De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tussenschoolse Opvang OBS Molenbeek 15 juni 2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tussenschoolse Opvang OBS Molenbeek 15 juni 2011"— Transcript van de presentatie:

1 Tussenschoolse Opvang OBS Molenbeek 15 juni 2011
Klankbordavond Tussenschoolse Opvang OBS Molenbeek 15 juni 2011

2 Aanleiding TSO in Boekelo
Toemend aantal leerlingen maakt gebruik van TSO Afnemend aantal ouders is inzetbaar

3 Draaiboek Presentatie scenario 1 – ’Handhaven’  inventarisatie reacties Presentatie scenario 2 – ’Professionaliseren’  inventarisatie reacties Presentatie scenario 3 – ’Continurooster’ Ontwikkelingen Afsluitende vragenronde Einde ±21.00u

4 Scenario 1 Handhaven huidige situatie
De oude situatie TSO uitgevoerd door OBS, 2 coördinatoren en veel overblijfouders. Trend: toename aantal overblijfkinderen , afname overblijfouders (2 verdieners), verscherpte wetgeving m.b.t. TSO. Aanpassingen gedurende dit schooljaar Efficiëntere inzet overblijfouders, inzet leerkrachten tijdens TSO.

5 Scenario 1 Handhaven huidige situatie
Uit de enquête 72% is tevreden over toezicht tijdens buitenspelen Route naar school vindt 45% onveilig Kind voelt zich veilig op school: 87% School is veilig ingericht 73% Gemeenschappelijke ruimte: 70% tevreden Controle op eten: 15% ontevreden, gemeten vóór de aanpassingen 62% maakt gebruik van TSO

6 Scenario 1 Handhaven huidige situatie
Mogelijke knelpunten Verscherpte wetgeving m.b.t. scholing van overblijfouders en bijkomende kosten Verplichting overhandiging VOG (Bewijs van goed gedrag, a € 35,-) Aanpassingen gedurende dit schooljaar: - Efficiëntere inzet overblijfouders, inzet leerkrachten tijdens TSO.

7 Scenario 1 Handhaven huidige situatie
Mogelijke aanpassingen Verhoging bijdrage TSO, efficiënte inzet ‘personeel’, zo veel als mogelijk een vaste pool.

8 Scenario 2 Professionaliseren
Stichting Kinderopvang Enschede Alleen een coördinator inhuren Gehele uitvoering door SKE, d.w.z. coördinator, administratie en vrijwilligers

9 Scenario 2 Professionaliseren
Aandachtspunten: Kosten omhoog. Totale pakket door SKE : € 2,35 per kind per keer Alleen coördinator door SKE: ongeveer € 1,40 per kind per keer Nog steeds evenveel vrijwillige ouders nodig

10 Scenario 2 Professionaliseren
Voordelen SKE regelt scholing en begeleiding vrijwilligers Digitale overblijfkaart met saldo Transparante administratie, o.a. presentielijsten overblijvende kinderen, saldo op de overblijfkaart, urenregistratie vrijwilligers

11 Scenario 3 Continurooster
Uitgangspunten Kinderen lunchen op school in groepsverband Middagpauze is onderdeel van de schooltijd, maar geen onderwijstijd Alle kinderen blijven ‘verplicht’ over Middagpauze duurt maximaal 3 kwartier

12 Scenario 3 Continurooster
Algemene Consequenties Geen financiële bijdrage voor het overblijven Schooldag zal waarschijnlijk eerder eindigen Tijdens lunch zullen weinig/geen ouders nodig zijn Consequenties voor personeel en arbeidstijden 12

13 Scenario 3 Continurooster
Variant 1 Continurooster op ma-di-do Alleen wijziging op ma-di-do Consequenties Kleinste verschil met huidige situatie Mogelijk schooldag iets eerder afgelopen 13

14 Scenario 3 Continurooster
Variant 2 (model 5 gelijke dagen) Elke dag hetzelfde rooster, geen vrije woensdag en/of vrijdagmiddag Consequenties Er worden teveel uren gemaakt ->extra vrije dagen (+/- 5), niet aansluitend aan vakanties Consequenties voor hobby/clubs? Onderwijskundig gezien grootste ingreep in programma 14

15 Scenario 3 Continurooster
Variant 3 (model 4 gelijke dagen) 4 dagen rooster ( ) Woensdagmiddag of vrijdagmiddag tot 12.00 Consequenties Woensdagmiddag vrij ligt voor de hand Minder ingrijpend voor hobby/clubs 15

16 Scenario 3 Continurooster
Nog meer variatie mogelijk Schooldag start om 8 uur (voorschoolse opvang wordt omzeild) Organisatorische invulling lunchpauze (spreiding OB/BB) voor rustiger pauze 16

17 Scenario 3 Continurooster
Verdere aspecten Verschillende invullingen mogelijk binnen het continurooster Verandering van schooltijden kan ingrijpend zijn voor ouders Wat een pré is voor de één, is een nadeel voor de ander 17

18 Scenario 3 Continurooster
Verdere aspecten (vervolg) Hoe past het continurooster binnen de werktijden van de ouders ? Hogere kosten? 23 % ouders maakt gebruik van de BSO Men is tevreden over het aanbod op de BSO 42 % is ontevreden over de prijs van de BSO, 58 % is neutraal 18

19 Ontwikkelingen

20 Afsluiting Hoe verder? Afsluitende vragen


Download ppt "Tussenschoolse Opvang OBS Molenbeek 15 juni 2011"

Verwante presentaties


Ads door Google