De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Regionale Educatieve Agenda Gemeente Gorinchem Theo den Braanker Oberon Ton Klein.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Regionale Educatieve Agenda Gemeente Gorinchem Theo den Braanker Oberon Ton Klein."— Transcript van de presentatie:

1 De Regionale Educatieve Agenda Gemeente Gorinchem Theo den Braanker Oberon Ton Klein

2 LEA en het VO Welke thema’s op LEA-VO? Welke afspraken maak je? Hoe ga je om met schaalgrootte en regionale aanpak? Hoe houd je elkaar aan gemaakte afspraken? Voldoet het bestuurlijke arrangement lokaal onderwijsbeleid?

3 Aantal uitkomsten (1) Thema’s Zorg en achterstand, VSV, Leerlingstromen, school in de wijk, onderwijshuisvesting Afspraken Regie duidelijk niet ‘wie betaalt, bepaalt’ Gemeente: structurerend/faciliterend Verwachte resultaat formuleren

4 Aantal uitkomsten (2) Schaalgrootte/regionale aanpak Geen incidentele middelen/meer visie Regionale component Houden aan afspraken Monitoring belangrijk o.a. via horizontale verantwoording en collegiale visitatie Geen rol voor onderwijsinspectie of doorzettingsmacht bij één partij

5 Drie kolommen tabel ScholenGemeente en scholen Gemeenten Onderwijsprestaties Taalbeleid Ouderbetrokkenheid Informatie ouders/ lln. Doorstroom po-vo Wachtlijsten po-vo Wachtlijsten SO Toegankelijkheid Spreiding zorglln. Opvang jeugdigen die uitvallen Zorg in om de school Onderwijs- arbeidsmarkt VSV Integratie/segregatie Schoolmaatsch. werk Rebound Veiligheid Leerplicht RMC Huisvesting Leerlingenvervoer Brede school Spreiding jeugdvoorzieningen Preventief lokaal jeugdbeleid

6 Aangepaste drie kolommen tabel ScholenGemeente en scholen Gemeenten Onderwijsprestaties Taalbeleid Ouderbetrokkenheid Informatie ouders/ lln. Doorstroom po-vo Wachtlijsten po-vo Wachtlijsten SO Toegankelijkheid Spreiding zorglln. Opvang jeugdigen die uitvallen Zorg in om de school Onderwijs-arbeidsmarkt VSV Integratie/segregatie Schoolmaatsch. werk Rebound Veiligheid Leerplicht RMC Huisvesting Leerlingenvervoer Brede school Spreiding jeugdvoorzieningen Preventief lokaal jeugdbeleid Regionale Educatieve Agenda Doorstroom PO-VO, Wachtlijsten PO-VO, Opvang Jeugdigen, Spreidingachterstandsleerlingen, Reboundvoorzieningen, Schoolmaatschappelijk werk, Passend Onderwijs, Leerlingstromen, Doorstroom VO-MBO, Invulling maatschappelijke stages

7 Regionale Educatieve Agenda

8 Inleiding Wet OAB 90% van gemeenten werkt aan LEA Slechts 10% aan een REA

9 Aanleiding tot REA Passend Onderwijs Veel schoolbesturen opereren breder dan het gemeentelijk niveau De behoefte van onderwijs om overleg met diverse gemeenten te bundelen

10 Vragen vooraf Hoe breed dient de REA te zijn? –In geografisch opzicht –Welke partners? –Welke thema’s? De status van het overleg en de besluitvorming

11 Keuze Gorinchem e.o. Constructie (partners) Onderwerpen Samenwerkingsconvenant

12 Uitvoering December 2007: –Eerste gedachtewisseling over de REA –Wens voor een REA onderschreven –Opdracht om voorzet te doen/zaken uit te werken –Rondje langs betrokken gemeenten (jan 2008)

13 Uitvoering December 2007: –Eerste gedachtewisseling over de REA –Wens voor een REA onderschreven –Opdracht om voorzet te doen/zaken uit te werken –Rondje langs betrokken gemeenten (jan 2008)

14 Maart 2008 Beelden rond REA waren divers Opvattingen over samenstelling REA liepen uiteen

15 Mei 2008 Voorbereidende werkgroep droeg zorg voor een tweetal documenten –Concept samenwerkingsafspraken –Regionaal Innovatie Programma Passend Onderwijs (werkgroep Passend Onderwijs, binnenhalen van subsidies)

16 Juli 2008 Agenderen van Maatschappelijke vraagstukken via een standaardwerkwijze –Schoolmaatschappelijk werk –Reboundvoorziening


Download ppt "De Regionale Educatieve Agenda Gemeente Gorinchem Theo den Braanker Oberon Ton Klein."

Verwante presentaties


Ads door Google