De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie-avond MAVO-3. Programma van Toetsing en Afsluiting www.hoekschlyceum.nl  bovenbouw  PTA.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie-avond MAVO-3. Programma van Toetsing en Afsluiting www.hoekschlyceum.nl  bovenbouw  PTA."— Transcript van de presentatie:

1 Informatie-avond MAVO-3

2 Programma van Toetsing en Afsluiting www.hoekschlyceum.nl  bovenbouw  PTA

3 Onderdelen van het PTA Schoolexamens (SE’s) Praktische Opdrachten (PO’s) Arbeidsoriëntatieproject ( stage)

4 Planning Repetities (tellen mee voor de overgang): tijdens de lessen Schoolexamens: tijdens de lessen Herkansingen van repetities: drie keer per jaar (zie ‘kalender’). Herkansingen van SE’s (ongeacht het cijfer): twee keer per jaar (zie ‘kalender’). Praktische opdrachten: tijdens de lessen of thuis

5 vervolg planning Zie ook http://hoekschlyceum.nl/agenda/toetsenplan ning http://hoekschlyceum.nl/agenda/toetsenplan ning (toetsbeleid 2013-2014).

6 Eén grote praktische opdracht: A.O.P. (= Arbeidsoriëntatie project= stage) 10 t/m 14 februari Snuffelstage, oriënterend, kijken welke sector bij de leerling past. (vervolg in mavo-4)

7 Wat telt mee bij de overgangvan klas 3 naar klas 4  Alle behaalde cijfers tellen mee  De SE-cijfers van de vakken die ook in klas 4 gekozen worden, tellen mee voor het eindcijfer SE klas 4.  KV1 en LO moeten met minimaal ‘voldoende’ afgesloten worden  De stage is verplicht

8 Een Mavo- leerling is geslaagd …… (nieuwe regeling vanaf 2013-2014)

9 Als het gemiddeld cijfer van de vakken die op het CE afgenomen zijn 5,5 of hoger is (uitgaand van de niet-afgeronde cijfers) èn als het eindcijfer: Voor het vak Nederlands 5 of hoger is, Voor alle vakken 6 of hoger is, of één 5 en de andere vakken 6 of hoger, of twee keer 5 en de andere vakken 6 of hoger, maar minimaal één 7, of één 4 en de andere vakken 6 of hoger, maar minimaal één 7.

10 De rekentoets moet wel gemaakt zijn, maar telt niet mee voor de uitslag. Dit geldt ook voor leerlingen die geen Wiskunde kiezen in klas 4.

11 Activiteiten:  Zie ook ‘kalender’ o.a.: -27 november: Voorlichtingsavond MBO (aanwezigheid verplicht). -Buitenlandse reis (23 t/m 27 juni)(of maatschappelijke stage als je niet meegaat) -Activiteiten met de klas, georganiseerd door/i.s.m. de mentor

12 Belangrijk: Ziekmelden graag tussen 8.00 en 8.30 uur en bij terugkomst het ziekteherstelformulier inleveren bij de mentor. Telefoon/mailadres controleren in Magister en indien nodig aanpassen (via beheer  mijn instellingen).

13 Contacten: 0186-617522 Mentoren: M3A Mw. Quist t.quist@hoekschlyceum.nlt.quist@hoekschlyceum.nl M3B Dhr. Van Lith e.vanlith@hoekschlyceum.nle.vanlith@hoekschlyceum.nl M3C Dhr Zonneveld b.zonneveld@hoekschlyceum.nlb.zonneveld@hoekschlyceum.nl Teamleider: Mw. Visser- van Dorst a.visser@hoekschlyceum.nla.visser@hoekschlyceum.nl

14 Bedankt voor uw aandacht!

15


Download ppt "Informatie-avond MAVO-3. Programma van Toetsing en Afsluiting www.hoekschlyceum.nl  bovenbouw  PTA."

Verwante presentaties


Ads door Google