De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kempenhorst College Vervolgkeuze Sector en afdeling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kempenhorst College Vervolgkeuze Sector en afdeling."— Transcript van de presentatie:

1 Kempenhorst College Vervolgkeuze Sector en afdeling

2 Profiel leerling Praktijkgerichte leerling  Korte, afwisselende opdrachten  Veel sturende opdrachten met als uitgangspunt: stimuleren van zelfstandig werken

3 VMBO  MBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Middelbaar (Secundair) Beroeps Onderwijs

4 Niveaus binnen MBO 4. Middenkaderopleiding 3. Vakopleiding 2. Basisberoepsopleiding 1. Assistentenopleiding

5 Door de leerweg heen lopen 4 sectoren Techniek (Economie) Landbouw en Natuurlijke Omgeving Zorg en Welzijn

6 Doorstroming VMBO leerjaar 3 en 4  BBL (LWOO) 3 afdelingen: Techniek, Groen, Zorg en Welzijn Daarna MBO niveau 2

7 Basisberoepsopleiding MBO BeroepsOpleidend Leren (BOL)  80% school  20% stage BeroepsBegeleidend Leren (BBL)  20 – 40% school  60 – 80% stage/werken

8 MBO niveau 2 Basisberoepsopleiding (vroeger KMBO/ primair Leerlingwezen) Kenmerk: uitvoerende werkzaamheden Duur 2 tot 3 jaar Te vergelijken met MTS-, VZ-, Horeca-kort, 2 jarig Leerlingwezen

9 ROC’s in de regio ROC Eindhoven ROC Midden Brabant – Tilburg Koning Willem I College – ‘s Hertogenbosch Baronie College – Breda AOC Helicon – o.a. ‘s Hertogenbosch AOC West Brabant – Breda BEZOEK DE OPEN DAGEN

10 Wat doet de decaan? aansturen mentoren verzorgen van materiaal hulp bij specifieke problemen spreekuur in periode 1 – 22 maart bij twijfel vóór ouderavond rapportbespreking gesprek aanvragen: - ouders - leerling - mentor

11 Adviescriteria BBL/LWOO 3 Werkhouding Werkhouding Interesse Interesse Persoonlijke ontwikkeling Persoonlijke ontwikkeling Studievaardigheden (o.a. zelfstandig werken) Studievaardigheden (o.a. zelfstandig werken) Didactische ontwikkeling leerachterstanden: Didactische ontwikkeling leerachterstanden: Taal + rekenen Taal + rekenen

12 Hoe komt de school tot een bindend advies?  December t/m begin februari: keuzebegeleiding/ presentaties in de klas  26 januari: Informatieve ouderavond  4 februari: Open Dag  Begin maart: * Vakleerkrachten geven advies * Adviezen worden door mentor + afdelingsleider tot één advies samengevoegd  Medio maart: bespreking adviezen in onderwijsleerteam  22 maart: Rapport 2 gaat mee naar huis  26 en 28 maart: vaststelling definitieve keuze tijdens ouderavond

13 Vervolg na leerjaar 3 Het gaat goed!  Leerjaar 4 BBL (LWOO)  Landelijk examen Het gaat minder goed!  Doublure klas 3  Wellicht Leerwerktraject in klas 4 - variant op BBL-diploma

14 Leerwerktraject Klas 4 3 dagen school, 2 dagen stage Schoolprogramma:  Nederlands EXAMEN  Beroepsgericht vak EXAMEN  Gym  Andere vakken: maatschappijleer, wiskunde/rekenen,ckv Landelijk diploma BBL/LWT Verwante doorstroom naar niveau 2 ROC

15 Vakken in BBL: Techniek schooljaar ’11 – ‘12 VakKlas 3Klas 4 Nederlands32 Engels32 Wiskunde32 Ns122 BVV1418 (1 dag stage!) Maatschappijleer2- Gym22 CKV (KV1)-1 SBC1- BL + mentorles/tijd32 TOTAAL3331

16 Vakken in BBL: Groen schooljaar ’11 – ‘12 VakKlas 3Klas 4 Nederlands32 Engels32 Wiskunde32 Biologie22 BVV1418 (1 dag stage!) Maatschappijleer2- Gym22 CKV (KV1)-1 SBC1- BL + mentorles/tijd32 TOTAAL3331

17 Vakken in BBL: Zorg & Welzijn schooljaar ’11 – ‘12 VakKlas 3Klas 4 Nederlands32 Engels32 Wiskunde/ Aardrijkskunde 32 Biologie22 BVV1418 (1 dag stage!) Maatschappijleer2- Gym22 CKV (KV1)-1 SBC1- BL + mentorles/tijd32 TOTAAL3331

18 Kempenhorst College Succes met de keuzebepaling!!


Download ppt "Kempenhorst College Vervolgkeuze Sector en afdeling."

Verwante presentaties


Ads door Google