De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond klas 3 2012-2013 Even voorstellen Rol van de mentor PTA Valkuilen Wat kunt u doen als ouder? Te laat / eruit Daltontaken Tot slot…

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond klas 3 2012-2013 Even voorstellen Rol van de mentor PTA Valkuilen Wat kunt u doen als ouder? Te laat / eruit Daltontaken Tot slot…"— Transcript van de presentatie:

1 Ouderavond klas 3 2012-2013 Even voorstellen Rol van de mentor PTA Valkuilen Wat kunt u doen als ouder? Te laat / eruit Daltontaken Tot slot…

2  Mentorgesprekken  Voortgang van de leerlingen  Sociaal  Cijfermatig  MAS  Teletop  Contact met het thuisfront Rol van de mentor

3  Volgen van uw kind  In geval van ziekte  ‘s ochtends naar school bellen om af te melden.  Op de eerstvolgende schooldag naar de docent om een afspraak te maken.  Meerdere dagen ziek?  Iedere dag opnieuw bellen om af te melden Belang van het PTA (1)

4 Belang van het PTA (2) HO’s / PO’s  HO = handelingsopdracht  Voldoende / onvoldoende  HO = inleveren bij vakdocent. In geval van ziekte bij mevr. Durand.  PO = Praktische opdracht  Gewaardeerd in cijfers  PO = inleveren bij vakdocent. In geval van ziekte zorgen dat de opdracht vóór genoemde einddatum bij de vakdocent is ingeleverd. Terugkom-momenten  Voor de start van de toetsweek moeten alle HO’s in orde zijn.  Zo niet?  Dan nodigt de vakdocent de leerling uit om tijdens de toetsweek een middag terug te komen.

5 Belang van het PTA (3) Toetsen Toetsweken = 3 x per jaar Iedere toetsweek herkansingsmogelijkheid Cijfers tellen mee voor gemiddelde schoolexamen. Hoe?  Drie keer toetsen.  Nu ook tussentijdse toetsen.  Tellen mee, maar minder zwaar.  Niet herkansbaar.

6  Schriftelijke toetsen  Op tijd aanwezig zijn.  Kijk- en luistertoetsen: niet op tijd = 1 (niet herkansbaar)  Tijdens de toetsen mag het lokaal niet worden verlaten.  Na elke toetsweek is er een mogelijkheid om een toets te herkansen.  Indien afwezig, zelf contact opnemen met de vakdocent binnen vijf dagen. Belang van het PTA (4)

7  Officiële Plan van Toetsing: zie PTA-boekje  Leerlingen hebben na de cijferontvangst een week de tijd om bezwaar aan te tekenen bij mevr. Durand  Bij vragen of onduidelijkheden: rdurand@lentiz.nl Belang van het PTA (5)

8  Hoe komt het uiteindelijke diplomacijfer tot stand?  Schoolexamen (SE) = alle cijfers voor klas 3 en 4  Centraal eindexamen (CSE) = landelijk examen  Stap 1: minimaal een 5 voor de rekentoets  Stap 2: gemiddelde van het CSE = 5,5  Stap 3: geslaagd met een 5 en de rest hoger  geslaagd met twee vijven en een zeven en de rest boven de  zes  geslaagd met een vier en een zeven en de rest boven de  zes  (SE + CSE) : 2 = afgerond cijfer op diploma Belang van het PTA (5)

9 Nummer toets Omschrijving van de leerstof Examen eenheden Manier van toetsen Tijdsduur Tijdstip van afname Mogelijkheid tot herkansen Weging T01Schrijfvaardigheid/formele briefK3/K7schriftelijk60 min.tw 1ja10% T02Kijk/luistervaardigheid (CITO) K1/K2 /K4/K6schriftelijk60 min.jan-13nee10% T03Toets "op niveau"en Grammatica K1/K2/K3/K6/K7schriftelijk60 min.tw 2ja7.5% T04Leesvaardigheid en tekstverklaringK3/K6schriftelijk60 min.tw 3ja7.5% T05Toets fictie en poëzieK8schriftelijk60 min.tw 3nee5% T06SpreekvaardigheidK2/K3/K5/K8mondeling15 min.week 40nee5% T07TaalverwervingK2/K3/K7schriftelijk gedurende het hele jaar nee5% T08 Inleveren volledig fictiedossier en gedichtenbundel K8HOn.v.t. uiterlijk inleveren do. 23 mei nee naar behoren Voorbeeld voor het vak Nederlands

10 Valkuilen klas 3  Onderschatten van de waarde van de cijfers  Inleveren HO’s en PO’s  Compensatie (ma1)  Samenwerken  Verantwoordelijkheid  Afname REKEN-TOETS (volgende dia)

11 Afname REKEN-toets De huidige derde klas, uw zoon / dochter, hebben dit schooljaar één uur rekenen in het rooster staan. Voor het vak rekenen is geen PTA ontwikkeld, maar dit is wel een vak dat met minimaal een 5 moet worden afgesloten. Leerlingen die na het maken van de herkansing een cijfer lager hebben dan een 5,0 worden niet toegelaten bij het CSE. De afname periode. De reguliere afnameperiode schooljaar 2012-2013 is van maandag 4 maart tot en met vrijdag 15 maart (10 werkdagen), de herkansingsperiode van donderdag 30 mei tot en met woensdag 5 juni (5 werkdagen). Invoering rekentoets (17) De rekentoets wordt voor de eerste maal ingevoerd in het schooljaar 2013-2014. (18) In het schooljaar 2013-2014 wordt de rekentoets bij kandidaten uit het laatste leerjaar uitsluitend afgenomen in het laatste leerjaar. Dit kan niet anders omdat 2013-2014 het eerste jaar is van de verplichte rekentoets. Deze kandidaten wordt wel de mogelijkheid geboden om in hun voorlaatste leer jaar op grond van het resultaat voor de pilottoets een vrijstelling voor de rekentoets te behalen: (19) De kandidaat is vrijgesteld van de rekentoets als hij het schooljaar 2012-2013 heeft deelgenomen aan een toets die is afgenomen en beoordeeld volgens de regels die gelden voor de rekentoets na inwerkingtreding van o.a. artikel II (Wijziging Eindexamenbesluit VO) van dit besluit en hij voor deze toets ten minste het cijfer 5 heeft behaald. (20) Als aan de kandidaat vrijstelling is verleend op grond van zijn resultaat voor de bij 19 bedoelde toets wordt het voor deze toets behaalde cijfer vermeld op de cijferlijst van de kandidaat behorend bij het eindexamen.

12  De data van inlevermomenten noteren in de agenda of op de koelkast hangen.  Uw zoon/dochter regelmatig wijzen op de te maken opdrachten.  Regelmatig op SOM kijken om de resultaten van uw kind te volgen.  Vragen naar het huiswerk en de voortgang van uw kind. Wat kunt u doen als ouder?

13   1 x te laatKan gebeuren  2 x te laatMelden om 7.45 uur.  3 x te laat2x om 7.45 uur melden. Brief naar ouders.  4 x te laatEen week melden om 07.45. De mentor neem contact op  met ouders. Als de leerling zich in die week zich na 07.45  meldt is hij/zij dus 5 x te laat.  5 x te laatMentor neemt leerling mee naar de leerlingcoördinator.  Gesprek waarin de gevolgen van verder te laat komen  worden besproken, 2 uur nablijven op 1 dag bij de mentor  en een telefoontje naar de ouders.  6 x te laatBrief naar huis en een week melden om 07.45 uur. Gesprek  met mentor, ouders en leerlingcoördinator. Afspraak maken voor  het geval dat de leerling voor de 7 e keer te laat komt.  7 x te laatLeerling moet zich bij de teamleider melden + een week  vierkant rooster.  8 x te laatEen week vierkant rooster. De mentor neem contact op  met ouders.  9 x te laat Brief naar huis. Leerling kan via de afdeling leerplicht een  verwijzing naar HALT krijgen. Te laat…

14  1 x uitgestuurd 1 keer kan gebeuren: lesuur inhalen bij  vakleerkracht  2 x uitgestuurd 1 uur inhalen bij de vakleerkracht, 1  uur nablijven bij de mentor en mentor  zoekt contact met ouders.  3 x uitgestuurd 1 uur inhalen bij de vakleerkracht, 2 uur  nablijven bij de mentor + reflectieve  opdracht. Brief naar huis.  4 x uitgestuurd 1 uur inhalen bij de vakleerkracht, gesprek  met mentor en leerlingcoördinator en een  week een vierkant rooster. Teamleider  informeert ouders.  5 x uitgestuurd 1 uur inhalen bij vakleerkracht, een week  vierkant rooster en teamleider en mentor  nodigen ouders + leerling uit voor een  gesprek.  6 x uitgestuurd Leerling heeft gesprek met teamleider en  schoolmanager of teammanager, eventueel  schorsen. Eruit …

15 Daltontaken  Tijdens de D-uren maken de leerlingen de taken.  Digitaal (Teletop) en op papier in de school beschikbaar.  Beschikbare tijd / reële tijd  Uitval tijdens D-uren verrekend in de planning Vermeld in het werkschema. Aftekenen bij de vakdocent. Zichtbaar in SOM

16  Eventueel invullen telefoonlijst / mailadressenlijst.  Schroom niet bij vragen de mentor te benaderen.  Mailadres:  mvdmaarel@lentiz.nl (3A) mvdmaarel@lentiz.nl  lvdberg04@lentiz.nl (3B) lvdberg04@lentiz.nl  abakker01@lentiz.nl (3B) abakker01@lentiz.nl  jgoddijn@lentiz.l (3C) jgoddijn@lentiz.l  iverkade@lentiz.nl (3D) iverkade@lentiz.nl  dvvliet01@lentiz.nl (3 E ) dvvliet01@lentiz.nl  bfeenstra@lentiz.nl (3F) bfeenstra@lentiz.nl Tot slot…


Download ppt "Ouderavond klas 3 2012-2013 Even voorstellen Rol van de mentor PTA Valkuilen Wat kunt u doen als ouder? Te laat / eruit Daltontaken Tot slot…"

Verwante presentaties


Ads door Google