De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond Havo 5. Programma Onderwijstijd Profielwerkstuk Schoolexamen P.T.A. Voortgang Begeleiding Het centraal examen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond Havo 5. Programma Onderwijstijd Profielwerkstuk Schoolexamen P.T.A. Voortgang Begeleiding Het centraal examen."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond Havo 5

2 Programma Onderwijstijd Profielwerkstuk Schoolexamen P.T.A. Voortgang Begeleiding Het centraal examen

3 Onderwijstijd Verplichting 640 uur LO LOB PWS Bijbaan???

4 PWS ProfielWerkStuk (PWS) Per leerling 80 uur Onderwerp en vak Onderzoeksplan Vorm Beoordeling

5 Het schoolexamen - 1 Examen al gestart in 4e leerjaar! SE toetsen, PO’s en mondelingen Drie toetsperiodes: – TP1 ma 4-11 t/m vr 8-11 – TP2 woe 15-1 t/m di 21-1 – TP3 woe 19-3 t/m di 25-3

6 Afwezigheid bij SE - toetsen Vóór afname van een toets via de mail de leerlingcoördinator op de hoogte stellen: m.mohlmann@hetlyceumvos.nl m.mohlmann@hetlyceumvos.nl Tot 30 minuten na begin van de toets is de kandidaat toelaatbaar, echter verzuimde tijd mag niet ingehaald worden. Dus niet langer werken! Bij ziekte of ander geoorloofd verzuim (schriftelijk melden): toets alsnog inhalen. Ongeoorloofd verzuim: Cijfer 1.0. voor toets of PO

7 P.T.A. Percentages SE – onderdelen Herkansbaar / niet herkansbaar Examenreglement

8 Herkansingen In het PTA is bepaald welke toetsen herkansbaar zijn. Er zijn twee herkansingen op maandag 14 april. Herkansingen kunnen ook plaatsvinden op tijden dat de leerling normaal vrij is. Hoogste cijfer telt.

9 Voortgangsrapportage Voortgangsrapportage en contactavonden:  22-11 uitdelen 3-12 avond  6-2 uitdelen 13-2 avond

10 Begeleiding 1 Vakdocent Mentor Leerlingcoördinator: M. Mohlmann: m.mohlmann@hetlyceumvos.nl m.mohlmann@hetlyceumvos.nl Decaan: A. Hak hak@hetlyceumvos.nl

11 Begeleiding 2 Zorgcoördinator: N. de Jong Afdelingsleiding: E. Slaa e.slaa@hetlyceumvos.nl Locatiedirecteur: F. Aalbregt aalbregt@hetlyceumvos.nl

12 Hulp Examenbijles Examentrainingen

13 Het Centraal Examen  Examenbulletin en voorlichting aan leerlingen: 22 april  Eerste tijdvak maandag 12 mei t/m vrijdag 23 mei Maandag 26 mei: Disney  Tweede tijdvak 17 en 18 juni

14 Uitslag en diploma- uitreiking Uitslag 1e tijdvak: Donderdag 12 juni Uitslag 2e tijdvak: Woensdag 25 juni Diploma-uitreiking havo op donderdag 3 juli

15 Slaag-/zakregeling havo Je bent GESLAAGD als: Het gemiddelde van al je CE cijfers is 5.5 of hoger. EN Je voldoet aan de kernvakken regel: bij je eindcijfers in het rijtje Nederlands, Engels en wiskunde komt ten hoogste één 5 voor (dus één 5 en verder 6 of hoger of alle drie 6 of hoger) EN De vakken ckv en lichamelijke opvoeding zijn “voldoende” of “goed” EN

16 Slaag-/zakregeling havo Je eindcijfers voldoen aan de volgende eisen: –Al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of –Je hebt één 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of –Je hebt één vier en al je andere cijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van al je cijfers is ten minste 6,0 of hoger, of –Je hebt twee 5-en of één 5 en één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van al je cijfers is ten minste 6,0 Een 3 mag niet! Ook niet voor één van de vakken van het combinatiecijfer.

17 Rekentoets Wel op cijferlijst Telt niet mee voor examenuitslag

18 Voorbeeld 1 Gemiddeld SE 1 e tv: 5,6 maar drie 5-en Herkansing: onvoldoende compensatie

19 Voorbeeld 2

20 Bedankt voor uw aandacht

21 Voorlichting HAVO klas 5 schooljaar 2013-2014 Annelies Hak decaan HAVO hak@hetlyceumvos.nl

22 Studie is geen last minute vakantie

23 Wat kan ik na de HAVO doen? Studeren HBO, MBO Werken & leren Werken Uitstel van studie eventueel VWO

24 Hoger Beroeps Onderwijs 4 jaar Duur Voltijd Deeltijd Studie vormen Een studie kost 40 uur per week Gemiddeld 20 uur les per week Studielast Hbo leidt op voor een beroep: Stage, afstuderen en projecten uit beroepspraktijk Praktijkgericht Kenmerken van een HBO opleiding

25 Bachelor – Masterstructuur HAVO Hoger beroeps onderwijs (HBO) Bachelor 4 jr. Pre Master schakelprogramma Master 1 of 2 jaar

26 Het studiekeuzeproces: Wat zijn de stappen? Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB) 5 HAVO 3 / 4 HAVO

27 Wat wil ik gaan studeren? Sluit opleiding aan bij mijn interesses? Welke vakken worden gegeven? Heb ik de juiste capaciteiten? Hoe is de studiebegeleiding? Stagemogelijkheden? Sfeer op de opleiding? Open dagen en Proefstuderen

28 Tips voor een goede studiekeuze : Ga naar meerdere Hogescholen Deelname aan open dagen en proefstudeerdagen Praat over de opleiding, maar ook over het latere beroep dat je hierna denkt te gaan doen Vraag persoonlijk studieadviesgesprek aan bij een van de hogescholen

29

30 Kiezen Ga naar: www.tkmst.nlwww.tkmst.nl

31 www.studiekeuze123.nl

32 www.kiesjestudie.nl

33 Oriënteren in de regio: Open dagen en proefstuderen

34 ActiviteitDatumVestigingTijden Open Dag Zaterdag 2 november 2013Hoofdvestiging Delft Laan Van Poot Zoetermeer 10.00 – 14.00 uur Open Dag Zaterdag 1 februari 2014Hoofdvestiging Delft Laan Van Poot Zoetermeer 10.00 – 14.00 uur Open Dag Vrijdag 11 april 2014 Hoofdvestiging Delft Laan Van Poot Zoetermeer 16.00 – 20.00 uur Haagse Hogeschool ActiviteitDatumVestigingTijden Proefstuderen Donderdag 12 december 2013 Vrijdag 13 december 2013 Hoofdvestiging Delft Laan Van Poot Zoetermeer Afhankelijk per opleiding ProefstuderenDonderdag 6 maart 2014 Vrijdag 7 maart 2014 Hoofdvestiging Delft Laan Van Poot Zoetermeer Afhankelijk per opleiding

35 ActiviteitDatum Open Dag 9 november 2013 - 10.00 tot 14.00 uur Open Dag 25 januari 2014 - 10.00 tot 14.00 uur Open Dag 15 maart 2014 - 10.00 tot 14.00 uur Open Dag 26 maart 2014 - 16.00 tot 20.00 uur (open avond, alleen voor deeltijd en contractonderwijs) Open Dag 9 april 2014 - 16.00 tot 20.00 uur Hogeschool Rotterdam ActiviteitDatum Proefstuderen Donderdag 31 oktober 2013 Proefstuderen Donderdag 12 december 2013 Proefstuderen Dinsdag 11 februari 2014 Proefstuderen Donderdag 3 april 2014

36 ActiviteitDatum Open avonden 15 januari en 2 april (17.00 tot 20.00 uur) Open dagen2 november en 8 maart (10.00 tot 14.00 uur) InHolland Rotterdam ActiviteitDatum Proefstuderen 21 november, 6 februari en 24 april (9.30 tot 15.00 uur)

37 40 SLU Exameneis Logboek Qompas Excursies en voorlichting : 30 oktober 2013 excursie HRO Zelf: Open dagen proefstuderen/meelopen LOB uren HAVO leerjaar 4 + 5

38 Bij voorkeur voor 1 december 2013 Studies met aanvullende eisen voor 15 januari 2014 Opleidingen met numerus fixus voor 15 mei 2014 Wanneer aanmelden?

39 Waar aanmelden ? Via www.studielink.nl,www.studielink.nl een digitale aanmelding. Vergeet je DigiD niet !

40 Studieduur / Financiering

41 Wat kost studeren ? € 400 aan huisvesting (bron: studiekeuze123.nl)studiekeuze123.nl € 250 aan boodschappen € 40 aan de kosten voor studieboeken € 85 aan vervoer (naast de OV-kaart) € 110 aan ontspanning, uitgaan en sport € 100 aan kleding € 95 aan verzekeringen Het collegegeld voor 2013/2014 bedraagt €1.835,-. dat komt neer op een bedrag van € 152,92 per maand. www.nibud.nl

42 Wie gaat dat betalen? Huidige situatie: Basisbeurs (voor iedereen) Aanvullende beurs (inkomens-afhankelijk) Rentedragende lening Collegegeldkrediet

43 Maandbedragen 2013 studiefinanciering Bedragen per maand geldig van sept. 2013 t/m dec. 2013 Uitwonend Thuiswonend Basisbeurs€ 272,46€ 97,85 Aanvullende beurs€ 252,17€ 231,78 Lenen€ 288,66 Collegegeldkrediet€ 152,92 Totaal€ 966,21€ 771,21

44 Toekomst studie financiering?? Vanaf 2015 sociaal leenstelsel Geen basisbeurs meer Wel aanvullende beurs en collegegeldkrediet Afschaffen OV kaart Nog veel onbekend Er gaat veel veranderen

45 De studiefinanciering moet nog wel worden aangevraagd bij de DUO-IB groep

46 Hoe lang kan / mag ik studeren? 4 (of 5) jaar een prestatiebeurs en daarna nog maximaal 3 jaar een lening. Regel is nu dat je binnen 10 jaar moet afstuderen; anders betaal je de financiering (prestatiebeurs + OV jaarkaart) ook geheel terug (met rente!!). Langstudeer maatregel: Geldt voor alle studenten in het hoger onderwijs. Na regulier studieduur mag elke student één jaar extra studeren tijdens de bacheloropleiding Als de studie nog langer duurt, treedt de langstudeerboete in werking.(extra hoog collegegeld)

47 Meer informatie: www.studie-kosten.nl www.duo.nl

48 Studie is geen last minute vakantie

49 Oh ja, eerst nog even het examen…

50 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Informatieavond Havo 5. Programma Onderwijstijd Profielwerkstuk Schoolexamen P.T.A. Voortgang Begeleiding Het centraal examen."

Verwante presentaties


Ads door Google