De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kempenhorst College KEUZEBEGELEIDING DOOR DHR. J. VAN HAZENDONK.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kempenhorst College KEUZEBEGELEIDING DOOR DHR. J. VAN HAZENDONK."— Transcript van de presentatie:

1 Kempenhorst College KEUZEBEGELEIDING DOOR DHR. J. VAN HAZENDONK

2  Mentor!!  Afdelingsleider  Decaan (dhr. R. van Gorp) KEUZEBEGELEIDING

3 HET KEUZEPROCES  Rekening houdend met o.a.:  Belangstelling + aanleg  Prestaties  Doorzettingsvermogen, werktempo, concentratie  Fysieke beperkingen?

4 HET KEUZEPROCES IN EEN TIJDSLIJN  Mentorlessen: Keuzeweb Vervolg op het eindproject in leerjaar 1  Beroepen Interesse Testen  Sectororiëntaties:  aantal verplicht dit jaar; aantal op verzoek  periode oktober- maart  Tijdens mentortijd aandacht voor loopbaanoriëntatie (vanaf oktober)  Presentaties door leerlingen in januari/februari  2 e algemene ouderavond 26 januari 2012  Voorlopige keuze sector en afdeling  Procedure Leerwegdoorstroming in februari/maart  Afdelingskeuze definitief bij ouderavond 2 e rapport (maart)

5 WAT DOEN WE DIT JAAR?  VOOR IEDEREEN:  Leerweg vaststellen (door school)  BK 2 wordt KBL of BBL in leerjaar 3  Voor beroepsgerichte leerwegen (KBL of BBL):  Sector (+afdeling) kiezen (door u en uw kind)

6 Kempenhorst College LEERWEGEN EN PROFIELEN

7 LEERWEGEN  Basisberoepsgerichte leerweg (BBL)  Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)

8 VERGELIJKING PROFIELEN LEERWEGBBLKBL AanlegVooral praktischZowel praktisch als theoretisch Praktijkuren in het roosterVeel Minder. Kunnen praktijk door uitgebreide theorie laten ondersteunen KeuzeGerichte keuze voor sector en afdeling Perspectief MBO perspectief niveau "1" - 23 - 4

9 4 SECTOREN, 6 AFDELINGEN OP KEMPENHORST COLLEGE TECHNIEK BOUW WONEN & INTERIEUR METAAL INSTALLATIE ADMINISTRATIE ZORG & WELZIJN GROEN KBL BBL

10 Kempenhorst College DETERMINATIE (BEPALING LEERWEG KBL OF BBL VOOR LEERLINGEN IN DE BK-KLASSEN)

11 DETERMINATIE ALGEMEEN  Leerweg wordt door school bepaald  Wordt gebaseerd op de gemiddelde punten op rapport 1 en 2 voor bepaalde vakken  Welke vakken zijn afhankelijk voor de keuze van de afdeling  Bij bespreekgevallen telt het advies van de vakdocenten.  Er wordt gekeken naar werkhouding, tempo, inzet, capaciteiten en interesse (ook bij projecten)  Bij twijfel wordt een CITO-toets voor Nederlands, Engels en/of wiskunde gemaakt

12 DETERMINATIE WANNEER MAG EEN LEERLING NAAR KBL LEERJAAR 3?  KBL Zorg en Welzijn, Groen en Techniek (bouw/wonen/interieur – installatie – metaal) :  minimaal 27 punten gemiddeld over de eerste 2 rapporten in leerjaar 2 voor de leerwegbepalende vakken:  Nederlands  Engels  Wiskunde  Mens en natuur  geen punt lager dan een 5.0 gemiddeld voor deze vakken  KBL administratie:  minimaal 27 punten gemiddeld over de eerste 2 rapporten in leerjaar 2 voor de leerwegbepalende vakken:  Nederlands  Engels  Wiskunde  Mens en maatschappij  geen punt lager dan een 5.0 gemiddeld voor deze vakken

13 DETERMINATIE WANNEER GAAT EEN LEERLING NAAR BBL LEERJAAR 3?  BBL afdelingen Zorg en Welzijn, Techniek en Groen  Bij minder dan 26 punten (gemiddeld 6.5 over eerste 2 rapporten ) voor de leerwegbepalende vakken  Een punt lager dan 5.0 gemiddeld over de eerste 2 rapporten voor een of meer van de leerwegbepalende vakken.  Leerwegbepalende vakken zijn:  Nederlands  Engels  Wiskunde  Mens en natuur

14 DETERMINATIE WANNEER IS EEN LEERLING EEN BESPREEKGEVAL?  Bespreekgevallen  Tussen 26 en 27 punten bij de leerwegbepalende vakken  Leerwegbepalende vakken zijn:  Nederlands  Engels  Wiskunde  Voor de afdelingen Techniek, Groen en Zorg en Welzijn: Mens en natuur  Voor de afdeling Administratie: Mens en maatschappij

15 DETERMINATIE VOORBEELD 1 De leerling wil graag naar KBL 3 sector Administratie. De rapportcijfers zijn als volgt: VAKPERIODE 1 PERIODE 2 GEMIDDELDE Nederlands6.58.57.5 Engels6.05.05.5 Wiskunde9.08.08.5 M&M5.06.05.5 Totaal aantal punten: 27  3 KBL Administratie

16 DETERMINATIE VOORBEELD 2 De leerling wil graag naar KBL 3 sector Zorg en Welzijn. De rapportcijfers zijn als volgt: VAKPERIODE 1 PERIODE 2 GEMIDDELDE Nederlands6.08.07.0 Engels4.05.04.5 Wiskunde9.07.08.0 M&N7.06.06.5 Totaal aantal punten: 26  desondanks BBL

17 DETERMINATIE VOORBEELD 3 De leerling wil graag naar KBL 3 sector Groen. Totaal aantal punten met M&N : 26/ met M&M: 29.5!! VAKPER. 1PER. 2GEM. Nederlands6.08.07.0 Engels7.05.06.0 Wiskunde9.08.08.5 M&N4.05.04.5 M&M8.57.58.0

18 KIEZEN NA DE BRUGPERIODE HIER OF ELDERS

19 LOKALENINDELING KENNISMAKING MENTOREN  Bk2aJ1.2de heer Braun  Bk2bJ1.3de heer Vd Staak  Bk2cJ1.4de heer Vd Loo  Bk2dJ1.5de heer Van Noort  Bk2eJ1.6mevrouw Linders


Download ppt "Kempenhorst College KEUZEBEGELEIDING DOOR DHR. J. VAN HAZENDONK."

Verwante presentaties


Ads door Google