De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Andere Tijden? Informatie over een continurooster met gelijke schooldagen voor alle kinderen van de Twirre.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Andere Tijden? Informatie over een continurooster met gelijke schooldagen voor alle kinderen van de Twirre."— Transcript van de presentatie:

1 Andere Tijden? Informatie over een continurooster met gelijke schooldagen voor alle kinderen van de Twirre.

2 Doel van de avond: Als u straks weer weggaat:
kent u de voordelen en de nadelen van een mogelijk nieuw dagrooster. heeft u duidelijk voor ogen wat een mogelijk nieuw rooster in de praktijk voor uw kinderen, uzelf en het personeel betekent. zijn er vragen beantwoord vanuit de praktijkervaring van directeur Jeltsje Lieuwes van OBS De Pols uit Tijnje heeft u zich een gedegen mening gevormd over een mogelijke aanpassing van de schooltijden op de Twirre. Is de voorkeur van de aanwezigen gepeild.

3 Kinderen centraal We denken vanuit de kinderen:
Wanneer we mogelijkheden zien om het onderwijs aan onze kinderen te verbeteren, willen we dat! Het team is hier in principe ondergeschikt aan. Zeggenschap van ouders is erg belangrijk, het is vooral ook uw school.

4 Wikken en wegen Sinds een paar jaar zijn schooltijden vrijgegeven:
Veel mogelijkheden. Voor en nadelen tegen elkaar afwegen. (“ieder nadeel heb z’n voordeel” – J. Cruijff) Het team heeft een visie ontwikkeld met hulp van de MR en collega-scholen. Een keuze is bijna nooit 100% goed of 100% fout De weegschaal slaat wel naar één kant door.

5 Waar komen we op uit? Alle kinderen van groep 1 t/m 8 gelijke schooltijden: Maandag: van 8.30 uur tot uur. Dinsdag: van 8.30 uur tot uur. Woensdag: van 8.30 uur tot uur. Donderdag: van 8.30 uur tot uur. Vrijdag: van 8.30 uur tot uur.

6 Hoe ziet een dag er dan uit ?
Globale indeling van een schooldag (m.u.v. de kortere woensdag) 08.30 uur uur: lessen 10.15 uur uur: pauze 10.30 uur uur: lessen 11.45 uur - ±12.00 uur: gezamenlijk eten 12.00 uur uur: pauze 12.30 uur uur: lessen

7 Voordelen van dit rooster
Voor kinderen: Door de schooldag niet te lang te onderbreken, is de onderwijstijd beter te structureren. De leerlingen hoeven zich na een lange middagpauze niet meer ‘op te krikken’ voor het middaggedeelte. De vaart blijft er in en de concentratie wordt beter vastgehouden; Minder omschakelingen tussen thuis en school geeft veel kinderen rust. Kinderen hebben ’s middags na school meer tijd voor sport en spel dan voorheen. Een verkorte, aaneengesloten schooldag op de basisschool sluit beter aan bij het systeem dat het voortgezet onderwijs hanteert. Voor de kinderen uit de hogere groepen kan dit de overstap naar het voortgezet onderwijs vergemakkelijken;

8 Voordelen van dit rooster
Voor kinderen: Een continurooster komt de veiligheid ten goede, omdat de kinderen minder vaak door het verkeer hoeven. Het wordt beperkt tot twee in plaats van vier maal per dag. Samen overblijven bevordert het gemeenschapsgevoel bij kinderen. Het wordt als een onderdeel van de schooltijd beschouwd. Leerkrachten geven aan de leerlingen tijdens de pauze vaak op een andere manier te leren kennen en dat als positief te ervaren, er is meer tijd voor ontspanning met de leerkracht en de groep.

9 Voordelen van dit rooster
Voor ouders: Tweemaal per dag naar school i.p.v. viermaal. Voor ieder kind een gelijke schooldag. Geen kosten voor overblijf. Geen gehaast meer met eten tussen de middag om je kind weer op tijd op school te krijgen ‘s Middags meer tijd voor spel. Andere structuur in de dag.

10 Voordelen van dit rooster
Voor de leerkracht: Blijft in de “flow” van de dag. Meer binding met groep. Meer ruimte in de dagplanning. ‘s Middags meer aaneengesloten tijd voor voorbereiden, niet lesgebonden taken en vergaderingen.

11 Voordelen van dit rooster
Voor de school: Betere tijdsplanning voor alle niet lesgebonden taken. Profileren ten opzichte van de andere school. Een ander dagrooster kan keuzebepalend zijn om kinderen naar onze school te brengen. Vooruitkijkend op de toekomst.

12 Nadelen zijn er ook Er zijn kinderen die juist wél baat hebben bij een langere onderbreking tussen de ochtend en middag en minder moeite hebben met “schakelen” tussen thuis en school. Er zijn ouders die het contact met hun kind(eren) tussen de middag missen. Er zijn ouders die hun eigen werktijden wellicht aan moeten of willen passen. Timpaan rekent geen extra kosten voor opvang vanaf uur. Geen nadeel dus.

13 Praktijk- Ervaringen Jeltsje Lieuwes van OBS De Pols vertelt hoe hetzelfde rooster bij haar op school is ingevoerd en hoe het werkt in de dagelijkse praktijk.

14 Vragen en opmerkingen?

15 Eerste peiling Wie ziet het zitten? Wie ziet het juist niet zitten?

16 Vervolgstappen Met de MR en het team in beraad


Download ppt "Andere Tijden? Informatie over een continurooster met gelijke schooldagen voor alle kinderen van de Twirre."

Verwante presentaties


Ads door Google