De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

D E T E R M I N A T I E leerjaar 2, BK-klassen

Verwante presentaties


Presentatie over: "D E T E R M I N A T I E leerjaar 2, BK-klassen"— Transcript van de presentatie:

1 D E T E R M I N A T I E leerjaar 2, BK-klassen
dinsdag 4 april 2017 D E T E R M I N A T I E leerjaar 2, BK-klassen Kempenhorst College Informatie Kempenhorst College

2 AFKORTINGEN BK klassen Basis/Kader Beroepsgerichte leerweg
LEERJAAR 2 BK klassen Basis/Kader Beroepsgerichte leerweg LEERJAAR 3 BBL Basis Beroepsgerichte Leerweg KBL Kader Beroepsgerichte Leerweg Kempenhorst College

3 DOORSTROOM MOGELIJKHEDEN
 leerjaar 2 BK naar: leerjaar 3 BBL leerjaar 3 KBL  overstap naar andere school Kempenhorst College

4 WELKE AFDELINGEN ? Kempenhorst College Bouwtechniek BBL KBL
Metaaltechniek BBL KBL Installatietechniek BBL KBL Zorg & Welzijn BBL KBL Groen BBL KBL Administratie KBL Kempenhorst College

5 DETERMINATIE BK-klassen
Sectorvakken gemiddelde rapport 1 + 2 afdeling Techniek, Groen en Zorg en welzijn: Nederlands – Engels – Wiskunde - Mens en Natuur of afdeling Administratie: Wiskunde – Mens en Maatschappij Kempenhorst College

6 DETERMINATIE KBL Sectorvakken gemiddelde rapport 1 + 2  KBL
• 27 ptn of meer voor deze vakken  KBL • minder dan 26 ptn voor deze vakken  BBL • ptn voor deze vakken  BESPREEKGEVAL PS. De leerling moet aan het einde van het jaar WEL aan de overgangsnormen voldoen. Kempenhorst College

7 Bespreekgeval ADVIES VAKDOCENTEN - sectorvakken + afdelingsverwant vak
- capaciteit- werkhouding- interesse- tempo DAARNAAST - geen gemiddelde cijfer lager dan 5 (dan altijd BBL) BIJ GEEN EENDUIDIG ADVIES VAN DE VAKDOCENTEN - citotoets voor de vakken Nederlands, Engels of wiskunde. MENTOR EN AFDELINGSLEIDER BEPALEN UITEINDELIJK DEFINITIEF ADVIES LEERWEG!! Kempenhorst College

8 SCHOOLGIDS Determinatie Overgangsnormen pagina 23 (paragraaf 3.8C)
Kempenhorst College

9 Tijdspad dec/jan/feb - mentorlessen: keuzebegeleiding presentaties in de klas, diverse beroeps- en keuzetesten 13 jan informatieve ouderavond 7 feb - Open Dag Februari - Laatste sectororiëntatie Feb/mrt Spreekuur decaan 4 mrt Afsluiting rapportperiode 2 6-10 mrt Besluitvorming plaatsing leerweg 12-13 mrt Rapport over periode 2 16 mrt - Beroepenavond (brief komt deze week) 19 en 23 mrt. - Ouderavonden: def. keuze + leerweg Kempenhorst College

10 Afdelingskeuze Dus keuze uit: Afdeling Zorg en Welzijn Afdeling Groen
Afdeling Administratie (alleen KBL) Afdeling Hout- en Bouwtechniek Afdeling Metaaltechniek Afdeling Installatietechniek UW KIND EN U BEPALEN UITEINDELIJK DE DEFINITIEVE KEUZE AFDELING!!! Kempenhorst College

11 Bedankt voor uw aandacht!
Kempenhorst College Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "D E T E R M I N A T I E leerjaar 2, BK-klassen"

Verwante presentaties


Ads door Google