De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het proces van resultaatafspraken maken Stand van zaken in het land Komen tot resultaatafspraken: Hoe pak je het aan? En als je dan afspraken hebt, hoe.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het proces van resultaatafspraken maken Stand van zaken in het land Komen tot resultaatafspraken: Hoe pak je het aan? En als je dan afspraken hebt, hoe."— Transcript van de presentatie:

1 Het proces van resultaatafspraken maken Stand van zaken in het land Komen tot resultaatafspraken: Hoe pak je het aan? En als je dan afspraken hebt, hoe verder?

2 Stand van zaken Landelijke VVE-monitor: Afspraken over de resultaten van vroegschoolse educatie G4100% G32 11% >30.000 12% <30.000 23% TOTAAL 18% Lea monitor: De helft van de gemeenten is bezig met resultaatafspraken

3 Stand van zaken VVE-monitor: Scholen gaan opbrengsten VVE na met: Methodeonafhankelijke toetsen cognitief 89% Meth. Onafh. Toetsen sociaal emotioneel 56% Methodeafhankelijke toetsen 32% Observatielijsten 78% Niet5%

4 Hoe kies je je rol? Sobere aanpak: Scholen komen zelf met doelen/voorstellen voor afspraken, deze worden besproken. Gegevens blijven bij de scholen. Meer intensieve aanpak: Scholen komen met (toets)opbrengsten, op basis hiervan worden gezamenlijk doelen geformuleerd. Afweging: herkenbaarheid

5 Hoe pak je het aan? LEA, Werkgroep Doelen – indicatoren – meten/ monitoren Privacy Vastleggen afspraken

6 Hoe pak je het aan? LEA, Werkgroep Doelen – indicatoren – meten/ monitoren Privacy Vastleggen afspraken

7 Werkgroep Wie zet je in de werkgroep (ook voorschools?) Welke rol wil je zelf als gemeente? Insteek: nadruk op gezamenlijk belang (‘Onze gemeente, onze kinderen”) Hebben de werkgroepleden mandaat? Hoe en wanneer betrek je de overige partijen? Stel aantal bijeenkomsten vast en termijn Rond de bijeenkomsten af met concrete afspraken en “ huiswerk” /terugkoppeling

8 Voorbeeld: drie bijeenkomsten (alles in gezamenlijkheid, grote rol scholen) 1.Uitleg, inventarisatie wat er al is, doelen formuleren 2.Beschikbare gegevens bij elkaar leggen en tot keuzes komen 3.Afspraken formuleren en bepalen hoe deze gevolgd worden

9 Voorbeeld: twee bijeenkomsten (grote rol gemeente, veel vertrouwen in gemeente) Vooraf: gemeente maakt discussiestuk met voorstellen 1: voorstellen bespreken, kiezen voor meest passende scenario, aanwijzingen voor nadere uitwerking 2: bijgestelde scenario bespreken en akkoord geven

10 Hoe pak je het aan? LEA, Werkgroep Doelen – indicatoren – meten/ monitoren Privacy Vastleggen afspraken

11 Doelen Gezamenlijk vaststellen van doelen van VVE Typen doelen: Outcome/output: Wat willen we met de kinderen bereiken? Proces: En wat gaan we daarvoor doen? Keuze: Afspraken over prestaties of ook de weg ernaar toe (het ‘hoe’)?

12 Vervolg doelen Inhoud: Resultaten VVE alleen op taal of breder? Rekenen? Sociaal emotioneel? Motoriek? Proces Professionaliteit leiding en borging daarvan Opbrengstgericht werken en kwaliteitscontrole

13 Vervolg doelen Momenten Op welke momenten wil je effecten VVE zien, bijvoorbeeld eind groep 2, eind groep 4, ook voorschools? Eindprestaties of vooruitgang (verschil tussen voor- en nameting)?

14 Vervolg doelen Voor wie gelden de afspraken: Alleen gewichtenscholen of alle scholen? Alleen doelgroepleerlingen of alle leerlingen? Alleen voorschoolse deelnemers of alle doelgroepkinderen?

15 Hoe pak je het aan? LEA, Werkgroep Doelen – indicatoren – meten/ monitoren Privacy Vastleggen afspraken

16 Indicatoren Indicator bij doel zoeken Prestaties en/of procesresultaten Aansluiten bij wat er is: Inventarisatie van beschikbare gegevens (Cito-toetsen, monitorgegevens, bestandsopname inspectie)

17 Indicatoren Prestaties: toetsresultaten leerkrachtbeoordelingen geschiktheid leerlingen voor groep 3 observaties niveau leerling aansluiten bij SLO-doelen? Proces: vragenlijsten bestandsopname inspectie observatie door Vve-coordinator, audits

18 Indicatoren Norm vaststellen : pragmatisch op basis van gegevens van afzonderlijke scholen/besturen op basis van centraal verzamelde gegevens Pragmatische voorbeelden: Alle locaties op niveau 3 inspectiekader Met groep 2 als geheel scoren we op elke school volgens de landelijke verdeling op de citotoetsen

19 Resultaatafspraken vve Hoe pak je het aan? LEA, Werkgroep Doelen – indicatoren – meten/ monitoren Privacy Vastleggen afspraken

20 Meten Meten: monitor of anders, bijv. naast elkaar leggen, inspectietoezicht Meetmomenten Wanneer en hoe komen gegevens beschikbaar? Aggregatieniveau van de gegevens (bestuur, school, groep)

21 Meten Worden gegevens tot gemeenteplaatjes verwerkt? Is er capaciteit aanwezig voor gegevensverzameling? Is er kennis aanwezig om berekeningen te maken? Wie gaat dat doen: Gemeentelijk bureau Onderzoek & statistiek? Externe partij?

22 Hoe pak je het aan? LEA, Werkgroep Doelen – indicatoren – meten/ monitoren Privacy Vastleggen afspraken

23 Privacy Privacy op kindniveau (altijd) Privacy op schoolniveau Privacy op schoolbestuurlijk niveau Resultaten kunnen anoniem of herkenbaar worden gedeeld. Voorkeur heeft herkenbaarheid ivm kwaliteitsverbetering. Kan ook groeimodel zijn: eerst anoniem en later herkenbaar

24 Vastleggen afspraken VVE-convenant: Partijen tekenen samen voor de afspraken Tussendoelen en einddoelen? In 2013 en in 2015

25 En als je afspraken hebt, hoe dan verder? En dan: praten over resultaten, gezamenlijk interpreteren, bijstellen beleid Bijstellen afspraken?

26 Werkopdracht Ga je voor centrale gegevenslevering of een soberder invulling? Wie zou je in de werkgroep willen? Welke rol past het best: laat je input uit de partijen komen, of maak je zelf eerst een voorstel? Zie werkblad 2


Download ppt "Het proces van resultaatafspraken maken Stand van zaken in het land Komen tot resultaatafspraken: Hoe pak je het aan? En als je dan afspraken hebt, hoe."

Verwante presentaties


Ads door Google