De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vervolgkeuze Sector en afdeling

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vervolgkeuze Sector en afdeling"— Transcript van de presentatie:

1 Vervolgkeuze Sector en afdeling
Kempenhorst College Vervolgkeuze Sector en afdeling

2 Profiel leerling Praktijkgerichte leerling
Korte, afwisselende opdrachten Veel sturende opdrachten met als uitgangspunt: stimuleren van zelfstandig werken

3 VMBO MBO Middelbaar Voorbereidend (Secundair) Middelbaar Beroeps
Onderwijs Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

4 Niveaus binnen MBO 4. Middenkaderopleiding 3. Vakopleiding 2. Basisberoepsopleiding 1. Assistentenopleiding

5 Door de leerweg heen lopen 4 sectoren
Techniek (Economie) Landbouw en Natuurlijke Omgeving Zorg en Welzijn

6 Doorstroming VMBO leerjaar 3 en 4  BBL (LWOO)
3 afdelingen: Techniek, Groen, Zorg en Welzijn Daarna MBO niveau 2

7 Basisberoepsopleiding MBO
BeroepsOpleidend Leren (BOL) 80% school 20% stage BeroepsBegeleidend Leren (BBL) 20 – 40% school 60 – 80% stage/werken

8 MBO niveau 2 Basisberoepsopleiding (vroeger KMBO/ primair Leerlingwezen) Kenmerk: uitvoerende werkzaamheden Duur 2 tot 3 jaar Te vergelijken met MTS-, VZ-, Horeca-kort, 2 jarig Leerlingwezen

9 ROC’s in de regio ROC Eindhoven ROC Midden Brabant – Tilburg
Koning Willem I College – ‘s Hertogenbosch Baronie College – Breda AOC Helicon – o.a. ‘s Hertogenbosch AOC West Brabant – Breda BEZOEK DE OPEN DAGEN

10 Wat doet de decaan? aansturen mentoren verzorgen van materiaal
hulp bij specifieke problemen spreekuur in periode 1 – 22 maart bij twijfel vóór ouderavond rapportbespreking gesprek aanvragen: - ouders - leerling - mentor

11 Adviescriteria BBL/LWOO 3
Werkhouding Interesse Persoonlijke ontwikkeling Studievaardigheden (o.a. zelfstandig werken) Didactische ontwikkeling leerachterstanden: Taal + rekenen

12 Hoe komt de school tot een bindend advies?
December t/m begin februari: keuzebegeleiding/ presentaties in de klas 26 januari: Informatieve ouderavond 4 februari: Open Dag Begin maart: * Vakleerkrachten geven advies * Adviezen worden door mentor + afdelingsleider tot één advies samengevoegd Medio maart: bespreking adviezen in onderwijsleerteam 22 maart: Rapport 2 gaat mee naar huis 26 en 28 maart: vaststelling definitieve keuze tijdens ouderavond

13 Vervolg na leerjaar 3 Het gaat goed! Het gaat minder goed!
Leerjaar 4 BBL (LWOO) Landelijk examen Het gaat minder goed! Doublure klas 3 Wellicht Leerwerktraject in klas 4 - variant op BBL-diploma

14 Leerwerktraject Klas 4 3 dagen school, 2 dagen stage Schoolprogramma:
Nederlands EXAMEN Beroepsgericht vak EXAMEN Gym Andere vakken: maatschappijleer, wiskunde/rekenen,ckv Landelijk diploma BBL/LWT Verwante doorstroom naar niveau 2 ROC

15 Vakken in BBL: Techniek schooljaar ’11 – ‘12
Klas 3 Klas 4 Nederlands 3 2 Engels Wiskunde Ns1 BVV 14 18 (1 dag stage!) Maatschappijleer - Gym CKV (KV1) 1 SBC BL + mentorles/tijd TOTAAL 33 31

16 Vakken in BBL: Groen schooljaar ’11 – ‘12
Klas 3 Klas 4 Nederlands 3 2 Engels Wiskunde Biologie BVV 14 18 (1 dag stage!) Maatschappijleer - Gym CKV (KV1) 1 SBC BL + mentorles/tijd TOTAAL 33 31

17 Vakken in BBL: Zorg & Welzijn schooljaar ’11 – ‘12
Klas 3 Klas 4 Nederlands 3 2 Engels Wiskunde/ Aardrijkskunde Biologie BVV 14 18 (1 dag stage!) Maatschappijleer - Gym CKV (KV1) 1 SBC BL + mentorles/tijd TOTAAL 33 31

18 Succes met de keuzebepaling!!
Kempenhorst College Succes met de keuzebepaling!!


Download ppt "Vervolgkeuze Sector en afdeling"

Verwante presentaties


Ads door Google