De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tussenschoolse Opvang OBS Molenbeek 15 juni 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tussenschoolse Opvang OBS Molenbeek 15 juni 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Tussenschoolse Opvang OBS Molenbeek 15 juni 2011

2  TSO in Boekelo  Toemend aantal leerlingen maakt gebruik van TSO  Afnemend aantal ouders is inzetbaar

3  Presentatie scenario 1 – ’Handhaven’  inventarisatie reacties  Presentatie scenario 2 – ’Professionaliseren’  inventarisatie reacties  Presentatie scenario 3 – ’Continurooster’  inventarisatie reacties  Ontwikkelingen  Afsluitende vragenronde  Einde ±21.00u

4 De oude situatie  TSO uitgevoerd door OBS, 2 coördinatoren en veel overblijfouders.  Trend: toename aantal overblijfkinderen, afname overblijfouders (2 verdieners), verscherpte wetgeving m.b.t. TSO. Aanpassingen gedurende dit schooljaar  Efficiëntere inzet overblijfouders, inzet leerkrachten tijdens TSO.

5 Uit de enquête  72% is tevreden over toezicht tijdens buitenspelen  Route naar school vindt 45% onveilig  Kind voelt zich veilig op school: 87%  School is veilig ingericht 73%  Gemeenschappelijke ruimte: 70% tevreden  Controle op eten: 15% ontevreden, gemeten vóór de aanpassingen  62% maakt gebruik van TSO

6 Mogelijke knelpunten  Verscherpte wetgeving m.b.t. scholing van overblijfouders en bijkomende kosten  Verplichting overhandiging VOG (Bewijs van goed gedrag, a € 35,-)  Aanpassingen gedurende dit schooljaar: - Efficiëntere inzet overblijfouders, inzet leerkrachten tijdens TSO.

7 Mogelijke aanpassingen  Verhoging bijdrage TSO, efficiënte inzet ‘personeel’, zo veel als mogelijk een vaste pool.

8 Stichting Kinderopvang Enschede  Alleen een coördinator inhuren  Gehele uitvoering door SKE, d.w.z. coördinator, administratie en vrijwilligers

9 Aandachtspunten:  Kosten omhoog. Totale pakket door SKE : € 2,35 per kind per keer Alleen coördinator door SKE: ongeveer € 1,40 per kind per keer  Nog steeds evenveel vrijwillige ouders nodig

10 Voordelen  SKE regelt scholing en begeleiding vrijwilligers  Digitale overblijfkaart met saldo  Transparante administratie, o.a. presentielijsten overblijvende kinderen, saldo op de overblijfkaart, urenregistratie vrijwilligers

11 Uitgangspunten  Kinderen lunchen op school in groepsverband  Middagpauze is onderdeel van de schooltijd, maar geen onderwijstijd  Alle kinderen blijven ‘verplicht’ over  Middagpauze duurt maximaal 3 kwartier

12 Scenario 3 Continurooster Algemene Consequenties  Geen financiële bijdrage voor het overblijven  Schooldag zal waarschijnlijk eerder eindigen  Tijdens lunch zullen weinig/geen ouders nodig zijn  Consequenties voor personeel en arbeidstijden

13 Scenario 3 Continurooster Variant 1  Continurooster op ma-di-do  Alleen wijziging op ma-di-do Consequenties  Kleinste verschil met huidige situatie  Mogelijk schooldag iets eerder afgelopen

14 Scenario 3 Continurooster Variant 2 (model 5 gelijke dagen)  Elke dag hetzelfde rooster, geen vrije woensdag en/of vrijdagmiddag Consequenties  Er worden teveel uren gemaakt ->extra vrije dagen (+/- 5), niet aansluitend aan vakanties  Consequenties voor hobby/clubs?  Onderwijskundig gezien grootste ingreep in programma

15 Scenario 3 Continurooster Variant 3 (model 4 gelijke dagen)  4 dagen rooster (8.30-14.30)  Woensdagmiddag of vrijdagmiddag tot 12.00 Consequenties  Woensdagmiddag vrij ligt voor de hand  Minder ingrijpend voor hobby/clubs

16 Scenario 3 Continurooster Nog meer variatie mogelijk  Schooldag start om 8 uur (voorschoolse opvang wordt omzeild)  Organisatorische invulling lunchpauze (spreiding OB/BB) voor rustiger pauze

17 Scenario 3 Continurooster Verdere aspecten  Verschillende invullingen mogelijk binnen het continurooster  Verandering van schooltijden kan ingrijpend zijn voor ouders  Wat een pré is voor de één, is een nadeel voor de ander

18 Scenario 3 Continurooster Verdere aspecten (vervolg)  Hoe past het continurooster binnen de werktijden van de ouders ?  Hogere kosten?  23 % ouders maakt gebruik van de BSO  Men is tevreden over het aanbod op de BSO  42 % is ontevreden over de prijs van de BSO, 58 % is neutraal

19

20  Hoe verder?  Afsluitende vragen


Download ppt "Tussenschoolse Opvang OBS Molenbeek 15 juni 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google