De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EERSTE JAAR Kopgroep wethouders voor kindcentra Deelnemende gemeenten Almere Amersfoort Amsterdam Arnhem Assen Borger-Odoorn Delft Dordrecht Eindhoven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "EERSTE JAAR Kopgroep wethouders voor kindcentra Deelnemende gemeenten Almere Amersfoort Amsterdam Arnhem Assen Borger-Odoorn Delft Dordrecht Eindhoven."— Transcript van de presentatie:

1

2 EERSTE JAAR Kopgroep wethouders voor kindcentra

3 Deelnemende gemeenten Almere Amersfoort Amsterdam Arnhem Assen Borger-Odoorn Delft Dordrecht Eindhoven Enschede Gaasterlân-Sleat Gorinchem Groningen Hengelo ‘s-Hertogenbosch Lelystad Middelburg/Vlissingen Nijmegen Oss Sluis/Hulst/Terneuzen Zaanstad Zoetermeer

4 Start in Utrecht op 11 februari 2011 AMBITIES Voeren van (enige vorm van) regie  initiatieven uit het veld Inhoud, pedagogisch klimaat Buurt, community, eigen kracht

5 DOEL KOPGROEP Versterking van de pedagogische infrastructuur, vergroting van de mogelijkheden voor ouders en een inhoudelijke verbeterslag van onderwijs en opvang in de gemeente.

6 KWESTIES Relatie brede school – integraal kindcentrum Relatie Peuterspeelzaal - Kinderopvang Regie  autonomie Instrumenten voor sturing private partijen (commerciële KO) Krimpprobleem Verbinding naar belendende percelen, zoals jeugdzorg

7 Werkwijze Kopgroep Uitwisseling van kennis over beleid (inhoud en proces) Elkaar inspireren Samen optrekken Gezamenlijke lobby

8 WERKBEZOEK 29 JUNI 2011 EINDHOVEN

9 WERKBEZOEK 7 OKTOBER 2011 NIJMEGEN

10 WERKBEZOEK 16 DECEMBER ZEELAND/MIDDELBURG

11 SPILCENTRA EINDHOVEN Integrale centra voor kinderen van 0 – 12 jaar: peuterspeelzaal, kinderopvang, basisschool, JGZ, schoolmaatschappelijk werk en opvoedingsondersteuning Beleidsdoelen: Doorgaande ontwikkelingslijn Integrale zorg structuur Slimme inzet maatschappelijk vastgoed

12 VOORZIENINGENHART DE STER NIJMEGEN Basisschool, kinderopvang, peuterspeelzaal, naschoolse opvang, CJG, wijkvoorzieningen, culturele voorzieningen en sportaccommodatie onder één dak Centrale voorzieningen van 7 – 22 uur open Bijzondere onderwijsfilosofie gericht op talentontwikkeling Intensieve onderlinge samenwerking, ontwikkelingsgericht Doorontwikkeling naar Kindcentrum

13 BREDE SCHOOL ‘T PALET MIDDELBURG Ontwikkeling naar brede school Plus School en wijk verbinden Communities that Care Outreachende aanpak Kind niet uit het oog verliezen, niet teveel sturctureren Rol IKC voor de leefbaarheid van wijken Krimp en voorzieningen Masterplan voorzieningen Zeeuws Vlaanderen

14 Procesontwikkeling kindcentra, van idee naar uitvoering Kindcentrum is concept in ontwikkeling Gemeenten en partners: gezamenlijk stip aan de horizon Beleidscontext &strategie Beleidsscenario’s en sturingsfilosofie gemeente: sturend – regisserend – faciliterend -volgend

15 Nulmeting stand van zaken KPC IKC beleid verkeert in startfase (visie-strategie- planvorming) Wethouder in rol als initiatiefnemer, regievoerder, verbinder externe partijen en verbinder interne beleidstrajecten jeugd/onderwijs aan IKC beleid IKC als winst voor gemeente: versterking synergie tussen onderwijs en jeugdbeleid; efficiëntere inzet welzijns-, sport- en cultuurvoorzieningen door samenhang; aantrekkelijk woonklimaat: combinatie werk en zorg van ouders

16 Uitwisseling kennis en ervaring Inhoudelijke breedte van het concept kindcentra Financiering Huisvesting en inzet onderwijshuisvesting Integreren zorgfunctie Monitoring/effectmeting


Download ppt "EERSTE JAAR Kopgroep wethouders voor kindcentra Deelnemende gemeenten Almere Amersfoort Amsterdam Arnhem Assen Borger-Odoorn Delft Dordrecht Eindhoven."

Verwante presentaties


Ads door Google