De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie gemeente Beek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie gemeente Beek"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie gemeente Beek
Stichting Kindante

2 Huidige situatie Kindante
44 basisscholen, 3 speciale basisscholen en 2 scholen voor speciaal onderwijs Spreiding van de scholen in 6 gemeenten Ongeveer leerlingen aangemeld en 1100 personeelsleden ( onderwijzend en niet onderwijzend) in dienst Alle scholen hebben een basisarrangement Terugloop aantal leerlingen de komende jaren 4,25% pj. Meerdere denominaties openbaar, katholiek en protestant christelijk

3 De 3 primaire verantwoordelijkheden van Kindante
Verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs Verantwoordelijkheden als werkgever Verantwoordelijkheid binnen de regio

4 Kwaliteit onderwijs Nu alle scholen basisarrangement…..
Ontwikkelingen passend onderwijs: meer kinderen naar de reguliere school Profilering van de school; wat kan een school wel en wat niet? Vergroten deskundigheid leerkrachten, intern begeleider en directeur Verantwoording afleggen over de behaalde resultaten naar ouders, onderwijsinspectie en andere belanghebbenden.

5 Kwaliteit en krimp Afnemend aantal leerlingen en opbouw van de school
Verplichting om 8 jaar basisonderwijs aan te bieden Samenvoegen van jaargroepen tot combinatiegroepen Passend onderwijs vraagt onderwijs op maat binnen de groep Taakbelasting van de leerkracht binnen en buiten de groep Met een kleiner team minder ruimte om specialisaties te ontwikkelen en in te zetten

6 Maatschappelijke ontwikkelingen
Opvoedingsvragen van ouders Overheid die andere, dan onderwijzende, opdrachten bij de scholen neerlegt Ontwikkeling van (integrale) kindcentra Vergrijzing maar ook ontgroening Druk op leefbaarheid van wijken en kernen Werving van personeel; schommelingen in de samenstelling

7 Financiële aspecten Minder leerlingen > minder inkomsten
Kosten blijven bestaan Energiekosten Onderhoud: stichting en gemeente Leegstand: teruggave aan gemeente Minder mogelijkheden bij een kleine school voor : Begeleiding leerlingen met speciale vraag Ondersteuning van de leerkrachten Aansturing van de school

8 Onderwijs en leefbaarheid
Primaire taak het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs!! Binnen een gezonde financieel-economische basis om duurzaam kwalitatief sterk onderwijs te kunnen garanderen. Meedenken over de leefbaarheid

9 Voorgenomen besluit situatie Beek
Koppeling van Bs. Spaubeek en Bs. de Bron ( met kindcentrum) Koppeling van Obs. De Kring en Bs. St. Martinus in een samenwerkingsschool en kindcentrum Handhaven Bs. Catharina Labouré Opheffen Bs. St. Hubertus

10 Procedure Strategische notitie spreiding en huisvesting in concept vorm: Voorgenomen besluit College van Bestuur Goedkeuring Raad van Toezicht Hoofdstuk 1 t/m 3 (beleid) GMR Hoofdstuk 7 : MR, ouders en andere belanghebbende organisaties over de implementatie van het beleid

11 Vervolgbijeenkomsten
Vanavond bespreking in GMR 21 Januari ouderavond bs. St. Hubertus Januari inventarisatie van alle opmerkingen over hele plan Rond 1 maart start de implementatie


Download ppt "Presentatie gemeente Beek"

Verwante presentaties


Ads door Google