De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Medezeggenschapsraad Jaarverslag & Thema-avond ‘Continurooster’ 2012 – 2013 11 juni 2013 De Rank.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Medezeggenschapsraad Jaarverslag & Thema-avond ‘Continurooster’ 2012 – 2013 11 juni 2013 De Rank."— Transcript van de presentatie:

1 Medezeggenschapsraad Jaarverslag & Thema-avond ‘Continurooster’ 2012 – 2013 11 juni 2013 De Rank

2 Agenda • MR Jaarverslag • Presentatie ‘andere schooltijden’ • Schoolvisie continurooster • Pauze (20.45-21.00 uur) • Toelichting BSO • Filmpje ‘andere tijden’ • Presentatie ‘andere schooltijden’ (deel2) • Vragen & afsluiting MR

3 MR jaarverslag • Structuur De Rank • Wat doet de MR • Verslag afgelopen schooljaar • Speerpunten komend schooljaar

4 De Woudse Venen De Schakel Leimuiden Maranathaschool Nieuwkoop De Zevenhof Zevenhoven Johannes Postschool Hazerswoude-Dorp De Rank Koudekerk a/d Rijn De fontein Ter Aar De Rhynenburch Hazerswoude -RD De Kinderkring Woubrugge Algemeen Bestuur

5 OR SR MR GMR

6 Structuur de Rank • Directeur • MR = Medezeggenschapsraad • GMR (is de MR van de stichting, 8 scholen) • OR = Ouderraad • Ondersteuning en organisatie bij activiteiten als Sint, Kerst, Pasen, schoolfeesten, schoolreisje, schoolversiering, ouderavonden enz • SR = Schoolraad • Overkoepelend overleg Bestuur, Directeur, OR en MR

7 Wat doet de MR • MR praat en denkt mee met het beleid van de school, met als doel een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs en het bestuur • Voorbeelden hiervan: schoolgids, zorgplan, formatiebeleid • Bestaat uit: 3 ouders & 3 personeelsleden

8 Verslag afgelopen jaar • Continurooster • Visie bepaald door directie • Onderzoek voor- en nadelen uitgevoerd • Hygiëne • Nieuw schoonmaakbedrijf, kwaliteit onder de aandacht gebracht • Leerling volg systeem (- >ParnasSys) • In pilotfase • Kwaliteitsinstrumenten: • Leerling enquête, resultaten wordt aan gewerkt

9 Speerpunten 2013-2014 • Continurooster • Besluit vervolg door De Rank & MR • Vervolgstappen uitzetten • Hygiëne • Blijft onder de aandacht • Leerling volg systeem (- >ParnasSys) • Invoering tonen rapporten en Cito • Kwaliteitsinstrumenten: • Opvolging acties Leerling enquête • Ouderenquête

10 ‘Andere schooltijden’ • Door René Tips

11 Visie De Rank • Door Frans van Deun

12 * Pauze *

13 Toelichting BSO • Door mevr. Lietha Scheewe

14 Filmpje ‘andere tijden’andere tijden

15 Presentatie ‘andere schooltijden’ (deel2)

16 En nu verder? • Vervolgstappen: • Enquête ouders – juni 2013 • Uitslag enquête – juli 2013 • Overleg en besluit vervolg – najaar 2013 • Door School en MR • Communicatie naar ouders

17 Vragen?

18 Einde


Download ppt "Medezeggenschapsraad Jaarverslag & Thema-avond ‘Continurooster’ 2012 – 2013 11 juni 2013 De Rank."

Verwante presentaties


Ads door Google