De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop: Van verplicht overleg tot verplichte afspraken?! Waarborgen voor kwaliteit Een pleidooi voor meer doorzettingsmacht (voorbeeld: VVE) Marieke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop: Van verplicht overleg tot verplichte afspraken?! Waarborgen voor kwaliteit Een pleidooi voor meer doorzettingsmacht (voorbeeld: VVE) Marieke."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop: Van verplicht overleg tot verplichte afspraken?! Waarborgen voor kwaliteit Een pleidooi voor meer doorzettingsmacht (voorbeeld: VVE) Marieke Dawson senior beleidsmedewerker onderwijsbeleid gemeente Den Haag

2 Wat is de voorschool? Een samenwerkingsverband tussen een peuterspeelzaal (psz) en de groepen 1 en 2 van de basisschool........die onder specifieke condities werken met hetzelfde educatieve programma...........waardoor (taal)achterstanden spelenderwijs worden voorkomen.

3 Wat is VVE? V oor- en V roegschoolse E ducatie Voorschoolse educatie = gestructureerde aanpak van taalachterstanden in psz en kinderdagverblijven (peuters; 2-4 jaar) Vroegschoolse educatie= diezelfde aanpak in de groepen 1 en 2 van de basisschool (kleuters; 4-6 jaar)

4 VVE is effectief, mits: Intensieve begeleiding (dubbele bezetting gedurende 4 dd pw) (!) Van 2,5 tot 6 jarige leeftijd Een gestructureerd programma Goed geschoolde leidsters en leerkrachten Ouderbetrokkenheid -> Rendement: 1:4 tot 1:9 (Heckman, 2000)

5 De Haagse infrastructuur 81 voorscholen 215 peutergroepen en 340 kleutergroepen 31 kinderdagverblijven met VVE 2700 deelnemende peuters en 7300 deelnemende kleuters (1 sep!) Investeringen per jaar *Rijksgeld: 12,6 mln *gemeentelijk geld: 5,8 mln

6 Het Haags beleid va 2000: kwaliteit voorop G PszSb Model Haagse VS (Kwaliteitseisen) €€ Verantwoording

7 Waarborgen voor kwaliteit Via de verantwoording: Jaarlijkse accountantscontrole Inhoudelijk verslag Voortgangsgesprekken (2x per jaar) Overig: Periodieke beleidsoverleg Schoolbegeleidingsdienst HCO Mogelijke sanctie: terugvorderen middelen

8 En toen kwam de knip... (2006) Autonomie schoolbesturen -> Stopzetten subsidie aan basisscholen (in 4 jaar) Compensatie scholen met ‘Verhagen- middelen’, later lumpsum Uitbreiden bereik peuters

9 Consequenties van de knip G PszSb Model Haagse VS (Kwaliteitseisen) €€ Verantwoording

10 Soms gaan dingen vanzelf goed...... Maar soms ook niet: Inspectierapport VVE in de G4: Inhoudelijke verantwoording op lokaal niveau: Landelijke VVE-monitor: -> Kwaliteitseisen staan onder druk, waaronder inzet tweede kracht

11 Het antwoord van het Rijk Versterking regie gemeenten: verplichting tot afspraken én die na te komen Maar...: - hoe vergaand zullen de afspraken zijn? - hoe worden de afspraken gecontroleerd? - welke sanctiemogelijkheden?

12 Het antwoord van het Rijk (vervolg) Toezicht door de Inspectie: - bij onvoldoende testresultaten in gr 3 en 4 (gemiddelden verdoezelen) - sanctie mogelijkheden?

13 Het antwoord van het Rijk (slot) Agenda Focus op Vroegschoolse Educatie Incidenteel € 7.700 per school Meten van de effecten Wettelijke kwaliteiteisen.........voor de voorschoolse educatie

14 Conclusie Honderden miljoenen voor voorschoolse educatie Want het werkt, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan (waaronder intensief vervolg in vroegschoolse periode) Geen controle op die voorwaarden Wel effecten meten -> Rara, wat zullen de toekomstige krantenkoppen zijn? -> en het draagvlak voor VVE?

15 Daarom: Geef ons de instrumenten om de effectiviteit te waarborgen! (of doe het zelf)

16 ...ook op andere beleidsterreinen RMC Samenwerking Jeugdinstellingen (zorgstructuur 0-23) Kwaliteit van het onderwijs (G4 brief)

17 Stellingen 1. Wat moet veranderen in de verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden om de kwaliteit van onderwijs in ons land beter te garanderen? 2. Welke mogelijkheden worden binnen de huidige bestuurlijke context onvoldoende benut om de kwaliteit te garanderen?


Download ppt "Workshop: Van verplicht overleg tot verplichte afspraken?! Waarborgen voor kwaliteit Een pleidooi voor meer doorzettingsmacht (voorbeeld: VVE) Marieke."

Verwante presentaties


Ads door Google