De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Welkom op de ouderavond “Andere Schooltijden”. 2 Agenda Presentatie: Andere schooltijden Korte pauze 21:15 uur: uiteen in groepen  Bespreken vragen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Welkom op de ouderavond “Andere Schooltijden”. 2 Agenda Presentatie: Andere schooltijden Korte pauze 21:15 uur: uiteen in groepen  Bespreken vragen."— Transcript van de presentatie:

1 1 Welkom op de ouderavond “Andere Schooltijden”

2 2 Agenda Presentatie: Andere schooltijden Korte pauze 21:15 uur: uiteen in groepen  Bespreken vragen en modellen 21:30 uur: centrale terugkoppeling 21:30 uur: centrale terugkoppeling Vervolg na deze ouderavond Vervolg na deze ouderavond

3 3 Andere schooltijden Landelijk Stichting Fluenta De Fontein

4 4 Landelijk Steeds meer werkende ouder(s) / verzorger(s)  druk op meer voorschoolse, tussenschoolse én naschoolse opvang Vraag om afstemming onderwijs, opvang en naschoolse activiteiten (bso - sport – muziek – cultuur - leren) Brede school ontwikkeling  school “in bedrijf” van 07:00 tot ….19:00

5 5 Stichting Fluenta Visieontwikkeling andere schooltijden Beleidsnotitie geschreven  Heroverwegen huidige schooltijden  Ambitie: 5-gelijke dagen model

6 6 De Fontein School maakt deel uit van Stichting Fluenta School maakt deel uit van Stichting Fluenta Eigen beslissingsbevoegdheid Eigen beslissingsbevoegdheid Instemming ouders MR Instemming ouders MR Instemming personeel MR Instemming personeel MR Ouders moeten worden geraadpleegd Ouders moeten worden geraadpleegd

7 7 De Fontein Instellen “Regiegroep Andere Schooltijden” vertegenwoordigers uit:  medezeggenschapsraad twee leden van de oudergeleding  ouderraad lid ouderraad  team een teamlid  directie adjunct-directeur en directeur

8 8 Doel Regiegroep Komen tot een eenduidig advies aan Komen tot een eenduidig advies aanmedezeggenschapsraad dat draagvlak heeft bij partijen dat draagvlak heeft bij alle betrokken partijen Besluit van nu, is een besluit voor de toekomst Streefdatum invoering: 01-08-2011

9 9 Motivatie Regiegroep:  andere schooltijden moeten iets verbeteren / toevoegen  bevorderen van rust voor leerlingen tussen de middag  continuïteit in sfeer & rust gehele schooldag  buitenschoolse activiteiten op meer dagen mogelijk maken  druk op naschoolse opvang verminderen  inspelen op wens van ouder(s) / verzorger(s)  bij gelijke schooltijden: organisatie en inzet van personeel beter en gemakkelijker (formatierust)

10 10 Werkwijze Regiegroep:  vrije gedachtewisseling  relatie leggen met visie Fluenta  uitkomsten studiedag team De Fontein  uitkomsten ouderavond 02-06-2010 Uitzetten ouderenquête Advies uitbrengen aan MR

11 11 Begripsverheldering 1 Continurooster  Alle kinderen blijven de gehele dag op school  Collectief lunchen op school met de klas

12 12 Begripsverheldering 2 Vijf-gelijke dagen model Vijf-gelijke dagen model  Alle groepen dezelfde schooltijden  5 uur onderwijs per dag  Iedere dag dezelfde start- en eindtijd

13 13 Begripsverheldering 3 Vier-gelijke dagen model Vier-gelijke dagen model  Alle groepen dezelfde schooltijden  4 dagen van 5,25 uur  1 kortere dag van 4 uur

14 14 Te bespreken modellen: 5-gelijke dagen model  maandag t/m vrijdag  08:30 – 14:15 uur of 08:15 – 14:00 uur  waarvan 45 minuten lunch / speeltijd 4-gelijke dagen model  4 dagen: 08:30 – 14:30 uur of 08:15 – 14:15 uur  waarvan 45 minuten lunch / speeltijd  1 dag: 08:30 – 12:30 uur / 8:15 – 12:15 uur (thuis lunchen)

15 15 Gevolgen voor kinderen Meer rust en regelmaat Meer rust en regelmaat Minder haal- en brengmomenten Minder haal- en brengmomenten Geen onderscheid tussen wel en niet overblijvende kinderen Geen onderscheid tussen wel en niet overblijvende kinderen Minder wisselende gezichten Minder wisselende gezichten Langere middagen voor ontspanning en activiteiten Langere middagen voor ontspanning en activiteiten Activiteiten kunnen beter over de week gespreid worden Activiteiten kunnen beter over de week gespreid worden Activiteiten vroeg op woensdagmiddag moeten verschuiven Activiteiten vroeg op woensdagmiddag moeten verschuiven Eén of twee lange, vrije middagen niet meer mogelijk Eén of twee lange, vrije middagen niet meer mogelijk

16 16 Gevolgen voor ouders Geen haal- en brengmomenten tussen de middag Geen haal- en brengmomenten tussen de middag Betere spreiding van werkdagen mogelijk Betere spreiding van werkdagen mogelijk Tussenschoolse opvang is een verplicht onderdeel van de schooldag Tussenschoolse opvang is een verplicht onderdeel van de schooldag Kinderen eerder van school halen Kinderen eerder van school halen Geen gezamenlijke lunchtijd thuis Geen gezamenlijke lunchtijd thuis Meer mogelijkheden voor de middagen Meer mogelijkheden voor de middagen  NSO organisaties kunnen uw kinderen eerder halen  Hogere kosten voor langere NSO middag spelen pas vanaf 3x modaal inkomen, vanwege wegvallen kosten TSO 3x modaal inkomen, vanwege wegvallen kosten TSO

17 17 Gevolgen voor school / leerkrachten Lesdag vormt meer een eenheid Lesdag vormt meer een eenheid Meer rust bij start na middagpauze Meer rust bij start na middagpauze Tekort overblijfmedewerkers opgelost Tekort overblijfmedewerkers opgelost Professionele begeleiding tijdens lunch en speeltijd Professionele begeleiding tijdens lunch en speeltijd Dezelfde werktijdfactor voor onder- en bovenbouw Dezelfde werktijdfactor voor onder- en bovenbouw Minder rustmomenten tijdens de dag Minder rustmomenten tijdens de dag Lunch met kinderen Lunch met kinderen Deelnemen aan pleinwacht Deelnemen aan pleinwacht Eerder beginnen met afronding schooldag Eerder beginnen met afronding schooldag Geleidelijke invoering Geleidelijke invoering

18 18 4-gelijke dagen model: Nadelen voor schoolorganisatie  Afwijking in benoemingsuren op 1 dag  Inzet op andere lesdag niet mogelijk  Bemoeilijkt gelijkmatige groepsbezetting

19 19 De vragen aan u: De vragen aan u: Wat is uw mening over het continurooster? (alle kinderen eten op school) Wat is uw mening over het 5-gelijke dagen model? Wat is uw mening over het 4-gelijke dagen model?  Wat ziet u als voordelen?  Wat ziet u als mogelijke knelpunten?  Heeft u nog suggesties of aandachtpunten voor de regiegroep

20 20 Centraal Centraal 21:30 uur: terug in verdiepte ruimte bespreken uitkomsten groepen dringende vragen 22:00 uur: afsluiting

21 21 Voortgang Voortgang ouders / verzorgers ontvangen schriftelijke ouders / verzorgers ontvangen schriftelijke informatie over deze avond informatie over deze avond enquête onder ouders / verzorgers regiegroep doet voorstel aan MR informatie vervolgtraject (o.a.) via de Spetters vervolg in schooljaar 2010 -2011

22 22 De vragen aan u: De vragen aan u: Wat is uw mening over het continurooster? (alle kinderen eten op school) Wat is uw mening over het 5-gelijke dagen model? Wat is uw mening over het 4-gelijke dagen model?  Wat ziet u als voordelen?  Wat ziet u als mogelijke knelpunten?  Heeft u nog suggesties of aandachtpunten voor de regiegroep


Download ppt "1 Welkom op de ouderavond “Andere Schooltijden”. 2 Agenda Presentatie: Andere schooltijden Korte pauze 21:15 uur: uiteen in groepen  Bespreken vragen."

Verwante presentaties


Ads door Google