De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

27 maart 2008 Durft u in te zetten op onze jeugd?.

Verwante presentaties


Presentatie over: "27 maart 2008 Durft u in te zetten op onze jeugd?."— Transcript van de presentatie:

1 27 maart 2008 Durft u in te zetten op onze jeugd?

2 27 maart 2008 2 Kent iemand deze draaischijf? Deze schijf hebben we vorig jaar rond deze tijd allemaal in ons postbakje gehad. De schijf heeft mij geintrigeerd. Wat is het voor schijf? Het is de harde schijf van het lokaal jeugdbeleid. De schijf is uitgegeven door het Verweij Jonker instituut n.a.v. hun onderzoek “Kinderen in tel”. “Kinderen in tel” geeft met harde cijfers aan hoe in de gemeente de stand van zaken is met betrekking tot jeugdbeleid. Onze gemeente Hoogeveen staat op plaats 47. De CDA fractie is daar van geschrokken en heeft vorig jaar besloten jeugdbeleid wederom tot speerpunt te maken. Het CDA is de partij van jeugd en gezin en wij hebben ook in 2003 het jeugdbeleid al eens op de agenda gezet. Wij vinden het belangrijk dat het goed gaat met onze kinderen. De ouders zijn de eerst verantwoordelijke maar de maatschappij verandert en vraagt ook ondersteuning van andere partijen om het kind heen.

3 27 maart 2008 3 Werkgroep Jeugd CDA Gesprekken met o.a. Diverse afdelingen SWW Buurtbeheer Peuterspeelzaal Brede School Stichting One RMC/leerplicht Ambtenaren We hebben diverse instanties bezocht en gevraagd naar die zaken die voor verbetering vatbaar zijn We hebben diverse instanties bezocht en gevraagd naar de die zaken die voor verbetering vatbaar zijn.

4 27 maart 2008 4 Afbakening Veel info uit de gesprekken Keus CDA om kaders te stellen voor beleid t.a.v. het jonge kind

5 27 maart 2008 5 Er zijn in de leeftijd van 0-21 jaar nog diverse zaken aan te pakken. Wij hebben voor nu gekozen voor een afbakening. We willen het college graag een aantal kaders meegeven voor de aankomende voorjaarsnota. Daarom hebben we de belangrijkste knelpunten uit ons onderzoek gehaald. Wij willen nu ingaan op de leeftijdscategorie van 0-6 jaar.

6 27 maart 2008 6 Huidige situatie Aantal achterstandswijken (40%) Aantal kinderen met achterstand (26%) Kind in uitkeringsgezin (7%) Afgelopen jaren geïnvesteerd in onderwijs achterstand in een aantal wijken Diverse instanties houden zich met jeugd en opvoeden bezig Peuterspeelzalen niet genoeg toegerust Cijfers komen uit het onderzoek Kinderen in tel van het Verweij Jonker instituut. Het zijn cijfers van 2006.

7 27 maart 2008 7 Huidige uitgangspunten gemeente Inzet op talentontwikkeling Geen aanvaarding achterstanden Meer samenhang tussen aanbieders Meer samenhang in aanbod

8 27 maart 2008 8 Huidig beleid / projecten VVE in een aantal wijken BOS project in een aantal wijken Vergroten gebruiksmogelijkheden bibliotheek Vergroten ontwikkelingsmogelijkheden kwetsbare groepen Onderzoek kind en armoede Onderzoek naar opzetten Centra Jeugd en Gezin

9 27 maart 2008 9 Waar lopen wij tegen aan? Bieden wij elk kind dezelfde kansen? of Heeft een kind met achterstand pech als het in een “normale” wijk woont?

10 27 maart 2008 10 In gesprekken met o.a. buurtbeheer en peuterspeelzaal kwam naar voren dat zij problemen hebben met kinderen met een achterstand die niet in een gebied wonen waar Voor en Vroegschoolse educatie geboden wordt. Deze kinderen en hun ouders krijgen dus niet de kans om constructief te werken aan de achterstand. Als kinderen éénmaal met een achterstand op de basisschool binnen komen dan blijkt dat dat nauwelijks meer in te lopen is. Je ontneemt een kind en de ouders dus nogal wat.

11 27 maart 2008 11 Welke aanpak? Starten we diverse projecten voor kinderen waar het al mis mee is gegaan of durven we het ook aan om te starten met het hulp bieden aan alle kinderen van 0 - 4 jaar met een achterstand?

12 27 maart 2008 12 Vraag is ook of nu investeren duurder is dan niets doen en later problemen op moeten lossen. Het CDA zou graag zien dat alle kinderen in de gemeente Hoogeveen dezelfde kansen krijgen.

13 27 maart 2008 13 Kaders voor het College 1.Opvoedingsondersteuning (VVE) voor alle kinderen met een achterstand (26%). 2.Professionalisering peuterspeelzaal. 3.Kinderopvang ook gericht op voorbereiding basisschool. 4.Gemeente neemt de regie in Centrum voor Jeugd en Gezin en in het reduceren van achterstanden. (geen vrijblijvende afstemming tussen diverse instellingen)

14 27 maart 2008 14 Het CDA wil daarom het college de volgende kaders meegeven: VVE voor alle kinderen die dat nodig hebben. Mag op een andere wijze ingevuld worden maar kom maar met een oplossing. Peuterspeelzalen spelen een belangrijke rol bij het signaleren van achterstanden en inzet op achterstanden. Zij werken echter met 1 leidster op een groep en daarnaast met vrijwilligers. De peuterspeelzalen geven zelf aan dat ze willen professionaliseren om beter te kunnen werken aan achterstanden bij kinderen en om te kunnen voldoen aan de VVE norm. Zij hebben o.a. een extra professionele kracht nodig als de leidster kinderen observeert. Een grote groep kinderen gaat naar de kinderopvang. Als ze een aantal dagen gaan zullen ze niet meer naar de peuterspeelzaal gaan. De kinderopvang is nog niet zover dat ze kinderen net als de peuterspeelzaal voorbereid op het basisonderwijs. Graag zouden we zien dat de peuterspeelzaal en kinderopvang de werkwijze op elkaar afstemmen zodat alle kinderen op een zelfde niveau naar de basisschool gaan. De gemeente is bezig met inventariseren hoe kan worden samengewerkt met allerlei instellingen in het Centrum voor Jeugd en gezin. Wij zouden graag zien dat de gemeente in gezinnen waar het niet goed mee gaat en diverse instellingen betrokken zijn de regie gaat nemen of bepaald welke instelling de regie neemt.

15 27 maart 2008 Durft u het aan?


Download ppt "27 maart 2008 Durft u in te zetten op onze jeugd?."

Verwante presentaties


Ads door Google