De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.stedelijk-college.nl WELKOM voorlichtingsavond klas 4.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.stedelijk-college.nl WELKOM voorlichtingsavond klas 4."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM voorlichtingsavond klas 4

2 Welkom Mentor klas Naam + mailadres

3 voorlichtingsavond klas 4 Voorlichting over • contact ouders - school • school • organisatie onderwijs • examen • sector of afdeling

4 Contact ouders - school Mentor • eerste aanspreekpunt voor ouders en leerling • telefonisch: via schoolnummer, vraag om een briefje in het postvak te leggen

5 Contact ouders - school School • informatiegids, zie website • jaarplanning, zie website • leerlingenstatuut, zie website • nieuwsbrief en algemene brieven gaan per mail. (Controleer uw adres in Magister.)

6 Contact ouders - school Magister • leerling: cijfers, aanwezigheid, agenda • ouders: eigen gegevens = /mob.nummer • vragen over Magister of aanvraag code? mevr. Van Baren,

7 Contact ouders - school Aanvraag verlof • dokter, tandarts, zie website • extra verlof, altijd schriftelijk aanvragen Melding van aan- of afwezigheid: • telefonisch of via de website • beter melden met blauwe briefjes

8 School School moet: Ongeoorloofd afwezig melden bij LPA (leerplichtambtenaar van de gemeente Zoetermeer, mevr. H. Peters) 18 uur binnen 3 weken ongeoorloofd • ongeoorloofd is Z, O, L. • veel ziek? Melding bij JGZ

9 Ouders Dringend verzoek aan u om, samen met uw zoon/dochter, wekelijks minimaal 1x te kijken in Magister.

10 organisatie onderwijs Directeur:dhr. M.P.W. Bal Adjunct-directeur:dhr. A. de Bruijn Afdelingsleider bovenbouw: mw. M.I. Hendriks • algemene zaken en dagelijkse leiding

11 De assistent afdelingsleiders Mw. N. Leijerweert Mw. V.C. van Room Dhr. T. Couwenberg Voorlichting 2e leerjaar organisatie onderwijs

12 organisatie onderwijs Bureau Ondersteuning mw. H. van Dijk

13 organisatie onderwijs Examensbureau • dhr. P.H. Louw • mw. J.M. Schulte Decaan (vragen over vervolgopleiding) • decanaat • dhr. V. Lambrechts

14 examen PTA • Programma van Toetsing en Afsluiting • examen duurt 2 jaar • alle proefwerken, so-tjes, verslagen enz. tellen mee voor het eindcijfer • per periode afronden • PTA boekje uitgereikt voor 1 okt. • aparte mailing m.b.t. zak/slaagregeling

15 examen Werk gemist? • in Magister staat een 1 • maken bij de docent (op afspraak) • inhaalkaart inhaaluur, ma en di uur – uur • initiatief ligt bij de leerling • proces-verbaal

16 examen Enkele belangrijke zaken uit het PTA • cijfers gaan van klas 3 naar klas 4 • LO moet voldoende zijn (anders geen diploma) (elke les een cijfer, bij ziekte een werkstuk) • KV1 moet voldoende zijn (anders geen diploma) (afgerond in klas 3) • Maatschappijleer 1 (afgerond in klas 3, eerste examencijfer)

17 examen SE = School examencijfer CE = Centraal examencijfer Zak-slaagregeling (zie website) Extra exameneis: gemiddelde van CE moet 5,5 zijn Eindcijfer Nederlands moet minimaal 5.0 zijn Rekentoets*: moet minimaal 5.0 zijn

18 administratie Klas 4 • inleveren kopie legitimatiebewijs voor 1 oktober • van ID-kaart of • van paspoort of • van uittreksel bevolkingsregister (via website gemeente)


Download ppt "Www.stedelijk-college.nl WELKOM voorlichtingsavond klas 4."

Verwante presentaties


Ads door Google