De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Andere Schooltijden Informatieavond 19 november 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Andere Schooltijden Informatieavond 19 november 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Andere Schooltijden Informatieavond 19 november 2012

2 Indeling van deze avond  19.30 uurOpening  19.35 uurPresentatie “Andere Schooltijden”  20.00 uur Ervaringsdeskundige Mevr. Hanneke Hilgenberg  PAUZE 20.30 uur  20.45 uur Informatie Partner(s) Breedwijs (15 min.)  21.00 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen aan het Forum  21.30 uur Rondvraag en afsluiting

3 Waarom traject Andere Schooltijden?  2009 eerste onderzoek naar Andere Schooltijden  Besluit: * voorlopig geen continurooster * thema blijft op agenda

4 Tijdpad Projectgroep Periode maart – augustus 2012: uitnodigen ervaringsdeskundige tijdens werkgroepoverleg/teambijeenkomstuitnodigen ervaringsdeskundige tijdens werkgroepoverleg/teambijeenkomst uitwerken van een aantal modellenuitwerken van een aantal modellen voorbereiden ouderavond novembervoorbereiden ouderavond november informeren en betrekken team (teambijeenkomst)informeren en betrekken team (teambijeenkomst) bezoek brengen aan school/scholen die ervaring hebben met andere schooltijdenbezoek brengen aan school/scholen die ervaring hebben met andere schooltijden

5 Periode september – december 2012  informeren en betrekken partners Breedwijs  informatieavond ouders  uitzetten team- en ouderpeiling  n.a.v. peiling beslissing nemen over andere schooltijden  Samenstelling werkgroep om plannen verder uit te werken vanaf januari

6 Ambities Werkgroep  Bij het ontwikkelen van andere schooltijden staat het kind centraal.  We gaan voor zoveel mogelijk draagvlak onder ouders en personeel.  Andere schooltijden moeten meer rust en regelmaat tijdens de schooldag bieden.  Andere schooltijden leiden tot wijziging schooltijden waarbij alle kinderen in de middagpauze op school blijven vanaf schooljaar 2013-2014  Andere schooltijden worden ontwikkeld in overleg met partners van Breedwijs

7 Waarom andere schooltijden? (aanleiding)  Schooldag erg versnipperd door voor- tussen- en naschoolse opvang. Veel te regelen voor ouders.  Maatschappij is veranderd, Beide ouders werken, 75% van de moeders werkt.  Toename van alleenstaande ouders die werken  Landelijke trend: meer dan 50% jonge ouders heeft behoefte aan andere schooltijden (volgens onderzoek)

8 Waarom andere schooltijden? (opbrengst) Andere schooltijden leiden tot:  Meer structuur, rust  Vergroting effectieve lestijd  Per dag 1 vertrouwd aanspreekpunt voor de kinderen  Minder deelname in drukke momenten verkeer  Versterking saamhorigheid  Versterking pedagogische band leerling-leerkracht  Meer tijd voor talentontwikkeling na schooltijd

9 De leerling Voordelen  Meer structuur, rust  Per dag 1 vertrouwd aanspreekpunt  Minder deelname in drukke momenten verkeer  Gelijkheid / alle kinderen eten op school  Meer vrije tijd Nadelen  Geen lange middagpauze  Kinderen zien ouders niet tussen de middag

10 De ouder  Voordelen  Alle kinderen tegelijk naar school  Één breng- en één haalmoment  Geen dubbele oppas meer nodig  Geen TSO regelen  Nadelen  Na school eerder oppas nodig  Niet samen eten met ouder/opa/oma  Eventueel werktijden aanpassen  Meer BSO (hogere kosten)

11 De leerkracht Voordelen  Rust en structuur in de groep  Per dag minder aanspreekpunten.  Pedagogische band tussen leerkracht en leerling versterkt door informele sfeer tussen de middag.  Opgestarte activiteiten hoeven niet langdurig onderbroken te worden, concentratie wordt beter vastgehouden.  Meer overlegtijd na schooltijd

12 De leerkracht  Nadelen  Eén voorbereidings-moment voor de hele dag  Kortere pauze.  Nakijkwerk alleen na school  Minder tijd voor jezelf (tijdens middagpauze)  Schoolteam: minder ontmoetingsmogelijkheden tussen de middag

13 Verschillende modellen  1. Continurooster  Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag alle groepen van 8.30 uur tot 14.15 uur naar school  Op woensdag tot 12.15 uur naar school  Karakteristieken  Vier identieke schooldagen (ma-di-do-vrij) met korte pauze voor hele school  Vrije woensdagmiddag blijft voor hele school  Geen aparte tussenschoolse opvang,  Leerkrachten lunchen met kinderen in de klas  Leerkrachten gebruiken de langere middagen voor overleg, lesvoorbereiding, bijscholing  Gelijke schooltijden voor onder- en bovenbouw

14 Verschillende modellen Vijf gelijke dagen rooster  vijf identieke schooldagen, van 8.30 uur tot 14 uur Karakteristieken  geen vrije woensdag- en vrijdagmiddag  korte lunchpauze met leerkrachten in de klas (geen aparte overblijfvoorziening)  eventuele naschoolse opvang sluit elke dag direct aan op de lessen  leerkrachten gebruiken de lange middagen voor overleg, lesvoorbereiding, bijscholing  gelijke schooltijden voor onder- en bovenbouw

15 Ervaringsdeskundige  Mevr. Hanneke Hilgenberg * ervaringen * voor- en nadelen * do’s en don’ts * tips

16 Pauze Pauze

17 Informatie door Breedwijs Partner(s)  Mevr. Ans Lassche (regisseur Breedwijs)  Columbus Junior (BSO)  Impuls / Peuterzaal Eigen-Wijs  FC Berghuizen  Scouting Peerke Donders (verhinderd)

18

19 19 Maak kennis met Kindercentrum Columbus Junior

20 20 Kindercentrum Columbus Junior in Breedwijs Sinds 2004 als 4e partner betrokken bij de Brede School in Zuid-Berghuizen Gestart in augustus 2009 Kinderopvang en Buitenschoolse opvang

21 21 Korte typering van de organisatie Het kind staat op nummer 1 en ‘iedereen is welkom’ Kleinschaligheid ‘Wij’-cultuur Platte organisatie Het kind als jonge WERELDONTDEKKER!!!

22 22 Doorgaande lijn Starten in de kinderopvang en doorstroom naar school Veilige en vertrouwde omgeving Contact tussen leerkrachten en pedagogisch medewerkers Gebruik maken van het speellokaal Kinderen van de voorschoolse opvang worden naar de klas gebracht

23 23 Meerdere BSO-vormen Huiskamer BSO (De Schuit) Natuur- en techniek BSO (De Zeilboot) Sport- en spel BSO (bij voldoende animo) Kunst- en cultuur BSO

24 24 Mogelijkheden voor BSO ‘s Ochtends voorschoolse opvang van 7.00 – 8.30 uur ‘s Middags naschoolse opvang van 14.00 – 18.00 uur of van 12.15 – 18.00 uur In school- en vakantieweken In vakanties de hele dag Inclusief opvang als school gesloten is In alleen schoolweken Inclusief opvang als school gesloten is In alleen vakantieweken

25 25 Kosten voor Buitenschoolse opvang Afhankelijk van Kinderopvangtoeslag Enkele voorbeelden

26 26 Kosten per maand

27 GINEKE ANNINK LEIDINGGEVENDE TEAM AGOGEN FENNY TOLHUIS LEIDINGGEVENDE PSZ LEIDSTERS

28

29 Huidige situatie: Dinsdag 15.30 tot 17.00 uur inloop 4 t/m 12 jr. Woensdag 14.00 tot 15.30 uur Doe mee 4 t/m 12 jr. Continurooster: Dinsdag 14.15 tot 15.45 uur inloop 4 t/m 12 jr. Woensdag 14.00 tot 15.30 uur Doe mee 4 t/m 12 jr. 2 voorbeelden van kinderactiviteiten in Breedwijs Vijf gelijke dagen model: Dinsdag 14.00 tot 15.30 uur inloop 4 t/m 12 jr. Woensdag 14.00 tot 15.30 uur Doe mee 4 t/m 12 jr. Interne discussie volgt…

30 Groep 1 08.15 uur - 12.00 uur 13.00 uur -15.30 uur Maandag- en woensdagmorgen Donderdagmiddag Groep 2 08.15uur - 12.15 uur 13.00uur -16.00 uur Maandag- en dinsdagmiddag Vrijdagochtend Groep 3 08.15 uur – 12.00 uur 13.00 uur -15.30 uur Dinsdag- en donderdagmorgen Vrijdagmiddag

31   Voorzitter Dhr. Jeroen Kip

32 Tijd voor vragen aan forum:  Directie  Mevr. Hanneke Hilgenberg  Werkgroep Andere Schooltijden  Partners Breedwijs

33 Hoe verder na deze vergadering?  Eventueel extra avond voor ouders die nog vragen hebben. (aanmelden na afloop van de informatieavond of via dir.leemstee@konot.nl ) dir.leemstee@konot.nl  Ouders kunnen via e-mail extra vragen stellen  Extra informatie op www.leemstee.nl (powerpoint + veelgestelde vragen) www.leemstee.nl En dan……  Digitale Ouderpeiling van dinsdag 20 november t/m vrijdag 7 december. (Peiling is bedoeld om de mening van ouders in kaart te brengen)  Ook toekomstige ouders ontvangen ouderpeiling.  Geen ouderpeiling via mail ontvangen dan exemplaar afhalen op school, aanvragen via dir.leemstee@konot.nl of downloaden via www.leemstee.nl dir.leemstee@konot.nlwww.leemstee.nldir.leemstee@konot.nlwww.leemstee.nl  Ouders waarvan het laatste kind in groep 8 zit ontvangen geen ouderpeiling.

34 Ouderpeiling Andere Schooltijden  Hoe staat u tegenover Andere Schooltijden?  Spreekt mij bijzonder aan  Spreekt mij aan  Neutraal  Spreekt mij niet aan  Spreekt mij absoluut niet aan

35 Ouderpeiling Andere Schooltijden  Wanneer we kiezen voor Andere Schooltijden hoe staat u dan tegenover model 1? Continurooster (ma-di-do-vrij 8.30 uur tot 14.15 uur, wo 8.30 uur tot 12.15 uur)  Spreekt mij bijzonder aan  Spreekt mij aan  Neutraal  Spreekt mij niet aan  Spreekt mij absoluut niet aan

36 Ouderpeiling Andere Schooltijden  Wanneer we kiezen voor Andere Schooltijden hoe staat u dan tegenover model 2? Vijf gelijke-dagen-model (alle dagen 8.30 uur tot 14.00 uur)  Spreekt mij bijzonder aan  Spreekt mij aan  Neutraal  Spreekt mij niet aan  Spreekt mij absoluut niet aan

37  Directie komt n.a.v. team- en ouderpeiling i.o.m. projectgroep met voorgenomen besluit maandag 10 december  Medezeggenschapsraad (ouder- en personeelgeleding) stemt wel of niet in op maandag 17 december  Op woensdag 19 december extra nieuwsbrief met uitslag voor ouders

38  Instemming betekent:  Vanaf schooljaar 2013-2014 Andere Schooltijden  Plannen worden verder uitgewerkt door werkgroep en team  Geen instemming betekent:  (Voorlopig) geen Andere Schooltijden  Directie doet (eventueel) nieuw aangepast voorstel

39 Meer informatie….  www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl


Download ppt "Andere Schooltijden Informatieavond 19 november 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google