De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Telefoonlijst invullen Extra verlof Waar gaat het mis? PTA en examenreglement Voorstellen mentor(en) Welkom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Telefoonlijst invullen Extra verlof Waar gaat het mis? PTA en examenreglement Voorstellen mentor(en) Welkom."— Transcript van de presentatie:

1 Telefoonlijst invullen Extra verlof Waar gaat het mis? PTA en examenreglement Voorstellen mentor(en) Welkom

2

3 Eindexamen = Schoolexamen en Centraal Examen • Schoolexamen: - Het werk dat in de loop van het derde en vierde jaar gedaan wordt. - Georganiseerd en ingericht door de school. • Centraal schriftelijke examen (CSE): - Het schriftelijke examen aan het eind van leerjaar 4. - Georganiseerd en ingericht door de overheid.

4 Losse opmerkingen over het eindexamen • De vakken die de leerlingen na leerjaar 3 laten ‘vallen’, spelen in leerjaar 4 geen rol meer. • Van de vakken die de leerlingen meenemen naar klas 4, telt het gemiddelde schoolexamen-cijfer voor 50% mee bij het vaststellen van het eindcijfer. • Het cijfer van het centrale examen telt ook voor 50% mee. • De vakken van het CSE moeten een gemiddelde opleveren van minimaal 5.5 punten

5 Een voorbeeld • Aan het eind van leerjaar 3 besluit Marian om aardrijkskunde (gemiddeld een 4) te laten ‘vallen’ en om biologie (gemiddeld een 6,5) naar leerjaar 4 ‘mee te nemen’. - Aardrijkskunde en de 4 spelen geen rol meer. - In biologie wordt centraal examen gedaan (6,9) De 6,5 van het schoolexamen wordt gemiddeld met de 6,9 van het centraal examen. Het eindcijfer wordt dan (6,5 + 6,9) : 2 = 6,7, afgerond tot een 7.

6 H.O.’s en P.O.’s • Handelingsopdrachten (H.O.’s): - Moet ‘naar behoren’ worden afgehandeld. - Geen cijfer. - Niet ‘naar behoren’, dan ook geen overgang of diploma. • Praktische opdrachten (P.O.`s): - Het resultaat wordt uitgedrukt in een cijfer. - Herkansing wordt (meestal) niet toegestaan.

7 De zak/slaag-regeling • Geslaagd: ! De cijfers van het CSE moeten een gemiddelde opleveren van minimaal 5.5. – Allemaal voldoendes – één 5; – twee vijven, maar wel minimaal één 7. – één 4, maar wel minimaal één 7. Mits: * alle H.O.’s naar behoren zijn afgerond. • het resultaat bij L.O. voldoende is. • CKV en het sectorwerkstuk voldoende zijn.

8 De rol van maatschappijleer 1 • Het vak staat met een cijfer vermeld op de eindlijst. • Er wordt geen centraal examen in gedaan. • Het vak telt wél mee bij de zak/slaag-regeling.

9 Het extra vak • Het cijfer voor het extra vak kan als joker ingezet worden bij een slecht cijfer voor een ‘vrij’ vak. Dus niet bij een slecht cijfer voor één van de verplichte vakken Ne en En en ook niet voor de sectorgebonden vakken: - wi en nask1 bij de sector techniek - wi en ec bij de sector economie - bi en mij2 bij de sector zorg en welzijn.

10 Een leerling heeft in jaar 3 en 4 de volgende gemiddelde SE (school examen = toetsen van de toetsweek, toetsen tijdens de lessen en het PO) SE cijfer Nederlands7,2 Engels6,8 Geschiedenis5,4 Aardrijkskunde6,7 Maatschappijleer 17,3 Maatschappijleer 26,5 Biologie6,3

11 Deze leerling haalt vervolgens bij zijn CSE (centraal schriftelijk examen in mei ) ook bepaalde cijfers. Hieruit volgt het volgende overzicht: SE cijferCSE cijfer Nederlands7,25,6 Engels6,86,3 Geschiedenis5,44,8 Aardrijkskunde6,77,5 Maatschappijleer 17,3 Maatschappijleer 26,55,9 Biologie6,34,3 gemiddelde CSE:5,7 Deze leerling heeft nu een 5,7 gemiddeld voor zijn CSE. Dit gemiddelde moet volgens de nieuwe wet een 5,5 zijn dus deze leerling voldoet aan deze eis.

12 Daarna wordt er, op dezelfde manier als twee jaar geleden, gekeken naar de gemiddelden per vak: SE cijferCSE cijferEind cijfer Nederlands7,25,66 Engels6,86,37 Geschiedenis5,44,85 Aardrijkskunde6,77,57 Maatschappijleer 17,3 7 Maatschappijleer 26,55,96 Biologie6,34,35 gemiddelde CSE:5,7 Deze leerling heeft een 5 voor Geschiedenis en Biologie, maar ook een compensatiepunt van bijvoorbeeld Engels. Deze leerling is dus geslaagd.

13 Wanneer U vragen heeft of U bent het niet eens met het examenregelement of u heeft een klacht over de afhandeling van tentamens etc. • Neem contact op met de secretaris van het eindexamen: Renate Durand.

14

15 Wat kunnen ouders doen? • Inleverdata (zie PTA-boekje) in eigen agenda noteren. • Dochter/zoon stimuleren om de opdrachten bijtijds te maken. (Onverwachte problemen kunnen dan nog opgelost worden) • Dochter/zoon helpen met het plannen van de leerstof voor toetsweken en examen.

16 Te laat komen Spijbelen Extra verlof

17

18

19


Download ppt "Telefoonlijst invullen Extra verlof Waar gaat het mis? PTA en examenreglement Voorstellen mentor(en) Welkom."

Verwante presentaties


Ads door Google