De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond 19 november 2012

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond 19 november 2012"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond 19 november 2012
Andere Schooltijden Informatieavond 19 november 2012

2 Indeling van deze avond
19.30 uur Opening 19.35 uur Presentatie “Andere Schooltijden” 20.00 uur Ervaringsdeskundige Mevr. Hanneke Hilgenberg PAUZE uur 20.45 uur Informatie Partner(s) Breedwijs (15 min.) 21.00 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen aan het Forum 21.30 uur Rondvraag en afsluiting

3 Waarom traject Andere Schooltijden?
2009 eerste onderzoek naar Andere Schooltijden Besluit: * voorlopig geen continurooster * thema blijft op agenda

4 Tijdpad Projectgroep Periode maart – augustus 2012:
uitnodigen ervaringsdeskundige tijdens werkgroepoverleg/teambijeenkomst uitwerken van een aantal modellen voorbereiden ouderavond november informeren en betrekken team (teambijeenkomst) bezoek brengen aan school/scholen die ervaring hebben met andere schooltijden

5 Periode september – december 2012
informeren en betrekken partners Breedwijs informatieavond ouders uitzetten team- en ouderpeiling n.a.v. peiling beslissing nemen over andere schooltijden Samenstelling werkgroep om plannen verder uit te werken vanaf januari

6 Ambities Werkgroep Bij het ontwikkelen van andere schooltijden staat het kind centraal. We gaan voor zoveel mogelijk draagvlak onder ouders en personeel. Andere schooltijden moeten meer rust en regelmaat tijdens de schooldag bieden. Andere schooltijden leiden tot wijziging schooltijden waarbij alle kinderen in de middagpauze op school blijven vanaf schooljaar Andere schooltijden worden ontwikkeld in overleg met partners van Breedwijs

7 Waarom andere schooltijden? (aanleiding)
Schooldag erg versnipperd door voor- tussen- en naschoolse opvang. Veel te regelen voor ouders. Maatschappij is veranderd, Beide ouders werken, 75% van de moeders werkt. Toename van alleenstaande ouders die werken Landelijke trend: meer dan 50% jonge ouders heeft behoefte aan andere schooltijden (volgens onderzoek)

8 Waarom andere schooltijden? (opbrengst)
Andere schooltijden leiden tot: Meer structuur, rust Vergroting effectieve lestijd Per dag 1 vertrouwd aanspreekpunt voor de kinderen Minder deelname in drukke momenten verkeer Versterking saamhorigheid Versterking pedagogische band leerling-leerkracht Meer tijd voor talentontwikkeling na schooltijd

9 De leerling Voordelen Nadelen Meer structuur, rust
Per dag 1 vertrouwd aanspreekpunt Minder deelname in drukke momenten verkeer Gelijkheid / alle kinderen eten op school Meer vrije tijd Nadelen Geen lange middagpauze Kinderen zien ouders niet tussen de middag

10 De ouder Voordelen Alle kinderen tegelijk naar school
Één breng- en één haalmoment Geen dubbele oppas meer nodig Geen TSO regelen Nadelen Na school eerder oppas nodig Niet samen eten met ouder/opa/oma Eventueel werktijden aanpassen Meer BSO (hogere kosten)

11 De leerkracht Voordelen
Rust en structuur in de groep Per dag minder aanspreekpunten. Pedagogische band tussen leerkracht en leerling versterkt door informele sfeer tussen de middag. Opgestarte activiteiten hoeven niet langdurig onderbroken te worden, concentratie wordt beter vastgehouden. Meer overlegtijd na schooltijd

12 De leerkracht Nadelen Eén voorbereidings-moment voor de hele dag
Kortere pauze. Nakijkwerk alleen na school Minder tijd voor jezelf (tijdens middagpauze) Schoolteam: minder ontmoetingsmogelijkheden tussen de middag

13 Verschillende modellen
1. Continurooster Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag alle groepen van 8.30 uur tot uur naar school Op woensdag tot uur naar school Karakteristieken Vier identieke schooldagen (ma-di-do-vrij) met korte pauze voor hele school Vrije woensdagmiddag blijft voor hele school Geen aparte tussenschoolse opvang, Leerkrachten lunchen met kinderen in de klas Leerkrachten gebruiken de langere middagen voor overleg, lesvoorbereiding, bijscholing Gelijke schooltijden voor onder- en bovenbouw

14 Verschillende modellen
Vijf gelijke dagen rooster vijf identieke schooldagen, van 8.30 uur tot 14 uur Karakteristieken geen vrije woensdag- en vrijdagmiddag korte lunchpauze met leerkrachten in de klas (geen aparte overblijfvoorziening) eventuele naschoolse opvang sluit elke dag direct aan op de lessen leerkrachten gebruiken de lange middagen voor overleg, lesvoorbereiding, bijscholing gelijke schooltijden voor onder- en bovenbouw

15 Ervaringsdeskundige Mevr. Hanneke Hilgenberg * ervaringen * voor- en nadelen * do’s en don’ts * tips

16 Pauze

17 Informatie door Breedwijs Partner(s)
Mevr. Ans Lassche (regisseur Breedwijs) Columbus Junior (BSO) Impuls / Peuterzaal Eigen-Wijs FC Berghuizen Scouting Peerke Donders (verhinderd)

18 18

19 Kindercentrum Columbus Junior
Maak kennis met Kindercentrum Columbus Junior 19

20 Kindercentrum Columbus Junior in Breedwijs
Sinds 2004 als 4e partner betrokken bij de Brede School in Zuid-Berghuizen Gestart in augustus 2009 Kinderopvang en Buitenschoolse opvang 20 20

21 Korte typering van de organisatie
Het kind staat op nummer 1 en ‘iedereen is welkom’ Kleinschaligheid ‘Wij’-cultuur Platte organisatie Het kind als jonge WERELDONTDEKKER!!! 21 21

22 Doorgaande lijn Starten in de kinderopvang en doorstroom naar school
Veilige en vertrouwde omgeving Contact tussen leerkrachten en pedagogisch medewerkers Gebruik maken van het speellokaal Kinderen van de voorschoolse opvang worden naar de klas gebracht 22 22

23 Meerdere BSO-vormen Huiskamer BSO (De Schuit)
Natuur- en techniek BSO (De Zeilboot) Sport- en spel BSO (bij voldoende animo) Kunst- en cultuur BSO 23 23

24 Mogelijkheden voor BSO
‘s Ochtends voorschoolse opvang van 7.00 – 8.30 uur ‘s Middags naschoolse opvang van – uur of van – uur In school- en vakantieweken In vakanties de hele dag Inclusief opvang als school gesloten is In alleen schoolweken In alleen vakantieweken 24 24

25 Kosten voor Buitenschoolse opvang
Afhankelijk van Kinderopvangtoeslag Enkele voorbeelden 25 25

26 Kosten per maand 26 26

27 GINEKE ANNINK LEIDINGGEVENDE TEAM AGOGEN FENNY TOLHUIS LEIDINGGEVENDE PSZ LEIDSTERS

28

29 kinderactiviteiten in Breedwijs
2 voorbeelden van kinderactiviteiten in Breedwijs Huidige situatie: Dinsdag tot uur inloop 4 t/m 12 jr. Woensdag tot uur Doe mee 4 t/m 12 jr. Continurooster: Dinsdag tot uur inloop 4 t/m 12 jr. Woensdag tot uur Doe mee 4 t/m 12 jr. Vijf gelijke dagen model: Dinsdag tot uur inloop 4 t/m 12 jr. Woensdag tot uur Doe mee 4 t/m 12 jr. Interne discussie volgt…

30 Groep 1 08.15 uur uur 13.00 uur uur  Maandag- en woensdagmorgen Donderdagmiddag Groep 2 08.15uur uur 13.00uur uur Maandag- en dinsdagmiddag Vrijdagochtend Groep 3 08.15 uur – uur Dinsdag- en donderdagmorgen Vrijdagmiddag

31 Voorzitter Dhr. Jeroen Kip

32 Tijd voor vragen aan forum:
Directie Mevr. Hanneke Hilgenberg Werkgroep Andere Schooltijden Partners Breedwijs

33 Hoe verder na deze vergadering?
Eventueel extra avond voor ouders die nog vragen hebben. (aanmelden na afloop van de informatieavond of via ) Ouders kunnen via extra vragen stellen Extra informatie op (powerpoint + veelgestelde vragen) En dan…… Digitale Ouderpeiling van dinsdag 20 november t/m vrijdag 7 december. (Peiling is bedoeld om de mening van ouders in kaart te brengen) Ook toekomstige ouders ontvangen ouderpeiling. Geen ouderpeiling via mail ontvangen dan exemplaar afhalen op school, aanvragen via of downloaden via Ouders waarvan het laatste kind in groep 8 zit ontvangen geen ouderpeiling.

34 Ouderpeiling Andere Schooltijden
Hoe staat u tegenover Andere Schooltijden? Spreekt mij bijzonder aan Spreekt mij aan Neutraal Spreekt mij niet aan Spreekt mij absoluut niet aan

35 Ouderpeiling Andere Schooltijden
Wanneer we kiezen voor Andere Schooltijden hoe staat u dan tegenover model 1? Continurooster (ma-di-do-vrij 8.30 uur tot uur, wo 8.30 uur tot uur) Spreekt mij bijzonder aan Spreekt mij aan Neutraal Spreekt mij niet aan Spreekt mij absoluut niet aan

36 Ouderpeiling Andere Schooltijden
Wanneer we kiezen voor Andere Schooltijden hoe staat u dan tegenover model 2? Vijf gelijke-dagen-model (alle dagen 8.30 uur tot uur) Spreekt mij bijzonder aan Spreekt mij aan Neutraal Spreekt mij niet aan Spreekt mij absoluut niet aan

37 Directie komt n. a. v. team- en ouderpeiling i. o. m
Directie komt n.a.v. team- en ouderpeiling i.o.m. projectgroep met voorgenomen besluit maandag 10 december Medezeggenschapsraad (ouder- en personeelgeleding) stemt wel of niet in op maandag 17 december Op woensdag 19 december extra nieuwsbrief met uitslag voor ouders

38 Instemming betekent: Vanaf schooljaar Andere Schooltijden Plannen worden verder uitgewerkt door werkgroep en team Geen instemming betekent: (Voorlopig) geen Andere Schooltijden Directie doet (eventueel) nieuw aangepast voorstel

39 Meer informatie….


Download ppt "Informatieavond 19 november 2012"

Verwante presentaties


Ads door Google