De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stand van Zaken HAVO/VWO cluster IV bijeenkomst NVA 20 mei 2009 Els van Rosmalen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stand van Zaken HAVO/VWO cluster IV bijeenkomst NVA 20 mei 2009 Els van Rosmalen."— Transcript van de presentatie:

1 Stand van Zaken HAVO/VWO cluster IV bijeenkomst NVA 20 mei 2009 Els van Rosmalen

2 Voorgeschiedenis: KPC rapport februari 2009  Erkenning doelgroep  Verantwoordelijkheid ligt bij speciaal onderwijs Cluster IV  vervolgafspraak  Rietlanden: VMBO-t  De Zwengel:  -VMBO-t (i.s.m. Herlaarhof)  HAVO/VWO

3 vervolg  Het regulier onderwijs blijft zich ontwikkelen en gaat na de zomervakantie participeren als klankgroep

4 Organisatie tot vandaag  Stuurgroep: directieleden van van Maerlant en de Zwengel  Projectleider: extern voor 1 ½ dag  Werkgroep van medewerkers van van Maerlant / De Zwengel  Op termijn  Afstemming met cluster IV scholen regio Den Bosch  Afstemming met samenwerkingsverband de Meierij

5 Wat is er sindsdien gebeurd?  Er is een intentieverklaring getekend tussen het schoolbestuur van de Zwengel en het schoolbestuur van van Maerlant / Hervion college: om te komen tot……  Er is een Plan van Aanpak opgesteld  Er is een extern projectleider aangesteld

6 Uitgangspunten  De 3 D’s:  Drempelloos  Doorlopende leerlijn  Doelgerichte ondersteuning  zorg voor wie dat nodig heeft  zoveel als nodig is  zo lang als nodig is

7 vervolg  Start eerste jaar brugklas HAVO /VWO  Eindstreven:diploma HAVO /VWO  Aantal klassen mede afhankelijk van aanmeldingen: maximum van 3

8 Wat moet er nog gebeuren:  Startdatum 01 september 2009  Gebouwen  Financiën  Personeel  Onderwijsprogramma  Toelating leerlingen

9 Gebouwen  Contacten gemeente Den Bosch  Contacten gemeente Vught  Stand van zaken:  denken beide constructief mee  onderhandelingen lopen volop  begin juni meer duidelijkheid

10 Financiën  Startsubsidie bij:  Ministerie van OCW  Samenwerkingsverband de Meierij: toezegging voor de komende 6 jaren  REC Chiron: in bespreking  Besturen de Zwengel en van Maerlant  E.a.

11 Personeel Vacatures met de volgende profielschets  Affiniteit met de doelgroep  Kennis van didactiek HAVO/VWO niveau  Leerkrachten  Ondersteuners  Orthopedagoog  Intern begeleider / coördinator

12 Onderwijsinhoudelijk  Onderwijsconcept: afstemming met ervaringsdeskundige  Lesroosters/ methodes  Uitstroom en instroom van en naar regulier moet mogelijk zijn  Nabije toekomst:  Expliciete samenwerking met reguliere HAVO/ VWO scholen: instellen van klankbordgroep

13 Toelating leerlingen  Aanmelden bij de Zwengel  Toelatingscriteria worden nu opgesteld,  Het volgende staat al vast:  Cluster 4 beschikking  Positief advies HAVO / VWO school van herkomst  Schoolverlater  Inrichten Commissie van begeleiding bestaande uit de leden van de huidige CvB’s van van Maerlant en van de Zwengel

14 Ouders  Samenwerking met ouders is van groot belang!  Ouders van aangemelde leerlingen worden van het proces op de hoogte gehouden op diverse manieren  Positionering van ouders: volgt na zomervakantie

15 Tot slot…….  Het is een dynamisch proces: deze powerpoint presentatie is dan ook aan veranderingen onderhevig  Ouders worden in ieder geval op de hoogte gehouden via de website van de Zwengel www.dezwengel.nl, van van Maerlant www.vanmaerlant.nl en de NVA www.onderwijsgroep-ass.nl www.onderwijsgroep


Download ppt "Stand van Zaken HAVO/VWO cluster IV bijeenkomst NVA 20 mei 2009 Els van Rosmalen."

Verwante presentaties


Ads door Google