De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Communicatie in de Aanval op Schooluitval Projectdirectie Voortijdig Schoolverlaten Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 3 november 2009 www.aanvalopschooluitval.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Communicatie in de Aanval op Schooluitval Projectdirectie Voortijdig Schoolverlaten Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 3 november 2009 www.aanvalopschooluitval.nl."— Transcript van de presentatie:

1 1 Communicatie in de Aanval op Schooluitval Projectdirectie Voortijdig Schoolverlaten Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 3 november 2009 www.aanvalopschooluitval.nl

2 2 Programma 13.10 uurDoel, programma en kennismaking 13.30 uurOrganisatie van de communicatie over VSV 13.50 uurPraktijkvoorbeelden: bedrijven en jongeren 14.00 uurPauze 14.15 uurThematafels, 3 x ronde a 30 minuten 15.30 uurOogst van de thematafels: wat pak ik op? 16.00 uurAfronding en borrel

3 3 Informatiebehoefte 1. Tips en praktijkvoorbeelden uitwisselen (o.a. middelen) 2. Communicatie van cijfers en resultaat; acties in relatie tot cijfers? 3. Hoe kan ik met communicatie bijdrage aan het terugdringen van VSV? 4. Doelgroepencommunicatie: jongeren, docenten, ouders 5. Boodschap per doelgroep 6. Dag van de Leerplicht = www.dagvandeleerplicht.nl 7. ?

4 4 Wat is een voortijdig schoolverlater? Groen = een jongere van 18 jaar of jonger die problemen heeft en zonder diploma van school afgaat Rood = een jongere tussen de 12 en 23 jaar die geen startkwalificatie heeft en met school stopt

5 5 Doelstelling: in 2012 maximaal 35.000 nieuwe voortijdig schoolverlaters (afname van 50% t.o.v 70.000 in 2002)

6 6 Aanval op schooluitval Te veel leerlingen verlaten school zonder startkwalificatie (diploma op minimaal havo/vwo niveau of mbo 2) Nadruk ligt op preventie – ‘voorkomen is beter dan genezen’ Leerlingen die toch uitvallen beter en sneller begeleiden naar school, werk, of combinatie van school en werk Inzet op thema’s: - soepele overgang van vmbo naar mbo, - betere loopbaanoriëntatie, studiekeuze en begeleiding, - meer en betere zorg op school, - aantrekkelijker onderwijs met sport en cultuur, - meer ruimte voor vmbo’ers die het best leren met hun handen, - maatwerktrajecten, 20.000 EVC-trajecten (voor schooluitvallers van 18 tot 23 jaar) Via convenanten en onderwijsprogramma’s (subsidies) Afspraken met gemeenten en scholen binnen RMC-regio’s om doelstelling te halen

7 7 Organisatie Aanval op Schooluitval

8 8 In mijn regio is er samenwerking tussen de (communicatie-)partners op het gebied van VSV Groen = JA Rood = NEE

9 9 De nadruk in de communicatie voor mijn organisatie ligt vooral bij Groen = de vorm; hoe ‘verkopen’ we de boodschap intern/extern en met welke communicatiemiddelen? Rood = het proces; hoe draagt communicatie bij als probleemoplossend instrument?

10 10 Op basis van persoonsgebonden onderwijsnummer wordt VSV per schooljaar in kaart gebracht Resultaat 200270.000 2004-200560.500 2005-200656.500 2006-200753.100 2007-2008 48.800 2008-2009- 2009-2010- 2010-2011 35.000

11 11 Op mijn school / in mijn gemeente is er sprake van een Groen = AFNAME Rood = TOENAME van het aantal voortijdig schoolverlaters

12 12 Meten = Weten Wat doen we met de VSV cijfers? Monitoren / sturen Waar gaat het goed, waar gaat het minder goed? Dialoog met convenantpartners, presentaties door accountmanagers Informeren / communicatiemiddelen website www.aanvalopschooluitval.nl, VSV-Verkenner, VSV-Atlas, factsheets, presentaties, persberichten etc.www.aanvalopschooluitval.nl Ondernemen / communicatieacties Communicatieacties: Actieweek ‘schrijf je in, maak het zelf’, mailingen naar scholen en gemeenten etc.

13 13 Thema 1: vsv op school (jongeren en docenten)

14 14 Thema 2: omgeving: ouders / bedrijven

15 15 Thema 3: resultaten / cijfers


Download ppt "1 Communicatie in de Aanval op Schooluitval Projectdirectie Voortijdig Schoolverlaten Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 3 november 2009 www.aanvalopschooluitval.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google