De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteitswet (v)so De rol van de medezeggenschap CNV Onderwijs Academie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteitswet (v)so De rol van de medezeggenschap CNV Onderwijs Academie."— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteitswet (v)so De rol van de medezeggenschap CNV Onderwijs Academie

2 Kern kwaliteitswet Doel ●Vergroten opbrengstgerichtheid in het (v)so ●Inrichten van 3 uitstroomprofielen Profielen •Vervolgonderwijs •Arbeidsmarkt •Dagbesteding

3 Inhoud wet •Vaststellen ontwikkelingsperspectief en registreren voortgang •Inrichten uitstroomprofielen •Diploma’s en overgangsdocument •Aanstellen passende docenten •Nazorg

4 Rol medezeggenschap Volgend ●Wachten op informatie van het bevoegd gezag ●Formele rol Pro-actief •Gebruik maken van recht op initiatief •Zelfstandige oriëntatie •Werken aan ideaalbeeld van de school

5 Instemming MR Verandering onderwijskundige doelstellingen (10a) ●Inrichten profielen ●Uitwerking kerndoelen

6 Instemming MR Vaststelling schoolplan, leerplan, examenregeling en zorgplan (10b) ●Schoolplan / leerplan ●Examenregeling ●Zorgplan

7 Instemming MR Vaststelling klachtenregeling (10g) ●Klachtenregeling indien ouders niet akkoord zijn met het ontwikkelingsperspectief

8 Advies MR Vaststelling lesrooster (11a) ●Vaststellen lesrooster in verband met profielen, waaronder stage

9 Advies MR Beëindiging, belangrijke inkrimping of uitbreiding van de werkzaamheden van de school (11c) ●Vaststellen welke profielen worden aangebonden ●Symbioseonderwijs ●Zelfstandig aanbieden voortgezet onderwijs

10 Advies MR Aangaan, verbreken of wijzigen duurzame samenwerking (11d) ●Symbioseonderwijs ●Samenwerking met andere besturen om meer profielen, leerwegen en sectoren

11 Advies MR Vaststelling of wijziging beleid mbt toelating en verwijdering leerlingen (11j) ●Voor verwijdering gelden strengere richtlijnen (WPO of WVO): alleen verwijderen als andere school leerling wil opnemen ●Aannameplicht

12 Instemming PMR Gevolgen personeel uitbreiding en samenwerking (12a) Onder andere: ●Tewerkstelling bij verschillende profielen ●Gevolgen symbiose ●Gevolgen zelfstandig aanbieden vo

13 Instemming PMR Vaststelling of wijziging formatie (12b) Onder andere: ●Aanstellen meer vakleraren ●Zelfstandige vo-afdeling ●Nieuwe functies

14 Instemming PMR Vaststelling of wijziging regels nascholing (12c) ●Nieuwe bekwaamheidseisen ●Zelfstandige vo-afdeling ●Nieuwe functies

15 Instemming PMR Vaststelling of wijziging toekenning salarissen, toelagen, gratificaties en personeelsbeoordeling, functiebeloning en -differentiatie (12g en 12i) ●Nieuwe bekwaamheidseisen ●Zelfstandige vo-afdeling ●Nieuwe functies

16 Instemming PMR Vaststelling of wijziging taakverdeling en taakbelasting (12h) ●Verdeling personeel over profielen ●Taken commissie van de begeleiding en commissie van onderzoek ●Stagebegeleiding

17 Instemming PMR Vaststelling of wijziging aanstellings- en ontslagbeleid (12o) ●Bekwaamheidseisen ●Nieuwe functies

18 Instemming OMR (WPO/WEC) Gevolgen ouders en leerlingen uitbreiding en samenwerking (13a) Onder andere: ●Beschikbaarheid profielen ●Beschikbaarheid vo-richtingen

19 Instemming OMR (WPO/WEC) Vaststelling van de schoolgids (13g) ●Inhoud schoolgids ●Vaststelling van de onderwijstijd (13h) ●Onderwijstijd

20 Instemming OMR (WPO/WEC) Vaststelling of wijziging regeling verwerken en beschermen persoonsgegevens (13i) ●Leerlingvolgsysteem ●Omgang met ontwikkelingsperspectief ●Informatiestroom naar vervolgschool, werkgever of zorginstelling, waaronder overgangsdocument ●Informatie over hulpvragen

21 Instemming OMR (WPO/WEC) Vaststelling of wijziging beleid uitwisseling informatie tussen bevoegd gezag en ouders (13k) Onder andere ●Werkwijze ontwikkelingsperspectief ●Jaarlijkse bespreking voortgang ●Overgangsdocument

22 Instemming OMR en LMR (WVO/WEC) Vaststelling schoolgids (14a) ●Inhoud schoolgids Vaststelling onderwijstijd •Inhoud schoolgids

23 Instemming OMR (WVO/WEC) Gevolgen ouders uitbreiding en samenwerking (13a) Onder andere: ●Beschikbaarheid profielen ●Beschikbaarheid vo-richtingen

24 Instemming OMR (WVO/WEC) Vaststelling of wijziging beleid uitwisseling informatie tussen bevoegd gezag en ouders (13k) Onder andere ●Werkwijze ontwikkelingsperspectief ●Jaarlijkse bespreking voortgang ●Overgangsdocument

25 Instemming LMR (WVO/WEC) Gevolgen leerlingen uitbreiding en samenwerking (13a) Onder andere: ●Beschikbaarheid profielen ●Beschikbaarheid vo-richtingen

26 Instemming LMR (WVO/WEC) Vaststelling of wijziging regeling verwerken en beschermen persoonsgegevens (13i) ●Leerlingvolgsysteem ●Omgang met ontwikkelingsperspectief ●Informatiestroom naar vervolgschool, werkgever of zorginstelling, waaronder overgangsdocument ●Informatie over hulpvragen

27 Ik wil graag meer informatie of scholing ●CNV Onderwijs Academie biedt: ■uitgebreide scholing ■trainingen ■geheel ‘op maat’ voor de school ●Contact: ■e-mail: scholingmail@cnvo.nlscholingmail@cnvo.nl ■tel.: 030 – 75 11 747


Download ppt "Kwaliteitswet (v)so De rol van de medezeggenschap CNV Onderwijs Academie."

Verwante presentaties


Ads door Google