De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bestuurlijke relevantie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bestuurlijke relevantie"— Transcript van de presentatie:

1 Bestuurlijke relevantie
REGIE EN REGELEN Spreker Hans Bosch

2

3 Slimme bundeling van krachten…
betekent open innovatie ! betekent de open uitwisseling van kennis en kunde! betekent doelgericht beleid en vraagt om doelgerichte activiteit! vereist een open relatie met de omgeving, met klanten en markten! Vereist creativiteit en veranderingsgezindheid!

4 Slimme bundeling van krachten…
De veranderde samenleving vraagt om veranderingen in het bibliotheek-wezen ………………….en om veranderingen in haar relatie met andere organisaties! ………………….om veranderingen in haar aanbod en dienstverlening.! ………en om nieuw eigen initiatief.

5 Slimme bundeling van krachten…
Wat willen gemeenten voor en van “de Bieb”? Een bibliotheek die toekomst bestendig is; Een breed draagvlak in de samenleving; Een slimme bijdrage aan onze complexe informatiemaatschappij; Een effectieve en efficiënte inzet van middelen; Een structurele bijdrage aan de educatie van alle burgers ( jong en oud!!);

6 Slimme bundeling van krachten…
Hoe kunnen gemeenten sturen? Helder bibliotheekbeleidsplan. De inzet van ( financiële) middelen. Helder opdrachtgeverschap naar bibliotheek en andere instellingen. een duidelijke regierol in het brede veld van jeugd, onderwijs, educatie en cultuur!

7 Slimme bundeling van krachten…
Het onderwijs……een partner in open innovatie? Wie organiseert en stimuleert het lezen na school? Wie stimuleert het bezoek aan theater, muziekschool, vrije akademie? Wie coördineert het programma in de Brede school? wie leest met laaggeletterden?

8 Slimme bundeling van krachten…
Praktijkervaringen in Kerkrade: De bibliotheekwinkel in Kerkrade-West; De bibliotheekcollectie in 2 basisscholen; Maar…… Haar rol in brede school De steltloper? Of de Campus Kerkrade? In het CJG? Bij de computercursus voor ouderen?

9 Slimme bundeling van krachten…
Het toeval heeft tot nu geregeerd!! De brand in D’r Durpel…. De aanwezigheid van een leeg lokaal…. Regie heeft de toekomst: vanwege beperkte middelen, vanwege de inhoudelijke winst, vanwege de gewenste integrale aanpak/ samenhang

10 Slimme bundeling van krachten…
….moeten we dus bestuurlijk regisseren en regelen! In het beleidsplan bibliotheekwerk; In de regionale/ lokale educatieve agenda; In de samenhang met het brede lokale jeugdbeleid ( maar ook ouderenbeleid bijv. ict-cursus voor ouderen) In samenhang met het gemeentelijk informatiebeleid en publieksvoorlichting!

11 Slimme bundeling van krachten…
…met het onderwijs betekent: Een structurele rol voor de bibliotheek in alle vormen van onderwijs en educatie; Een rol voor de bibliotheek in de voor- en vroegschoolse periode; Een rol voor de bibliotheek in de aanval op de achterstanden en de laaggeletterdheid; Een rol voor de bibliotheek in het jeugdwerk en de school als buurtvoorziening

12 Slimme bundeling van krachten?
……..van instituut naar programma! ……..van bijna alleen naar nog meer samen, vooral met het onderwijs!!

13 dank voor uw aandacht!

14

15 Programma Openingswoord
Peter van Eijk, klantgestuurde (digitale) bibliotheek Chris Kuijpers, ICT als dynamo en hefboom van verandering in een kennissamenleving Hans Bosch, Bestuurlijke relevantie bibliotheken en onderwijs Fred Geelen, inhoudelijke vernieuwing Slotwoord


Download ppt "Bestuurlijke relevantie"

Verwante presentaties


Ads door Google