De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Telefoonlijst invullen Daltontaken Te laat/rode kaart

Verwante presentaties


Presentatie over: "Telefoonlijst invullen Daltontaken Te laat/rode kaart"— Transcript van de presentatie:

1 Telefoonlijst invullen Daltontaken Te laat/rode kaart
Vervolgopleidingen Wat kunt u als ouder doen? Extra vak Rol ma1 PTA, diploma, zak- en slaagregeling Voorstellen mentor(en) Welkom

2 Wat mag u van de mentor verwachten?
Mentorgesprekken Voortgang van de leerling: Sociaal Cijfers Mas Teletop Contact met thuis Wat mag u van de mentor verwachten?

3 ‘s Morgens naar school bellen om af te melden
Belang van het PTA (1) Weging en herkansing Volgen van je kind In geval van ziekte ‘s Morgens naar school bellen om af te melden Eerstvolgende schooldag naar vakdocenten Meerdere dagen ziek? Iedere dag weer afmelden

4 Belang van het PTA (2) HO’s / PO’s Terugkom-momenten
HO = handelingsopdracht Voldoende / onvoldoende HO = inleveren bij vakdocent. In geval van ziekte bij mevr. Kouwenhoven (secretaris eindexamen). PO = Praktische opdracht Gewaardeerd in cijfers PO = inleveren bij vakdocent. In geval van ziekte zorgen dat de opdracht vóór genoemde einddatum bij de vakdocent is ingeleverd. Voor de start van de toetsweek moeten alle HO’s in orde zijn. Zo niet? Dan nodigt de vakdocent de leerling uit om tijdens de toetsweek een middag terug te komen.

5 Belang van het PTA (3) Toetsen Hoe? Toetsweken = 3 x per jaar
Iedere toetsweek herkansingsmogelijkheid Alleen herkansen van die periode. Cijfers tellen mee voor gemiddelde schoolexamen. Drie keer toetsen. Nu ook tussentijdse toetsen (SO’s). Tellen mee, maar minder zwaar. Geen herkansing mogelijk.

6 Belang van het PTA (4) Schriftelijke toetsen Op tijd aanwezig zijn.
Kijk- en luistertoetsen: niet op tijd = 1 (niet herkansbaar) Tijdens de toetsen mag het lokaal niet worden verlaten. Na elke toetsweek is er een mogelijkheid om een toets te herkansen. Indien afwezig, zelf contact opnemen met de vakdocent binnen vijf dagen.

7 Belang van het PTA (5) Officiële Plan van Toetsing: zie PTA-boekje
Leerlingen hebben na de cijferontvangst een week de tijd om bezwaar aan te tekenen bij mevr. Kouwenhoven Bij vragen of onduidelijkheden:

8 Diplomacijfer Schoolexamen (georganiseerd door school en betreft alle cijfers van klas 3 en 4 samen)  50% (tussentijdse) toetsen PO Centraal eindexamen (georganiseerd door de overheid)  50% Rekentoets: cijfer komt op diploma (telt niet mee voor zak- en slaagregeling De vakken die de leerlingen na leerjaar 3 laten ‘vallen’, spelen in leerjaar 4 geen rol meer. Uw kind doet dus in 6/7 vakken examen

9 Een voorbeeld Aan het eind van leerjaar 3 besluit Marian om aardrijkskunde (gemiddeld een 4) te laten ‘vallen’ en om biologie (gemiddeld een 6,5) naar leerjaar 4 ‘mee te nemen’. - Aardrijkskunde en de 4 spelen geen rol meer. - In biologie wordt centraal examen gedaan (6,9) De 6,5 van het schoolexamen wordt gemiddeld met de 6,9 van het centraal examen. Het eindcijfer wordt dan (6,5 + 6,9) : 2 = 6,7, afgerond tot een 7.

10 De zak/slaag-regeling
Geslaagd: De cijfers van het CSE moeten een gemiddelde opleveren van minimaal 5.5. Allemaal voldoendes één vijf twee vijven, maar wel minimaal één 7 één 4, maar wel minimaal één 7 Mits: alle H.O.’s naar behoren zijn afgerond. het resultaat bij L.O. voldoende is. CKV en het sectorwerkstuk voldoende zijn.

11 De rol van maatschappijleer 1
Het vak staat met een afgerond cijfer vermeld op de eindlijst. Het cijfer staat nu al vast. De leerlingen ronden dit vak in leerjaar 3 af. Er wordt geen centraal eindexamen in gedaan. Het vak telt wél mee bij de zak/slaag-regeling.

12 Het extra vak Het cijfer voor het extra vak kan als joker ingezet worden bij een slecht cijfer voor een ‘vrij’ vak. Dus niet bij een slecht cijfer voor één van de verplichte vakken Ne en En en ook niet voor de sectorgebonden vakken: wi en nask1 bij de sector techniek wi en ec bij de sector economie bi en mij2 bij de sector zorg en welzijn.

13 Een leerling heeft in jaar 3 en 4 de volgende gemiddelde SE (school examen = toetsen van de toetsweek, toetsen tijdens de lessen en het PO) SE cijfer Nederlands 7,2 Engels 6,8 Geschiedenis 5,4 Aardrijkskunde 6,7 Maatschappijleer 1 7,3 Maatschappijleer 2 6,5 Biologie 6,3

14 Deze leerling haalt vervolgens bij zijn CSE (centraal schriftelijk examen in mei ) ook bepaalde cijfers. Hieruit volgt het volgende overzicht: SE cijfer CSE cijfer Nederlands 7,2 5,6 Engels 6,8 6,3 Geschiedenis 5,4 4,8 Aardrijkskunde 6,7 7,5 Maatschappijleer 1 7,3 Maatschappijleer 2 6,5 5,9 Biologie 4,3 gemiddelde CSE: 5,7 Deze leerling heeft nu een 5,7 gemiddeld voor zijn CSE. Dit gemiddelde moet volgens de nieuwe wet een 5,5 zijn dus deze leerling voldoet aan deze eis.

15 Daarna wordt er, op dezelfde manier als twee jaar geleden, gekeken naar de gemiddelden per vak:
SE cijfer CSE cijfer Eind cijfer Nederlands 7,2 5,6 6 Engels 6,8 6,3 7 Geschiedenis 5,4 4,8 5 Aardrijkskunde 6,7 7,5 Maatschappijleer 1 7,3 Maatschappijleer 2 6,5 5,9 Biologie 4,3 gemiddelde CSE: 5,7 Deze leerling heeft een 5 voor Geschiedenis en Biologie, maar ook een compensatiepunt van bijvoorbeeld Engels. Deze leerling is dus geslaagd.

16 Wanneer u vragen heeft of u bent het niet eens met het examenregelement of u heeft een klacht over de afhandeling van tentamens etc. Neem contact op met de secretaris van het eindexamen: Renate Kouwenhoven.

17 Wat kunnen ouders doen? Inleverdata (zie PTA-boekje) in eigen agenda noteren. Dochter/zoon stimuleren om de opdrachten bijtijds te maken (onverwachte problemen kunnen dan nog opgelost worden) Dochter/zoon helpen met het plannen/leren van de leerstof voor toetsweken en examen.

18 Vervolgopleidingen Onderwijsmarkt voor klas 3 en 4 op woensdag 8 januari Start 19:30 uur. Meer dan 30 havo- en MBO-opleidingen vertellen over hun opleiding. Elke leerling kan zich voor 3 informatieronden inschrijven. Een ronde duurt 25 minuten. Begeleiding bij het kiezen van een vervolgopleiding tijdens mentorlessen. Belangrijke site: Tips voor ouders om zoon of dochter te helpen bij de studiekeuze. Keuze vervolgopleiding na de Lentiz Dalton Mavo moet vóór 1 april doorgegeven worden aan de mentor. Als een leerling graag naar de Havo zou willen moet dit in november doorgegeven worden aan de mentor. Decaan: Mevr. Zuidgeest. Aanwezig op ma, di, do.

19 Rode kaart? 1x: kan gebeuren. Uur inhalen bij docent.
2x: 1 uur inhalen bij docent + 1 uur bij mentor. 3x: 1 uur inhalen bij docent + 2 uur bij mentor + opdracht + brief naar huis. 4x: 1 uur bij docent + gesprek mentor en leerlingcoördinator (mevr. Vd Berg) + week vierkant rooster

20 Te laat? 1x: kan gebeuren 2x: volgende dag om 07.45 melden
3x: twee keer om melden. Brief naar huis. 4x: week om melden. Mentor neemt contact op met ouders. 5x: Gesprek met mentor en leerlingcoördinator (mevrouw v/d Berg). 2 uur nablijven bij mentor.

21 Daltontaken Tijdens de D-uren maken de leerlingen de taken. Digitaal (Teletop) en op papier in de school beschikbaar. Beschikbare tijd / reële tijd Uitval tijdens D-uren verrekend in de planning Vermeld in het werkschema. Aftekenen bij de vakdocent. Zichtbaar in SOM

22 Invullen telefoonlijst en e-maillijst.
Voor noodgevallen Invullen telefoonlijst en lijst.


Download ppt "Telefoonlijst invullen Daltontaken Te laat/rode kaart"

Verwante presentaties


Ads door Google