De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Landelijke LEA-conferentie Workshop LEA en Jeugdbeleid Wendy de Geus – Oberon Eef Warmels – Gemeente Leeuwarden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Landelijke LEA-conferentie Workshop LEA en Jeugdbeleid Wendy de Geus – Oberon Eef Warmels – Gemeente Leeuwarden."— Transcript van de presentatie:

1 Landelijke LEA-conferentie Workshop LEA en Jeugdbeleid Wendy de Geus – Oberon Eef Warmels – Gemeente Leeuwarden

2 Opzet workshop Stand van zaken LEA en jeugdbeleid Praktijkvoorbeeld Leeuwarden Discussie kansen en bedreigingen

3 Stand van zaken Tweederde heeft onderwijsbeleid verbreed naar jeugdbeleid. Een kwart is dit van plan. 85% wethouder jeugdbeleid, 71% ook onderwijsbeleid in portefeuille. Gezamenlijk opgepakt: –Zorg in en om de school 89% –CJG 83% –Passend onderwijs 52%

4 Hoe krijgt de verbinding vorm? Samengevoegde afdelingen 1 wethouder Overlegvormen Uitvoeringsniveau, projecten Financiële ontschotting

5 Eén agenda? LEA + Jeugdagenda (inclusief onderwijs) Aparte LEA en Jeugdagenda

6 LOKALE EDUCATIEVE & JEUGDAGENDA LE(J)A SECTOR JEUGD EN ONDERWIJS EEF WARMELS 5 NOVEMBER 2008

7 PROGRAMMA ACHTERGRONDEN EN KADERS LE(J)A PROCES IN LEEUWARDEN OPZET, ORGANISATIE EN INHOUD LEJA LEEUWARDEN THEMA’S UITWERKING NIEUWE ONTWIKKELINGEN KNELPUNTEN

8 WAT IS EEN LE(J)A ? AFSPRAKEN OVER THEMA’S EN PROCEDURES TUSSEN * SCHOOLBESTUREN * BESTUREN INSTELLINGEN JEUGD EN WELZIJN * GEMEENTE VASTGELEGD IN NOTITIE(S) EN CONVENANT

9 LE(J)A en Onderwijsachterstanden VAN MIDDEN ’50 TOT MEDIO 1998: CENTRAAL VAN 1998 TOT 2006: DECENTRAAL GEMEENTEN VANAF 2006: DECENTRAAL SCHOOLBESTUREN

10 2006 NIEUWE REGELING ONDERWIJSACHTERSTAND ENBELEID SCHOLEN BEPALEN WAAR EN HOE ACHTERSTANDEN SCHOLEN KRIJGEN MIDDELEN VAN HET RIJK GEMEENTEN: LEERPLICHT en RMC (VSV), LEERLINGENVERVOER LOKALE INFRASTRUCTUUR SAMENHANG KETENS JEUGD- BELEID VVE EN SCHAKELKLASSEN VOLWASSENENEDUCATIE FINANCIERING

11 WETTELIJKE BEPALINGEN TENMINSTE EENMAAL PER JAAR OVERLEG OVER:  VOORKOMEN SEGREGATIE  BEVORDEREN INTEGRATIE  BESTRIJDEN ONDERWIJSACHTERSTANDEN  AFSTEMMING PROCEDURES ROND INSCHRIJVING EN TOELATING  EVENWICHTIGE VERDELING LEERLINGEN MET ONDERWIJSACHTERSTANDEN HERZIENING OVERLEGSTRUCTUUR (OOGO)

12 AANDACHTSPUNTEN WAAROM EEN LEA? * UITGANGSPUNTEN; LOKALE SITUATIE ONDERWIJS – JEUGD INITIATIEFNEMER(S) (GESPREKS)PARTNERS LOKAAL - REGIO

13 PROCES IN LEEUWARDEN  PERIODE 2007 – 2008 OBERON  SAMENHANG ONDERWIJS EN JEUGD (WELZIJN)  BILATERAAL EN GEZAMENLIJK OVERLEG OVER AANPAK EN THEMA’S  CONVENANT JUNI 2008

14 PARTIJEN CONVENANT BESTUREN PO, SO, VO EN MBO BUREAU JEUGDZORG GGD THUISZORG KINDEROPVANG ST. HWL (welzijns- en maatschappelijk werk)

15 OVERLEGSTRUCTUUR TWEE STUURGROEPEN (0-14 EN 11+): kaders stellen, evaluatie, nieuwe thema’s inbedden, controle uitvoering) - mandatering - onafhankelijk voorzitter (twee jaar) THEMATISCHE WERKGROEPEN WERKGROEP M & E

16 THEMA’S  0 – 14 JARIGEN  LANG EN BREED (PSZ, BREDE SCHOOL, PRACHTWIJK)  ZORG (PASSEND ONDERWIJS, CJG, ZORGLEERLINGEN, VERWIJSINDEX)  POSITIES EN PRESTATIES (ONDERWIJSACHTERSTANDEN, SPREIDING, INSTROOM EN DOORSTROOM, INTEGRATIE, VERZUIM)

17 THEMA’S  11 JAAR EN OUDER  VEILIG (SOCIALE VEILIGHEID, RELATIE MET DE BUURT, BREDE SCHOOL )  BUITENSPEL ( VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN, LEERPLICHT, PASSEND ONDERWIJS, JEUGDHULPVERLENING, VOLWASSENENEDUCATIE )  WERK ( AANSLUITING ARBEIDSMARKT, SLUITENDE AANPAK, MAATSCHAPPELIJKE STAGES, JONGERENLOKET )

18 NIEUWE ONTWIKKELINGEN  GEMEENTE: Centrum voor jeugd en gezin (CJG) Wet Maatschappelijke Ondersteuning  ONDERWIJS: Passend onderwijs Zorg- en Adviesteams onderwijs (ZAT’s)

19 KNEL- en AANDACHTSPUNTEN FINANCIËLE MIDDELEN POSITIE GEMEENTE(RAAD) RELATIE REGIO (VOEDINGSGEBIED) BEHEERSBAARHEID ORGANISATIE KEUZE THEMA’S / KADER INTEGRALITEIT

20 POSITE GEMEENTE welke ambities heeft de gemeente(raad)? hoe kan ze die ambities waarmaken? definitie regiefunctie gemeente (onderwijs en jeugd) wettelijke (on)mogelijkheden

21 VERVOLGSTAPPEN BEMENSING STUURGROEPEN OPSTELLEN WERKPROGRAMMA INTERNE AFSPRAKEN GEMEENTE OVER TAAKVERDELING COMMUNICATIESTRUCTUUR BETROKKENHEID REGIO


Download ppt "Landelijke LEA-conferentie Workshop LEA en Jeugdbeleid Wendy de Geus – Oberon Eef Warmels – Gemeente Leeuwarden."

Verwante presentaties


Ads door Google