De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.stedelijk-college.nl WELKOM voorlichtingsavond klas 4.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.stedelijk-college.nl WELKOM voorlichtingsavond klas 4."— Transcript van de presentatie:

1 www.stedelijk-college.nl WELKOM voorlichtingsavond klas 4

2 www.stedelijk-college.nl Welkom Mentor klas Naam + mailadres

3 www.stedelijk-college.nl voorlichtingsavond klas 4 Voorlichting over • contact ouders - school • school • organisatie onderwijs • examen • sector of afdeling

4 www.stedelijk-college.nl Contact ouders - school Mentor • eerste aanspreekpunt voor ouders en leerling • telefonisch: via schoolnummer, 079 3310300 vraag om een briefje in het postvak te leggen

5 www.stedelijk-college.nl Contact ouders - school School • informatiegids, zie website • jaarplanning, zie website • leerlingenstatuut, zie website • nieuwsbrief en algemene brieven gaan per mail. (Controleer uw e-mailadres in Magister.)

6 www.stedelijk-college.nl Contact ouders - school Magister • leerling: cijfers, aanwezigheid, agenda • ouders: eigen gegevens = e-mail/mob.nummer • vragen over Magister of aanvraag code? mevr. Van Baren, sc.helpdesk@scz.nlsc.helpdesk@scz.nl

7 www.stedelijk-college.nl Contact ouders - school Aanvraag verlof • dokter, tandarts, zie website • extra verlof, altijd schriftelijk aanvragen Melding van aan- of afwezigheid: • telefonisch of via de website • beter melden met blauwe briefjes

8 www.stedelijk-college.nl School School moet: Ongeoorloofd afwezig melden bij LPA (leerplichtambtenaar van de gemeente Zoetermeer, mevr. H. Peters) 18 uur binnen 3 weken ongeoorloofd • ongeoorloofd is Z, O, L. • veel ziek? Melding bij JGZ

9 www.stedelijk-college.nl Ouders Dringend verzoek aan u om, samen met uw zoon/dochter, wekelijks minimaal 1x te kijken in Magister.

10 www.stedelijk-college.nl organisatie onderwijs Directeur:dhr. M.P.W. Bal Adjunct-directeur:dhr. A. de Bruijn Afdelingsleider bovenbouw: mw. M.I. Hendriks • algemene zaken en dagelijkse leiding

11 www.stedelijk-college.nl De assistent afdelingsleiders Mw. N. Leijerweert Mw. V.C. van Room Dhr. T. Couwenberg Voorlichting 2e leerjaar 2013-2014 organisatie onderwijs

12 www.stedelijk-college.nl organisatie onderwijs Bureau Ondersteuning mw. H. van Dijk htvandijk@scz.nl

13 www.stedelijk-college.nl organisatie onderwijs Examensbureau • dhr. P.H. Louw (phlouw@scz.nl)phlouw@scz.nl • mw. J.M. Schulte (jmschulte@scz.nl) Decaan (vragen over vervolgopleiding) • decanaat (decanaat@scz.nl) • dhr. V. Lambrechts

14 www.stedelijk-college.nl examen PTA • Programma van Toetsing en Afsluiting • examen duurt 2 jaar • alle proefwerken, so-tjes, verslagen enz. tellen mee voor het eindcijfer • per periode afronden • PTA boekje uitgereikt voor 1 okt. • aparte mailing m.b.t. zak/slaagregeling

15 www.stedelijk-college.nl examen Werk gemist? • in Magister staat een 1 • maken bij de docent (op afspraak) • inhaalkaart inhaaluur, ma en di 16.15 uur – 17.15 uur • initiatief ligt bij de leerling • proces-verbaal

16 www.stedelijk-college.nl examen Enkele belangrijke zaken uit het PTA • cijfers gaan van klas 3 naar klas 4 • LO moet voldoende zijn (anders geen diploma) (elke les een cijfer, bij ziekte een werkstuk) • KV1 moet voldoende zijn (anders geen diploma) (afgerond in klas 3) • Maatschappijleer 1 (afgerond in klas 3, eerste examencijfer)

17 www.stedelijk-college.nl examen SE = School examencijfer CE = Centraal examencijfer Zak-slaagregeling (zie website) Extra exameneis: gemiddelde van CE moet 5,5 zijn Eindcijfer Nederlands moet minimaal 5.0 zijn Rekentoets*: moet minimaal 5.0 zijn

18 www.stedelijk-college.nl administratie Klas 4 • inleveren kopie legitimatiebewijs voor 1 oktober • van ID-kaart of • van paspoort of • van uittreksel bevolkingsregister (via website gemeente)


Download ppt "Www.stedelijk-college.nl WELKOM voorlichtingsavond klas 4."

Verwante presentaties


Ads door Google