De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KEUZEBEGELEIDING DOOR DHR. J. VAN HAZENDONK

Verwante presentaties


Presentatie over: "KEUZEBEGELEIDING DOOR DHR. J. VAN HAZENDONK"— Transcript van de presentatie:

1 KEUZEBEGELEIDING DOOR DHR. J. VAN HAZENDONK
Kempenhorst College KEUZEBEGELEIDING DOOR DHR. J. VAN HAZENDONK

2 KEUZEBEGELEIDING Mentor!! Afdelingsleider Decaan (dhr. R. van Gorp)

3 HET KEUZEPROCES Rekening houdend met o.a.: Belangstelling + aanleg
Prestaties Doorzettingsvermogen, werktempo, concentratie Fysieke beperkingen?

4 HET KEUZEPROCES IN EEN TIJDSLIJN
Mentorlessen: Keuzeweb Vervolg op het eindproject in leerjaar 1 Beroepen Interesse Testen Sectororiëntaties: aantal verplicht dit jaar; aantal op verzoek periode oktober- maart Tijdens mentortijd aandacht voor loopbaanoriëntatie (vanaf oktober) Presentaties door leerlingen in januari/februari 2e algemene ouderavond 26 januari 2012 Voorlopige keuze sector en afdeling Procedure Leerwegdoorstroming in februari/maart Afdelingskeuze definitief bij ouderavond 2e rapport (maart)

5 WAT DOEN WE DIT JAAR? VOOR IEDEREEN: Leerweg vaststellen (door school)
BK 2 wordt KBL of BBL in leerjaar 3 Voor beroepsgerichte leerwegen (KBL of BBL): Sector (+afdeling) kiezen (door u en uw kind)

6 LEERWEGEN EN PROFIELEN
Kempenhorst College LEERWEGEN EN PROFIELEN

7 LEERWEGEN Basisberoepsgerichte leerweg (BBL)
Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)

8 VERGELIJKING PROFIELEN
LEERWEG BBL KBL Aanleg Vooral praktisch Zowel praktisch als theoretisch Praktijkuren in het rooster Veel Minder. Kunnen praktijk door uitgebreide theorie laten ondersteunen Keuze Gerichte keuze voor sector en afdeling Perspectief MBO perspectief niveau "1" - 2 3 - 4

9 4 SECTOREN, 6 AFDELINGEN OP KEMPENHORST COLLEGE
TECHNIEK BOUW WONEN & INTERIEUR METAAL INSTALLATIE ADMINISTRATIE ZORG & WELZIJN GROEN KBL BBL

10 Kempenhorst College DETERMINATIE
(BEPALING LEERWEG KBL OF BBL VOOR LEERLINGEN IN DE BK-KLASSEN)

11 DETERMINATIE ALGEMEEN
Leerweg wordt door school bepaald Wordt gebaseerd op de gemiddelde punten op rapport 1 en 2 voor bepaalde vakken Welke vakken zijn afhankelijk voor de keuze van de afdeling Bij bespreekgevallen telt het advies van de vakdocenten. Er wordt gekeken naar werkhouding, tempo, inzet, capaciteiten en interesse (ook bij projecten) Bij twijfel wordt een CITO-toets voor Nederlands, Engels en/of wiskunde gemaakt

12 DETERMINATIE WANNEER MAG EEN LEERLING NAAR KBL LEERJAAR 3?
KBL Zorg en Welzijn, Groen en Techniek (bouw/wonen/interieur – installatie – metaal): minimaal 27 punten gemiddeld over de eerste 2 rapporten in leerjaar 2 voor de leerwegbepalende vakken: Nederlands Engels Wiskunde Mens en natuur geen punt lager dan een 5.0 gemiddeld voor deze vakken KBL administratie: Mens en maatschappij

13 DETERMINATIE WANNEER GAAT EEN LEERLING NAAR BBL LEERJAAR 3?
BBL afdelingen Zorg en Welzijn, Techniek en Groen Bij minder dan 26 punten (gemiddeld 6.5 over eerste 2 rapporten) voor de leerwegbepalende vakken Een punt lager dan 5.0 gemiddeld over de eerste 2 rapporten voor een of meer van de leerwegbepalende vakken. Leerwegbepalende vakken zijn: Nederlands Engels Wiskunde Mens en natuur

14 DETERMINATIE WANNEER IS EEN LEERLING EEN BESPREEKGEVAL?
Bespreekgevallen Tussen 26 en 27 punten bij de leerwegbepalende vakken Leerwegbepalende vakken zijn: Nederlands Engels Wiskunde Voor de afdelingen Techniek, Groen en Zorg en Welzijn: Mens en natuur Voor de afdeling Administratie: Mens en maatschappij

15 DETERMINATIE VOORBEELD 1
De leerling wil graag naar KBL 3 sector Administratie. De rapportcijfers zijn als volgt: VAK PERIODE 1 2 GEMIDDELDE Nederlands 6.5 8.5 7.5 Engels 6.0 5.0 5.5 Wiskunde 9.0 8.0 M&M Totaal aantal punten: 27 3 KBL Administratie

16 DETERMINATIE VOORBEELD 2
De leerling wil graag naar KBL 3 sector Zorg en Welzijn. De rapportcijfers zijn als volgt: VAK PERIODE 1 2 GEMIDDELDE Nederlands 6.0 8.0 7.0 Engels 4.0 5.0 4.5 Wiskunde 9.0 M&N 6.5 Totaal aantal punten: 26 desondanks BBL

17 DETERMINATIE VOORBEELD 3
De leerling wil graag naar KBL 3 sector Groen. Totaal aantal punten met M&N : 26/ met M&M: 29.5!! VAK PER. 1 PER. 2 GEM. Nederlands 6.0 8.0 7.0 Engels 5.0 Wiskunde 9.0 8.5 M&N 4.0 4.5 M&M 7.5

18 KIEZEN NA DE BRUGPERIODE
HIER OF ELDERS

19 LOKALENINDELING KENNISMAKING MENTOREN
Bk2a J1.2 de heer Braun Bk2b J1.3 de heer Vd Staak Bk2c J1.4 de heer Vd Loo Bk2d J1.5 de heer Van Noort Bk2e J1.6 mevrouw Linders


Download ppt "KEUZEBEGELEIDING DOOR DHR. J. VAN HAZENDONK"

Verwante presentaties


Ads door Google