De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichtingsavond VWO 5 16/9/2013. Programma Schoolexamen P.T.A. Voortgang Overgang Nieuwe zak-slaagregeling Rekentoets LOB Begeleiding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichtingsavond VWO 5 16/9/2013. Programma Schoolexamen P.T.A. Voortgang Overgang Nieuwe zak-slaagregeling Rekentoets LOB Begeleiding."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichtingsavond VWO 5 16/9/2013

2 Programma Schoolexamen P.T.A. Voortgang Overgang Nieuwe zak-slaagregeling Rekentoets LOB Begeleiding

3 Het schoolexamen Schoolcijfer SEV5 Examen al gestart in 4e leerjaar! SE toetsen, PO’s en mondelingen Vier toetsperiodes: – TP1 ma 4-11 t/m vr 8-11 – TP2 woe 15-1 t/m di 21-1 – TP3 woe 19-3 t/m di 25-3 – TP4 ma 30-6 t/m vr 4-7

4 Afwezigheid bij SE - toetsen Vóór afname van een toets via de mail de leerlingcoördinator op de hoogte stellen: m.mohlmann@hetlyceumvos.nl m.mohlmann@hetlyceumvos.nl Tot 30 minuten na begin van de toets is de kandidaat toelaatbaar, echter verzuimde tijd mag niet ingehaald worden. Dus niet langer werken! Bij ziekte of ander geoorloofd verzuim (schriftelijk melden): toets alsnog inhalen. Ongeoorloofd verzuim: Cijfer 1.0. voor toets of PO

5 P.T.A. Percentages SE – onderdelen Herkansbaar / niet herkansbaar Examenreglement

6 Herkansingen In het PTA is bepaald welke toetsen herkansbaar zijn. Er zijn twee herkansingen op maandag 16 juni. Herkansingen kunnen ook plaatsvinden op tijden dat de leerling normaal vrij is. Hoogste cijfer telt.

7 Voortgangsrapportage Voortgangsrapportage en contactavonden:  22-11 uitdelen 3-12 avond  6-2 uitdelen 13-2 avond  11-4 uitdelen 24-4 avond  18-4 uitdelen

8 Overgang -1 alle cijfers (OC en SE) 6 of hoger zijn en alle handelingsopdrachten ‘naar behoren’ zijn uitgevoerd; er één tekort behaald is en het gemiddelde van alle cijfers (OC en SE) 6,0 of hoger is én alle handelingsopdrachten ‘naar behoren’ zijn uitgevoerd; er twee tekorten behaald zijn, en de twee tekorten niet beide zijn behaald bij de vakken wiskunde, Engels en Nederlands, en het gemiddelde van alle cijfers (OC en SE) 6,0 of hoger is én alle handelingsopdrachten ‘naar behoren’ zijn uitgevoerd.

9 Overgang-2 Een leerling mag niet in twee achtereen- volgende leerjaren of in hetzelfde leerjaar doubleren. Extra bevorderingsregel voor leerlingen die het IB- programma volgen: Indien een leerling minder dan het cijfer 6,0 behaalt voor het vak Engels, hetzij voor IB of regulier Engels, is bevordering naar het volgende leerjaar voor het vak IB niet mogelijk.

10 Slaag-/zakregeling VWO Je bent GESLAAGD als: Het gemiddelde van al je CE cijfers is 5.5 of hoger. EN Je voldoet aan de kernvakken regel: bij je eindcijfers in het rijtje Nederlands, Engels en wiskunde komt ten hoogste één 5 voor (dus één 5 en verder 6 of hoger of alle drie 6 of hoger) EN De vakken ckv en lichamelijke opvoeding zijn “voldoende” of “goed” EN

11 Slaag-/zakregeling VWO Je eindcijfers voldoen aan de volgende eisen: –Al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of –Je hebt één 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of –Je hebt één vier en al je andere cijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van al je cijfers is ten minste 6,0 of hoger, of –Je hebt twee 5-en of één 5 en één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van al je cijfers is ten minste 6,0 Een 3 mag niet! Ook niet voor één van de vakken van het combinatiecijfer.

12 Voorbeeld 1 Gemiddeld SE 1 e tv: 5,6 maar drie 5-en Herkansing: onvoldoende compensatie

13 Rekentoets Wel op cijferlijst Telt niet mee voor examenuitslag Vanaf 2015-2016 onderdeel van de slaag- /zakregeling

14 LOB In Vwo 5 als individuele activiteiten minimaal bezoek: 1 Open Dag 5 punten 1 Proefstudeer Dag 8 punten

15 Begeleiding 1 Vakdocent Mentor Leerlingcoördinator: M. Mohlmann: m.mohlmann@hetlyceumvos.nl m.mohlmann@hetlyceumvos.nl Decaan: J. De Vega Diaz devega.diaz@hetlyceumvos.nl@hetlyceumvos.nl

16 Begeleiding 2 Zorgcoördinator: N. de Jong Afdelingsleiding: E. Slaa e.slaa@hetlyceumvos.nl Locatiedirecteur: F. Aalbregt aalbregt@hetlyceumvos.nl

17 Bedankt voor uw aandacht

18 Indeling lokalen V5A: lokaal K016 V5B: lokaal K017


Download ppt "Voorlichtingsavond VWO 5 16/9/2013. Programma Schoolexamen P.T.A. Voortgang Overgang Nieuwe zak-slaagregeling Rekentoets LOB Begeleiding."

Verwante presentaties


Ads door Google