De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom. Introductie M. Hachmang (HCH) Decaan Mavo.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom. Introductie M. Hachmang (HCH) Decaan Mavo."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom

2 Introductie M. Hachmang (HCH) Decaan Mavo

3 PROGRAMMA  Wat gaan we straks doen, na de Mavo? ◦MBO ◦HAVO  Geldzaken ◦Studiefinanciering  Vragen

4 Wat na de MAVO? Nieuwe wetgeving:  Tot achttiende verjaardag leerplicht/kwalificatieplicht  Volledig onderwijsprogramma  Startkwalificatie: ◦MBO niveau 2 ◦HAVO ◦VWO http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen

5 Wat na de MAVO ? MBO (ROC)  www.albeda.nl www.albeda.nl  www.zadkine.nl www.zadkine.nl  www.davinci.nl www.davinci.nl  www.wellantcollege.nl www.wellantcollege.nl  www.edudelta.nl www.edudelta.nl  www.glr.nl www.glr.nl  www.hmcollege.nl www.hmcollege.nl  www.scheepvaartentransportcollege.nl www.scheepvaartentransportcollege.nl HAVO

6 MBO leerwegen  BBL (=Beroepsbegeleidende leerweg)  is te vergelijken met het vroegere leerlingstelsel  meestal 4 dagen in de week bij de baas en 1 dag naar school  vak leren in de praktijk  op tijd op zoek gaan naar werk  ⇛ zonder baan geen BBL-opleiding

7 MBO leerwegen  BOL (=Beroepsopleidende leerweg)  = dagopleiding  5 dagen in de week naar school  praktijk leren door stages en simulatie  verschillende duur van stage

8 Doelstelling van BOL en BBL  Langs verschillende leerroutes hetzelfde kwalificatieniveau halen  Mogelijkheid om tussentijds over te stappen naar een andere leerweg  Mogelijkheid om door te stromen naar eerstvolgend hoger niveau

9 Niveaus  Niveau 1: - eenvoudige uitvoerende werkzaamheden -assistentenopleiding -½ à 1 jaar - drempelloos, bbl

10 Niveaus  Niveau 2: -uitvoerende werkzaamheden -basisberoepsopleiding -2 à 3 jaar -aansluiting VMBO-BBL

11 Niveaus  Niveau 3: -volledig zelfstandige uitvoering van werkzaamheden -vakopleiding -2 à 4 jaar -aansluiting VMBO-KBL/TL/G

12 Niveaus  Niveau 4: - volledig zelfstandige uitvoering van werkzaamheden met brede inzetbaarheid dan wel specialisatie -middenkaderopleiding/ specialistenopleiding -3 à 4 jaar / 1 à 2 jaar - aansluiting MAVO/VMBO KBL/GL/TL

13 Niveaus  Voor MAVO-leerlingen Niveau 3 en 4

14 Aanvullende eisen:  Leeftijd: bijv. politie, leger  Vakken: bij technische opleidingen wiskunde en natuur/scheikunde I  Lichamelijke aspecten: sport en bewegen  Cijfer: voldoende

15 Aanvullende eisen:  Bij groot aanbod is er sprake van een strengere selectie  Intakegesprek  Intake-test (taal en rekenen)

16 Sectoren in het MBO * Techniek * Economie * Zorg en Welzijn * Landbouw

17

18

19

20 Wat na de Mavo?  MBO.....of ◦HAVO kan ook  Als aan de doorstroomeisen voldaan kan worden. Zie www.rsgh.nlwww.rsgh.nl ◦HBO via MBO is dikwijls een beter alternatief  Minder onzeker wat betreft haalbaarheid  Soms tijdsbesparing in HBO vanwege MBO

21 MBO  HBO Alleen met een opleiding op niveau 4 kun je doorstromen naar het HBO Ongeveer de helft van de leerlingen MBO-4 gaan door naar het HBO

22 Keuzebegeleidingsactiviteiten  kranten/folders/internet  voorlichting in de klas  MBO voorlichtingsavond op 28 november 2012  open dagen  gesprekken (ook met ouders)  inschrijven (uiterlijk vóór 1 maart)  onderwijsmarkten

23 Oriënteren verplicht  MAVO 4 leerlingen maken verslagen van activiteiten op het gebied van vervolgopleidingen.  Doel: leerlingen aansporen om tijdig te beginnen met oriënteren op vervolgopleidingen

24 Studiefinanciering MBO-student 18 jaar of ouder Scholier VO 18 jaar of ouder Scholier VO/MBO jonger dan 18 jr. Studiefinanciering voor MBO (prestatieb.) Tegemoetkoming Scholieren Tegemoetkoming Ouders www.ib-groep.nl

25 Tenslotte.... De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanmelden/inschrijven vervolg- opleiding. Meld je voor meerdere opleidingen aan!

26  Vragen kunnen ook per e-mail gesteld worden  m.hachmang@hoekschlyceum.nl


Download ppt "Welkom. Introductie M. Hachmang (HCH) Decaan Mavo."

Verwante presentaties


Ads door Google