De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM OP HET Elde College

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM OP HET Elde College"— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM OP HET Elde College

2 Programma van Toetsing en Afsluiting
Examenjaren leerjaar 3 en 4: Het schoolexamen (se) - Wordt afgenomen in leerjaar 3 en 4. - Staat omschreven in het PTA. (omschrijvingen se’s, gewichten, toetsduur, herkansingsmogelijkheid) Het landelijk centraal examen (ce) - Wordt door de overheid vastgesteld.

3 Programma van Toetsing en Afsluiting
Een leerling doet voor alle leerwegen en alle sectoren examen in zes vakken! Techniek: Ne, En, wi, na, ma-1 en bg TnD: Ne, En, wi, ma-1, ma-2 en bg Zorg & Welzijn: Ne, En, bi, wi of ma-2, ma-1 en bg Landbouw: Ne, En, bi, wi, ma-1 en bg

4 Programma van Toetsing en Afsluiting
Berekening Schoolexamen cijfer: Het eindcijfer se (waarin het eindcijfer van leerjaar 3 wordt mee berekend): - Basisberoepsgerichte leerweg: 2/3 van het definitieve eindcijfer. (se + se + ce : 3) Kaderberoepsgerichte leerweg: 1/2 van het definitieve eindcijfer. (se + ce : 2)

5 Programma van Toetsing en Afsluiting
Uitslagregeling: Een leerling is geslaagd als: 1x cijfer 5, de rest voldoende, 1x cijfer 4 of 2x cijfer 5, gecompenseerd met 1x cijfer 7. Het bg-programma telt 2x in de KL/BL. Maatschappijleer 1 is een volwaardig examenvak (geen schriftelijk examen). LO moet beoordeeld zijn met voldoende of goed. Hetzelfde geldt voor CKV.

6 Programma van Toetsing en Afsluiting
Belangrijke data: Herkansingsdata: 4 april 2011 (2 avo-vakken). Praktijkexamens vanaf 11 april 2011. Theorie-examens beginnen op 16 mei 2011 tot en met 27 mei 2011. (KL én BL examens duren 60 of 90 minuten en worden digitaal afgenomen) Uitslag eerste tijdvak: 15 juni 2011.

7 Examenreglement Heeft de leerling voor 1 oktober 2010 ontvangen.
Hierin staan alle rechten en plichten van de leerling omschreven tijdens het school- en centraal landelijk examen. O.a. afwezigheid, afwijkende wijze van examineren, cijfergevingen, herkansingen

8 Van vmbo naar mbo

9 Keuzebepalende factoren:
1. Belangstelling 2. Capaciteiten en kwaliteiten 3. Reëel beeld 4. Motivatie => werkveld 5. Omgeving 6. Nabijheid

10 Wat willen we bereiken:
1.=> Diploma behalen 2.=> Toelating R.O.C./A.O.C. 3.=> Zelfstandig functioneren

11 ==> 2 leerwegen <==
Na het Elde College ==> 2 leerwegen <== BOL = BeroepsOpleidende Leerweg BBL = BeroepsBegeleidende Leerweg

12 BOL=> BeroepsOpleidende Leerweg
DAGopleiding: 5 dagen per week. Stage minstens 20%. Overstap naar BBL is mogelijk.

13 BBL: BeroepsBegeleidende Leerweg
Accent ligt op de praktijk. Werken in loondienst + leren. Arbeidsplaats voor minstens 60%. 1 of 2 dagen per week naar school. Overstap naar BOL is niet mogelijk.

14 Opleidingsniveaus: Niv. 1: ASSISTENT-BEROEPSBEOEFENAAR
Niv. 2: BASIS-BEROEPSBEOEFENAAR Niv. 3: ZELFSTANDIG-BEROEPSBEOEFENAAR Niv. 4: MIDDENKADER-FUNCTIONARIS.

15 NIVEAU 1: assistent Naam: assistentenopleiding Toelating: 16 jaar Duur: 0,5 - 1 jaar Nog geen startkwalificatie

16 NIVEAU 2: basisberoepsbeoefenaar
Naam: Basisberoepsopleiding Toelating: vmbo-diploma(bl) Duur: 2 tot 3 jaar.

17 NIVEAU 3: zelfstandig beroepsbeoefenaar
Naam: VAKopleiding Toelating: vmbo-diploma KL/TL Duur: 2 tot 4 jaar.

18 NIVEAU 4: middenkaderfunctionaris
Naam: Middenkaderopleiding Toelating: vmbo-diploma KL/TL Duur: 3 tot 4 jaar. Aansluiting: op hbo-opleiding

19 Vervolgscholen Regionale Opleidings Centra:
Roc in Veghel: ROC De Leijgraaf Roc in Den Bosch: Kon. Willem I Roc in Eindhoven: ROC Eindhoven Roc in Eindhoven: De Rooijpannen Roc in Eindhoven: De Eindhovense School

20 Vervolgscholen Agrarische Onderwijs Centra: Helicon Nijmegen/Den Bosch
West-Brabant.

21 Activiteiten decanaat:
Gesprek met iedere leerling Overzicht OPEN DAGEN Organisatie Scholenmarkt Brochures……informatie Interessetest

22 Ouders Leerlingen hebben HULP nodig:
Bezoek onze scholenmarkt op dinsdag 13 december. Bezoek de OPEN DAGEN. Houd de vinger aan de pols.

23 Aanmelden: In december, januari of februari.
Zelf schriftelijk aanmelden, eventueel tijdens een OPEN DAG. Twijfel? Je mag je op twee opleidingen aanmelden.

24 Tips Verzamel informatie op het internet.
Praat met de mentor / vakdocent. Maak een afspraak met de decaan. Ga eerst kijken bij verschillende scholen en maak dan een keuze. Wacht niet tot april met aanmelden.

25 Tot Slot  SUCCES  Vragen: Donderdag is decanendag
 SUCCES 


Download ppt "WELKOM OP HET Elde College"

Verwante presentaties


Ads door Google