De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Medezeggenschapsraad

Verwante presentaties


Presentatie over: "Medezeggenschapsraad"— Transcript van de presentatie:

1 Medezeggenschapsraad

2 Wie zijn wij? 2 personeelsleden: Jan Westeneng, Janny Bos 2 ouders: dhr. W. Van Ee, Mevr. I. V.d. Brink

3 Waarom een MR? Wettelijk verplicht vanuit overheid.
Bestuur heeft meer beleidsvrijheid gekregen, waardoor goedwerkende MR noodzakelijk is.

4 Wat doen wij? . Bestuur geeft informatie Bestuur vraagt advies
Onderwerpen bespreken die vanuit ouders en personeel zijn aangedragen

5 Vanuit bestuur (1) . In het jaarplan zijn onderwerpen opgenomen die elk jaar door het bestuur behandeld worden. Hierover krijgt de MR informatie van het bestuur en geeft indien nodig advies aan hen.

6 Vanuit bestuur (2) . In het Jaarplan zijn de volgende punten opgenomen: Begroting Jaarrekening Schoolplan Personeelsformatie Schoolgids Managementrapportage

7 Vanuit bestuur (3) . Naast het jaarplan vraagt bestuur om advies over bijv. : Nieuwbouwplannen Taakbeleid personeel Inspectierapport Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

8 Vanuit ouders/personeel
. Vragen over: Taakbeleid personeel Formatie Invulling schoolgids Onderwijstijd Ouderbeleid Communicatie tussen school-ouders


Download ppt "Medezeggenschapsraad"

Verwante presentaties


Ads door Google