De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

5 HAVO OUDERAVOND 17 september 2013 WELKOM. Programma van de avond • Welkom • De heer Tilman: conrector • Mevr. Afman: coördinator • De heer Van Gorkum:

Verwante presentaties


Presentatie over: "5 HAVO OUDERAVOND 17 september 2013 WELKOM. Programma van de avond • Welkom • De heer Tilman: conrector • Mevr. Afman: coördinator • De heer Van Gorkum:"— Transcript van de presentatie:

1 5 HAVO OUDERAVOND 17 september 2013 WELKOM

2 Programma van de avond • Welkom • De heer Tilman: conrector • Mevr. Afman: coördinator • De heer Van Gorkum: decaan. • Gesprek met de mentoren: dhr. Hupjé, dhr. Boerboom en mevr. Van den Akker

3 Schoolexamen/ PTA. SE 1: week van 11 november Herkansing vindt plaats op 2 en 3 december Luistertoetsen: in januari (rooster volgt) SE 2: week van 17 maart Herkansing: 14 en 15 april CSE 1 e tijdvak: vanaf 12 mei CSE 2 e tijdvak: vanaf 16 juni

4 Centraal Examen •Tijdvak 112-05 t/m 26-05. •Tijdvak 216-06 t/m 18-06. •Diploma-uitreiking op woensdag 25 juni om 20.00 uur •www.cito.nl / www.examenblad.nlwww.cito.nlwww.examenblad.nl

5 Deelname aan het CE. •Deelname aan het CSE: uitsluitend als alle handelingsdelen zijn afgerond: •Oriëntatie op Studie en Beroep •Culturele Kunstzinnige Vorming •Lichamelijke opvoeding

6 Onregelmatigheden / examenreglement •cijfer 1 •ontzeggen deelname •ongeldig verklaren •hernieuwd examen

7 Herkansingen • Alleen onderdelen met cijfers. • Geen dubbele herkansing. • Het hoogste cijfer telt. •Ingehaald werk kan niet herkanst worden. • Inhalen is niet herkansen. • Aantal herkansingen in 5H: 3

8 Ziekte en te-laatkomen • Nooit verzuimen zonder voorafgaand overleg. • Eénmaal gemaakt werk is nooit ongeldig. • Werk inhalen na toestemming directeur. • Half uur te laat mag. • Telaatkomen bij luistertoetsen mag niet.

9 Geslaagd/ gezakt? • 1x5; de rest minimaal 6. •2X5 of 1x4; gecompenseerd door 2x7 of 1x8. •1x4 en 1x5: gecompenseerd door minimaal 3x7 of 1x8 en 1x7 of 1x9. •3 onvoldoendes? Gezakt. •Een 3? Gezakt. •Elke kandidaat heeft recht op 1 herexamen!

10 Combinatiecijfer: • De afgeronde (0 decimalen) cijfers van maatschappijleer, godsdienst en het PWS worden opgeteld en gedeeld door 3. De uitkomst wordt afgerond op een heel getal. Dat is het combinatiecijfer en telt mee in de slaag-/zakregeling. •Vb.: gd: 6,7; ma 6,2; PWS 7,1  7;6;7  7 = 1 compensatiepunt. gd: 6,2; ma 6,4; PWS 6,7  6;6;7  6 = geen compensatiepunt.

11 Inleveren • Vóór 8.30 uur persoonlijk overhandigen aan docent, coordinator of conrector • Te laat inleveren is altijd cijfer 1/ herkansing • Op tijd laten inleveren bij ziekte of afwezigheid

12 Klachten • Klacht binnen drie schooldagen schriftelijk indienen bij de directeur. • Commissie van beroep: CvB + ouder. • Termijn voor beroep: 3 dagen

13 Nieuwe organisatie vanaf 1314 P.Tilman: conrector, eindverantwoordelijk I. Afman: coördinator, contacten met leerlingen en ouders

14 Contact met school/ medewerkers  E-mail: voorletter.(tussenvoegsel.)achternaam@hetn ieuweeemland.nl Vb: p.tilman@hetnieuweeemland.nl  Telefonisch: tijdens schooluren. Medewerker niet te pakken gekregen? Laat een telefoonnotitie achter. U wordt teruggebeld.

15 Oriëntatie op Studie en Beroep (1)  Het behalen van totaal 40 punten (havo 3, havo 4 en havo 5 ) d.m.v. het bezoeken van hogescholen, het meelopen in een bedrijf etc.  Dit aantal moet uiterlijk in maart 2014 gehaald zijn. Wanneer de 40 punten zijn bereikt maakt de leerling vult de leerling het eindgesprekformulier in, schoolsite>decanaat havo, en maakt een afspraak met de mentor voor dat eindgesprek.

16 Oriëntatie op Studie en Beroep (2)  Het is een handelingsdeel en moet dus voldoende afgehandeld zijn. Gebeurt dit niet dan ontvangt de leerling geen diploma totdat dit handelingsdeel wel afgehandeld is.

17 VWO  Alles blijft nog overzichtelijk.  Uitstel van de keuze.  Cijfers, werkhouding, zelfstandigheid èn motivatie.  Na VWO eventueel naar WO.

18 MBO  Dit leidt op tot uitvoerend werk.  Het is vaak dichtbij, dus thuis blijven wonen en weinig reiskosten.  De studie is gemoduleerd.

19 HBO  HBO meestal in een echt grote stad.  Leidt op voor beroepen waarvoor theorie nodig is, verantwoordelijk werk.  Enorme scholen waarvoor je behoorlijk zelfstandig moet zijn.  Dure boeken, collegegeld (voor het studiejaar 2013/2014 1.835 euro).

20 Studiefinanciering Basisbeurs t/m 31 dec 2013 € 272,46 uitwonend€ 97,85 thuiswonend Aanvullende beurs t/m 31 dec 2013 maximaal € 252,17 uitwonend€ 231,78 thuiswonend

21 Leenstelsel  Zoals het er nu voor staat wordt m.i.v. het studiejaar 2015 – 2016 de studiefinanciering vervangen door het leenstelsel.  De leerlingen die na 5 havo een tussenjaar willen gaan doen krijgen dus geen studiefinanciering wanneer ze na dat tussenjaar een hbo-opleiding willen volgen.  Het voorstel moet nog door de beide kamers goedgekeurd worden.

22 NA DE PAUZE H5aHpelokaal 122 H5bBbwlokaal 123 H5cAknlokaal 124


Download ppt "5 HAVO OUDERAVOND 17 september 2013 WELKOM. Programma van de avond • Welkom • De heer Tilman: conrector • Mevr. Afman: coördinator • De heer Van Gorkum:"

Verwante presentaties


Ads door Google