De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Medezeggenschap op de Julianaschool Wie zijn wij Waarvoor is er een MR Wat doen wij.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Medezeggenschap op de Julianaschool Wie zijn wij Waarvoor is er een MR Wat doen wij."— Transcript van de presentatie:

1 Medezeggenschap op de Julianaschool Wie zijn wij Waarvoor is er een MR Wat doen wij

2 Organisatie • Julianaschool is onderdeel van Stopoz • Wij hebben een eigen MR bestaande uit 4 ouders en 4 personeelsleden • In maart 2013 zijn er nieuwe verkiezingen en dan breiden we de MR naar 2 * 5 leden • Daarnaast vaardigt de Julianaschool een personeelslid en een ouder af naar de Gemeenschappelijke MR (GMR) van Stopoz • Een MR heeft instemmingsrecht en adviesrecht (gevraagd en ongevraagd)

3 Wie zijn wij Personeel:Ouders: • Wietze de JongDanielle Griep • Gon BrunnerPatricia Post • Jos HemelaarKarla Boonstra • Jorn van den EijckhofJohan Bernard • Monique van Zandvoort Afvaardiging naar GMR: Monique en Johan

4 Wat speelt er bij Stopoz • Moeilijke (financiële) situatie: Negatief advies GMR over begroting voor 2011 • Inkomsten vanuit het rijk onder druk • Bruidsschat vanuit gemeentes opgedroogd • Geen duidelijke kaders waarbinnen scholen moeten functioneren • Sinds zomer 2011: nieuwe directeur • Fors de bezem door organisatie gehaald • Onderwijstaak heeft hoogst prioriteit • Nieuw beleid tijdelijk op laag pitje • Bezuiniging op kosten bedrijfsbureau (voorgenomen besluit) • GMR denkt mee via drie commissies: – Bestuur en Financiën – Personeel – Communicatie

5 Voor de Julianaschool • Grootste school van de stichting • Ideale gemiddelde klassengrootte • Kan daardoor goed overeind blijven • Aansturing van directie duidelijker en eenduidiger • Helderder financiële aansturing • Meer planmatig werken • Actiever MR betrekken in besluitvorming

6 MR: het afgelopen jaar • Afvaardiging naar de benoemingsadviescommissie nieuwe directeur • Meedenken bij het opzetten van een nieuw schoolplan voor de komende 5 jaar (t/m 2017) • Advisering ten aanzien van de invulling van de Tussentijdse Opvang • Hygiëne op school • Aanzet tot invulling LB-functies • Invulling formatie • Financiën • Discussie eigen functioneren: – Vergaderfrequentie – Informatiestroom – Adviesmogelijk vooraf

7 MR: het komende jaar • Verbeterplan huidige TSO t.b.v. onderwijsgevenden • Volgen van de voortgang van het de uitvoering van het nieuwe schoolplan. – Een of twee thema’s per vergadering behandelen – In november b.v. Engels en Plusleerlingen – Andere thema’s lesmethoden, taakbeleid, passend onderwijs, excellente leerkrachten, sociaal emotionele ontwikkeling, mediawijsheid, kwaliteitsborging • Verkiezingen vijf ouderleden in maart • Financiën Julianschool • Volgen inrichting onderwijs, b.v. Taal- coördinator, rekencoördinator • Meer informatie naar ouders

8 Informatie • Agenda staat op de website van de Julianaschool • Goedgekeurde notulen komen daar ook op • In overleg met de school zullen we de informatievoorziening verder uitbreiden • Op de website Stopoz.nl staat veel informatie over Stopoz

9 Basis voor samenwerking • Er waren veel onduidelijkheden zowel bij de Stichting als op school • Voor beide geldt dat er veel werk is verricht om zaken op orde te krijgen, structuur aan te brengen en de organisatie tot een hoger plan te brengen • MR en GMR hebben daarin een actieve rol gespeeld hetgeen weleens gepaard ging met strubbelingen • Het afgelopen is er wederzijdse waardering ontstaan • Vanuit een solide basis wordt het komende jaar samengewerkt aan een sterke Julianaschool aangestuurd vanuit een stevige Stichting.


Download ppt "Medezeggenschap op de Julianaschool Wie zijn wij Waarvoor is er een MR Wat doen wij."

Verwante presentaties


Ads door Google