De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

senior beleidsmedewerker onderwijsbeleid

Verwante presentaties


Presentatie over: "senior beleidsmedewerker onderwijsbeleid"— Transcript van de presentatie:

1 senior beleidsmedewerker onderwijsbeleid
Workshop: Van verplicht overleg tot verplichte afspraken?! Waarborgen voor kwaliteit Een pleidooi voor meer doorzettingsmacht (voorbeeld: VVE) Marieke Dawson senior beleidsmedewerker onderwijsbeleid gemeente Den Haag

2 Wat is de voorschool? Een samenwerkingsverband tussen een peuterspeelzaal (psz) en de groepen 1 en 2 van de basisschool... .....die onder specifieke condities werken met hetzelfde educatieve programma...... .....waardoor (taal)achterstanden spelenderwijs worden voorkomen.

3 Voor- en Vroegschoolse Educatie
Wat is VVE? Voor- en Vroegschoolse Educatie Voorschoolse educatie = gestructureerde aanpak van taalachterstanden in psz en kinderdagverblijven (peuters; 2-4 jaar) Vroegschoolse educatie= diezelfde aanpak in de groepen 1 en 2 van de basisschool (kleuters; 4-6 jaar)

4 VVE is effectief, mits: Intensieve begeleiding (dubbele bezetting gedurende 4 dd pw) (!) Van 2,5 tot 6 jarige leeftijd Een gestructureerd programma Goed geschoolde leidsters en leerkrachten Ouderbetrokkenheid -> Rendement: 1:4 tot 1:9 (Heckman, 2000)

5 De Haagse infrastructuur
81 voorscholen 215 peutergroepen en 340 kleutergroepen 31 kinderdagverblijven met VVE 2700 deelnemende peuters en deelnemende kleuters (1 sep!) Investeringen per jaar *Rijksgeld: 12,6 mln *gemeentelijk geld: 5,8 mln

6 Het Haags beleid va 2000: kwaliteit voorop
Verantwoording Verantwoording Model Haagse VS (Kwaliteitseisen) Psz Sb

7 Waarborgen voor kwaliteit
Via de verantwoording: Jaarlijkse accountantscontrole Inhoudelijk verslag Voortgangsgesprekken (2x per jaar) Overig: Periodieke beleidsoverleg Schoolbegeleidingsdienst HCO Mogelijke sanctie: terugvorderen middelen

8 En toen kwam de knip... (2006) Autonomie schoolbesturen ->
Stopzetten subsidie aan basisscholen (in 4 jaar) Compensatie scholen met ‘Verhagen-middelen’, later lumpsum Uitbreiden bereik peuters

9 Consequenties van de knip
G Verantwoording Verantwoording Model Haagse VS (Kwaliteitseisen) Psz Sb

10 Soms gaan dingen vanzelf goed...
... Maar soms ook niet: Inspectierapport VVE in de G4: Inhoudelijke verantwoording op lokaal niveau: Landelijke VVE-monitor: -> Kwaliteitseisen staan onder druk, waaronder inzet tweede kracht

11 Het antwoord van het Rijk
Versterking regie gemeenten: verplichting tot afspraken én die na te komen Maar...: - hoe vergaand zullen de afspraken zijn? - hoe worden de afspraken gecontroleerd? - welke sanctiemogelijkheden?

12 Het antwoord van het Rijk (vervolg)
Toezicht door de Inspectie: - bij onvoldoende testresultaten in gr 3 en 4 (gemiddelden verdoezelen) - sanctie mogelijkheden?

13 Het antwoord van het Rijk (slot)
Agenda Focus op Vroegschoolse Educatie Incidenteel € per school Meten van de effecten Wettelijke kwaliteiteisen..... ....voor de voorschoolse educatie

14 Conclusie Honderden miljoenen voor voorschoolse educatie
Want het werkt, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan (waaronder intensief vervolg in vroegschoolse periode) Geen controle op die voorwaarden Wel effecten meten -> Rara, wat zullen de toekomstige krantenkoppen zijn? -> en het draagvlak voor VVE?

15 Geef ons de instrumenten om de effectiviteit te waarborgen!
Daarom: Geef ons de instrumenten om de effectiviteit te waarborgen! (of doe het zelf)

16 ...ook op andere beleidsterreinen
RMC Samenwerking Jeugdinstellingen (zorgstructuur 0-23) Kwaliteit van het onderwijs (G4 brief)

17 Stellingen 1. Wat moet veranderen in de verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden om de kwaliteit van onderwijs in ons land beter te garanderen? 2. Welke mogelijkheden worden binnen de huidige bestuurlijke context onvoldoende benut om de kwaliteit te garanderen?


Download ppt "senior beleidsmedewerker onderwijsbeleid"

Verwante presentaties


Ads door Google