanleiding Fase 1 Schooltijden

6 3 Varianten Het bioritme-model • het leren volgt het bioritme van de kinderen, het onderwijs maakt gebruik van de momenten van maximale alertheid ( voor leren-presteren en voor repeteren). • extra lange middagpauze met sport, cultuur en andere activiteiten, verzorgd door de kinderopvang of andere organisaties • leerkrachten gebruiken de lange middagpauze voor voorbereiding, vergadering, bijscholing. • voor kinderen van werkende ouders is er na schooltijd opvang

7 Het bioritme-model

8 3 Varianten Het 7 tot 7-model – integraal kindcentrum • aaneengesloten programma met afwisseling in blokken met onderwijs, opvang, sport en ontspanning • het gehele jaar open, geen collectieve schoolvakanties • één loket voor ouders en kinderen • geïndividualiseerd onderwijs • eenduidig pedagogisch beleid • één team van medewerkers vanuit verschillende disciplines • concentratie van voorzieningen in één gebouw

9 Het 7 tot 7-model – integraal kindcentrum

10 3 Varianten Het vijf-gelijke-dagenmodel • vijf identieke schooldagen (8.00 tot of van 8.30 tot 14.30) • geen vrije woensdag- en vrijdagmiddag • korte lunchpauze met leerkrachten in de klas (geen aparte overblijfvoorziening) • naschoolse opvang sluit elke dag direct aan op de lessen • gaat verder dan het continurooster, dat wel de middagpauze verkort, maar houdt vast aan vrije woensdagmiddag

11 Het vijf-gelijke-dagenmodel

12 Regulier of continue? Huidige rooster is: Maandag8.30 uur uur en uur – uur Dinsdag8.30 uur uur en uur – uur Woensdag8.30 uur uur Donderdag8.30 uur uur en uur – uur Vrijdag8.30 uur uur en uur – uur (alleen bovenbouw) Voorstel continue rooster: Maandag8.30 uur uur Dinsdag8.30 uur uur Woensdag8.30 uur uur Donderdag8.30 uur uur Vrijdag8.30 uur uur Elke ochtend een pauze van 15 minuten Tussen de middag een pauze van 30 minuten (TSO)

13 Regulier of continue? • Voordelen/nadelen voor – Kinderen – Ouders – Leerkrachten – Omgeving Uw mening?

14 • Voordelen continue – 1 haalmomenten i.p.v. 2 – Geen gehaast middagpauze – Gezamenlijk eten op school met alle kinderen – Beter concentratie door kortere pauze / niet uit schoolritme – Geen kosten TSO – Meeste dagen hetzelfde ritme – Mogelijkheid tot ophalen kind tijdens middagspeelpauze (30 min) • Nadelen continue – Aanpassen van werk/oppas aan nieuwe tijden kan moeilijk zijn – Uur dat kind “uit de groep is” vervalt. – Gezelligheid thuis – Spanningsboog jonge kinderen Regulier of continue?

15 Aanleiding Fase 2 Buitenschoolse opvang (BSO)

16 Wat is BSO? 1.Voorschoolse opvang 2.Tussenschoolse opvang (onderdeel van continue rooster) 3.Naschoolse opvang

17 Mogelijkheden: • BSO op de eigen school, geen verschillende haal- en brenglocaties

18 Aanleiding Fase 3 Kindcentrum

19 Mogelijkheden tot het aanbieden van… • …extra ondersteuning voor de leerlingen, bijles, dyslexie, logopedie enz. • …extra verdieping/ verbreding van leerstof, extra talen enz.… • …meer sport en spel, schaken, judo, muziek enz. • Samenwerking met Speelwerk, Scala, Meppel actief, Go-for-it, Zwembad Hesselingen.

20 Aanleiding Vervolgstappen

21 Tijdpad andere schooltijden Orientatieavond Ouderpeiling Team en MR MR personeelsgeleding: instemming oudergeleding: instemming? Start (nieuwe/oude) schooltijden Start nieuwe schooljaar 28 maart t/m 2 april ….vanavond 27 maart Introductie

22 Vragen/Opmerkingen

23 Dank voor uw aanwezigheid en deelname!

24


Download ppt "‘Andere tijden’ Oriëntatie avond ouders 27 maart 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google