De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Infoavond MAVO 3 9 oktober 2012. Opbouw van vanavond Deel 1:algemene informatie - organisatie (voor) examenjaar - PTA - Bevordering - doorstroom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Infoavond MAVO 3 9 oktober 2012. Opbouw van vanavond Deel 1:algemene informatie - organisatie (voor) examenjaar - PTA - Bevordering - doorstroom."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Infoavond MAVO 3 9 oktober 2012

2 Opbouw van vanavond Deel 1:algemene informatie - organisatie (voor) examenjaar - PTA - Bevordering - doorstroom & LOB - praktische zaken Deel 2:kennismaken met de mentor

3 Organisatie van de studie M3 •4 perioden in leerjaar 3 P1: begin schooljaar t/m 2 november P2: 5 november t/m 18 januari P3: 21 januari t/m 29 maart P4: 1 april t/m einde schooljaar •PTA-overzicht na elke periode

4 EXAMEN VOORLICHTING Onderdelen examen (SE / CE): •Schoolexamen: SE  Programma van Toetsing & Afsluiting (PTA) •Centraal (schriftelijk) Examen: C(S)E •Centraal (praktijk) Examen: C(P)E

5 PTA (Programma toetsing & afsluiting) •Examenreglement (www.examenblad.nl) •Omschrijving inhoud SE per vak –Alle vakken, incl. maatschappijleer, LO, LOB, KV1 en MAS •Rekenen en taal •Schoolperioden: –7 perioden –Voortschrijdend gemiddelde –Na elke periode een PTA overzicht (tussenstand SE)

6 Bevorderingsbeleid (1) M3 naar M4 Afgeronde cijfers voldoen aan eindexamennorm: •max. 1 * 4 of 1 * 5 (+1 * 7) of 2 * 5 (+1 * 7) en rest 6 of hoger •Vak niet meegenomen naar MAVO 4, minimaal 5 •Kv1, LOB, LO: min. voldoende / goed •Maatschappijleer cijfer is definitief examencijfer! NIEUW (voor eindexamen): •Voor de centrale examens gemiddeld minimaal een 5,5! •Rekenen en taal voldoen aan de gestelde norm •Maatschappelijke stage afgerond (30 uur)

7 Bevorderingsbeleid (2) M3 naar M4 Overgangsvergadering docenten neemt een beslissing. De leerling: •is bevorderd naar M4, of •is gericht bevorderd naar M4, of •doubleert (bij hoge uitzondering), of •is gericht bevorderd naar een andere leerweg, of •stapt over naar een andere opleiding.

8 Vervolg na diploma 4 VMBO Havo, start in 4 MBO HBO Niveau 4 (3,5 of 4 jaar) middenkaderopleiding Niveau 3 (3 jaar) zelfstandig beroepsbeoefenaar Niveau 1 assistentenopleiding werken 4MAVO 4KL 4BL Niveau 2 basisberoepsbeoefenaar

9 Loopbaanoriëntatie en -begeleiding •Leven lang leren •Visie LVO VMBO - MAVO Weert •Doel: Ontwikkeling loopbaancompetenties

10 Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

11 LOB-lessen •2 uur mentor (Philips van Horne): –sociale emotionele ontwikkeling (welbevinden) –praktische zaken en aanspreekpunt voor ouders –groepsproces –individuele voortgang bewaken –reflectiegesprekken •4 uur sector (Het Kwadrant): –proces LOB begeleiden –oriëntatie stimuleren –relatie beroepenwereld

12 Belangrijke data LOB •Stage: Week 11  11 t/m 15 maart •MBO-Havo-infoavond 18 maart •april: definitieve keuze uitstroomrichting door leerlingen voor MAVO 4 Hele schooljaar: •oriëntatie binnen of buiten school, •bezoek opendagen opleidingen en bedrijven, •meeloopmomenten

13 Informatie vervolgstudie? •Via decanenportal: http://hetkwadrant.dedecaan.nethttp://hetkwadrant.dedecaan.net een gesloten netwerk voor (individuele) leerlingen, ouders, mentoren •Mevr. E. de Hoog, schooldecaan •Mentor en Teamleider

14 Praktische zaken •uitval en vervanging •boeken •magister •toetsrooster •mentor 1 ste aanspreekpunt

15 Kennismaken met mentor Lokaal / ruimte: M3A, Mw. M. SchoenmakersF117 M3B, Mw. N. van EssenF107 M3C, Dhr. R. Poels F108 M3D, Mw. G. KirkelsF011 M3E, Dhr. R. Hulleman F109 M3F, Mw. D. BeerenF106 M3G, Dhr. J. BijlmakersF111


Download ppt "Welkom Infoavond MAVO 3 9 oktober 2012. Opbouw van vanavond Deel 1:algemene informatie - organisatie (voor) examenjaar - PTA - Bevordering - doorstroom."

Verwante presentaties


Ads door Google