De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toekomstige ontwikkelingen Basisonderwijs Graft-de Rijp.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toekomstige ontwikkelingen Basisonderwijs Graft-de Rijp."— Transcript van de presentatie:

1 Toekomstige ontwikkelingen Basisonderwijs Graft-de Rijp

2 Doel van de bijeenkomst informeren over het bestuurlijk perspectief kijken naar de toekomstige ontwikkelingen voor de scholen in Graft en de Rijp Zicht geven op het proces voor de komende periode

3 Krimpen met beleid op tijd beginnen goede informatie inwinnen samenwerken Betrokkenen informeren professioneel besturen de financiën in kaart rekening houden met (neven)effecten

4 Hoe bepaal je of de school zelfstandig verder kan? kun je de onderwijskwaliteit garanderen? - het aantal leerlingen per groep - de groepsvormen (combinatiegroepen) - verhouding jongens en meisjes - leeftijdsopbouw van de leerlingen - de bekostiging van de school - opbrengsten van de school en oordeel inspectie - Tevredenheid ouders, leerlingen en personeel - consequenties voor de leerkrachten

5 Stand van zaken in Graft en de Rijp teruglopend leerlingenaantal School aantal leerlingen 2011- 20122012-20132013-20142014-2015 St Jozef178170161151 Baanbreker177158136119 totaal355328297270

6 Oorzaak daling leerlingen Komende jaren: Grote uitstroom groepen 8, lage instroom groep 1 vooral bij de Baanbreker

7 In Graft en de Rijp twee schoolgebouwen aanwas leerlingen Baanbreker minimaal standpunt gemeente over nieuwbouw ontwikkelingen onderwijs in de komende jaren mbt Passend Onderwijs en functie binnen de dorpen

8 Welke stappen gaan we zetten? onderzoek naar mogelijkheden om te komen tot een fusie binnen Graft-de Rijp (scenario’s) directies van beide scholen projectleider Siebrand Konst (hoofd Onderwijs binnen Flore) projectgroep vertegenwoordigers beide scholen (team en MZR) ouders betrekken bij het proces

9 Wat wil het CvB? openheid is van belang iedereen tijdig en juist informeren en betrekken bij het fusieproces ruimte geven voor inbreng formeel besluiten voorleggen aan de Medezeggenschapsraden

10 Uitgangspunten onderzoek naar mogelijkheden optimaal kansen scholen benutten mogelijkheden voor huisvesting in kaart aantrekkelijk, zichtbaar, goed bereikbaar onderwijs aanbieden duurzaam, kwalitatief goed onderwijsaanbod behoud van het goede

11 Het traject van het onderzoek 12 okt 11 eerste voorlichting ouders informeren nov 11vervolgavond voor vragen en opmerkingen van ouders okt-dec 11 eerste fase voorstellen, informeren en verkennen brainstorm met belanghebbenden jan-febr 12 uitwerken scenario’s en onderzoeksfase naar haalbaarheid febr 12 besluit CvB

12 De brainstormsessie in kaart brengen wat er leeft bij: - ouders en leerkrachten welke mogelijkheden zijn er met pluspunten en negatieve kanten wat kunnen we gedaan krijgen bij externen? (gemeente, openbaar onderwijs en partners zoals kinderopvang, bibliotheek en sport)

13 IJkpunten mogelijkheden teamvorming brede identiteit onderwijsinhoud en organisatie van het onderwijs ouders en kinderen communicatie beschikbare middelen duurzaamheid veiligheid en bereikbaarheid

14 Projectleiding onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van het College van Bestuur, Adrie Groot Siebrand Konst intern projectleider directeuren van de St Jozef en de Baanbreker teams en MZR’n betrokken ouders informeren en rol geven (klankbord) openheid en daadkracht

15 Vragen welke vragen leven er? wat gaan we hiermee doen?


Download ppt "Toekomstige ontwikkelingen Basisonderwijs Graft-de Rijp."

Verwante presentaties


Ads door Google