De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MR Vlinderbos jaarverslag 2012 – 2013. Wij zijn de MR! Oudergeleding:  ………….contactpersoon Ouderraad  Hans Waldercontactpersoon Bestuur  Yolande Bakker.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MR Vlinderbos jaarverslag 2012 – 2013. Wij zijn de MR! Oudergeleding:  ………….contactpersoon Ouderraad  Hans Waldercontactpersoon Bestuur  Yolande Bakker."— Transcript van de presentatie:

1 MR Vlinderbos jaarverslag 2012 – 2013

2 Wij zijn de MR! Oudergeleding:  ………….contactpersoon Ouderraad  Hans Waldercontactpersoon Bestuur  Yolande Bakker voorzitter en contactpersoon Directie Personeelsgeleding:  Anouk van Staalduinen  Jacqueline van der Vlist

3 Wet medezeggenschap op scholen  Aan de school is verplicht een MR verbonden  De MR is bevoegd om alle schoolgerelateerde zaken te bespreken, hierover voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken  De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. De MR heeft als taak om openheid en onderling overleg op school te bevorderen.  De MR Vlinderbos bestaat uit 2 leerkrachten en 3 ouders  Instemmings- en adviesbevoegdheid verschilt per onderwerp en ‘geleding’

4 Instemming van de hele MR  Wijziging van de onderwijskundige doelstellingen  Vaststelling of wijziging van het schoolplan, leerplan en  Zorgplan  Wijziging van beleid m.b.t. werkzaamheden door ouders op school  Fusie of wijziging in structuur

5 Instemming van de personeelsgeleding  Vaststelling of wijziging van beleid en regelingen voor o.a.:  Samenstelling formatie  Taakverdeling en taakbelasting  Verlof  Nascholing  Beoordeling en beloning  Functiehuis

6 Instemming van de oudergeleding  Vaststelling of wijziging van beleid en regelingen voor o.a.:  Ouderbijdrage en de bestemming daarvan  Schoolgids  Onderwijstijden  Voorzieningen voor leerlingen  Voorziening voor tussenschoolse opvang  De grondslagen van de school

7 Advies van de MR  is nodig bij vaststelling of wijziging van beleid en regelingen voor o.a.:  De organisatie van de school  Lesrooster  Meerjarig financieel beleid  Krimp of uitbreiding van werkzaamheden  Onderwijskundige projecten / experimenten

8 Schoolplan  Vanaf het schooljaar 2008 wordt door het bestuur en directie het schoolplan gebruikt.  In deze vierjaren plannen komen alle beleidsaspecten, te weten onderwijskundig, personeel, organisatie, financieel en kwaliteit aan bod.  Middels dit schoolplan is de directie in staat de school planmatig te besturen en ook worden de activiteiten regelmatig geëvalueerd om de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren.  De MR is positief over deze werkwijze die veel inzicht geeft in de onderwerpen waaraan door de directie en het team gewerkt wordt.  Het algehele beeld is positief en wordt jaarlijks tweemaal door de directie toegelicht.

9 Schooljaar 2012 - 2013  De M.R. heeft afgelopen jaar 5 vergaderingen gehouden.  Vaste onderwerpen: Schoolgids, begroting ouderbijdrage en de bestemming Ouderbijdrage, Zorgplan, Formatieplan en Vakantieplanning.  Extra aandacht was er voor de onrust in de dolfijnengroep, gesprekken met ouders, directie en bestuur. Met tot gevolg een tweetal ouderavonden verzorgd door directie bestuur MR en het kanjertraining instituut.  Afgelopen jaar heeft Mirjam Kroon aangegeven het afgelopen en komende jaar geen bijdrage aan de MR te kunnen leveren vandaar dat we op zoek zijn naar aanvulling voor de oudergeleding. We zijn op zoek naar iemand die mee wil denken, praten en misschien vanuit zijn/haar professie een fijne toegevoegde waarde kan hebben voor de MR.  Wij vinden het fijn als u zaken heeft die u aan de orde wil stellen, ideeën heeft of een vergadering wilt bijwonen u contact met een van ons opneemt. Voor de duidelijkheid de route voor problemen is de juf van de klas, directie (Cock of Titia) en dan bestuur of MR.  Als laatste willen wij graag aan u allen laten weten dat de contacten tussen de MR, Bestuur, OR en Directie door ons als prettig, open en duidelijk wordt ervaren. Dat maakt het tot een feest om met elkaar samen te werken en om in de MR te zitten.

10


Download ppt "MR Vlinderbos jaarverslag 2012 – 2013. Wij zijn de MR! Oudergeleding:  ………….contactpersoon Ouderraad  Hans Waldercontactpersoon Bestuur  Yolande Bakker."

Verwante presentaties


Ads door Google