De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Krimpen met perspectief Demografische ontwikkelingen, gevolgen en kansen voor het basisonderwijs Masterclass Krimp Regio Achterhoek Winterswijk, 22 oktober.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Krimpen met perspectief Demografische ontwikkelingen, gevolgen en kansen voor het basisonderwijs Masterclass Krimp Regio Achterhoek Winterswijk, 22 oktober."— Transcript van de presentatie:

1 Krimpen met perspectief Demografische ontwikkelingen, gevolgen en kansen voor het basisonderwijs Masterclass Krimp Regio Achterhoek Winterswijk, 22 oktober 2012 Roosje van Leer, STAMM CMO

2 Agenda 1.Wat is krimp en waar komt het door? 2.Wat zijn gevolgen voor het basisonderwijs? 3.Wat zijn zinvolle oplossingsrichtingen 4.Doorkijkje naar situatie voortgezet onderwijs 5.Adviezen 6.Stellingen

3 Krimp?

4 -Krimp = minder inwoners -Op termijn ook minder huishoudens -Veranderende samenstelling bevolking: -Vergrijzing (meer ouderen) -Ontgroening (minder kinderen)

5 Krimp in het basisonderwijs

6 Leerlingendaling: landelijk fenomeen Bron: Interbestuurlijke Voortgangsrapportage Bevolkingsdaling 2012

7 Achterhoek Bron: Interbestuurlijke Voortgangsrapportage Bevolkingsdaling 2012

8 Verwachte ontwikkeling 0-14 jarigen Achterhoek Index: 2010=100. Bron: Bevolkingsprognose Gelderland 2012

9 Gevolgen voor het onderwijs

10 - Gevolgen voor bedrijfsvoering: financiën, huisvesting, personeel - Risico’s voor kwaliteit - Onder opheffingsnorm Aandacht nodig voor: - Behoud van diversiteit / keuzevrijheid - Borgen bereikbaarheid - Gesprek over leefbaarheid dorpen (Middel-)grote scholen worden kleiner: Kleine scholen worden nog kleiner: Gevolgen krimp basisgeneratie

11 Instandhouding kleine school? Kwaliteit Financiën Leefbaarheid Diversiteit versus

12 Oplossingsrichtingen

13 Krimp bestrijden Niets doen Ieder voor zich: marktaandeel vergroten Quick wins: –Bedrijfsvoering: financiën, huisvesting, personeel –Kwaliteit Samenwerking zonder fusie Samenwerking met fusie Oplossingen voor leefbaarheidsvraagstukken

14 Wie is aan zet?

15 Taken en verantwoordelijkheden Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid waaronder leerlingenvervoer, leerplicht, lokale educatieve agenda, voortijdig schoolverlaten en onderwijsachterstandenbeleid; Toezicht op financiën van het openbaar onderwijs Zorgen voor voldoende scholen voor openbaar onderwijs Leefbaarheid Stelt regels en kaders vast Bekostiging onderwijs (ook: kleine scholen toeslag) Wet- en regelgeving (ook: regels m.b.t. fusies, opheffingsnorm) Systematiek van BRIN-nummers: rem op samengaan scholen Regierol via Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling. Budgettering Kwaliteit van het onderwijs.

16 Voortgezet onderwijs

17 Gevolgen voor VO en MBO Leerlingendaling ook in voortgezet onderwijs en mbo onontkoombaar Gevolgen: Remanentiekosten, kosten overhead relatief hoog Minder leerlingen  minder geld  minder formatie Kwaliteit te handhaven? (combiklassen) Aanbod te handhaven? (profielen, sectoren)

18 Gevolgen voor regio Aandeel potentiële beroepsbevolking in totale bevolking daalt  mogelijk tekort aan arbeidskrachten in bepaalde sectoren Verschraling aanbod voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs vergroot risico Kwalitatief goed onderwijs behouden voor regio is belangrijk om bevolking vast te houden en toekomstige arbeidskrachten op te leiden

19 Adviezen

20 Tijdig handelen is nodig: wacht niet tot krimp is ingezet, maar reageer op prognoses. Krimp vraagt om afstemming: voer gesprek over gewenste spreiding onderwijsvoorzieningen met alle schoolbesturen in regio Afstemming vraagt om regie: gemeenten kunnen deze rol oppakken vanuit verantwoordelijkheid voor huisvesting en leefbaarheid Ga (als school) gesprek aan met ouders over wat nodig is om kwaliteit te blijven bieden; kan dat op kleine school? Ga (als gemeente) gesprek aan met dorp wat nodig is voor behouden leefbaarheid (leerlingenvervoer, alternatief voor ontmoetingsfunctie) Redeneer vanuit gezamenlijk belang: goed onderwijs bereikbaar houden Heb oog voor emoties betrokkenen; communiceer zorgvuldig en betrokken

21 Stellingen

22 De uitdaging van krimp is groot, maar krimp biedt ook kansen Krimp vraagt om samenwerking: tussen onderwijsbesturen onderling, tussen besturen en gemeenten, tussen PO en VO De school van de toekomst is een school waarbinnen verschillende levensbeschouwingen een plaats vinden Kwaliteit vraagt om schaalvergroting Gemeenten moeten regierol op zich nemen om schoolbesturen te bewegen tot samenwerking

23


Download ppt "Krimpen met perspectief Demografische ontwikkelingen, gevolgen en kansen voor het basisonderwijs Masterclass Krimp Regio Achterhoek Winterswijk, 22 oktober."

Verwante presentaties


Ads door Google