De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Regionale Educatieve Agenda

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Regionale Educatieve Agenda"— Transcript van de presentatie:

1 De Regionale Educatieve Agenda
Gemeente Gorinchem Theo den Braanker Oberon Ton Klein

2 LEA en het VO Welke thema’s op LEA-VO? Welke afspraken maak je?
Hoe ga je om met schaalgrootte en regionale aanpak? Hoe houd je elkaar aan gemaakte afspraken? Voldoet het bestuurlijke arrangement lokaal onderwijsbeleid? Aanleiding is vooral andere achtergrond VO dan PO. Bovendien in vrijwel alle gemeenten PO bij LEA betrokken, maar VO niet altijd. VO heeft meer autonome bestuurskracht VO-scholen hebben vaak met meerdere gemeenten te maken VO weet nog niet altijd wat ze aan gemeente hebben SWV-VO belangrijke rol, gemeenten vaak geen of beperkte rol

3 Aantal uitkomsten (1) Thema’s
Zorg en achterstand, VSV, Leerlingstromen, school in de wijk, onderwijshuisvesting Afspraken Regie duidelijk niet ‘wie betaalt, bepaalt’ Gemeente: structurerend/faciliterend Verwachte resultaat formuleren Onderwijshuisvesting is voor veel scholen voorwaardelijk om inhoud te realiseren Voorbeeld Haarlem doordecentralisering terug bij gemeente. In sommige gemeenten (Enschede) al ver met formuleren resultaat.

4 Aantal uitkomsten (2) Schaalgrootte/regionale aanpak
Geen incidentele middelen/meer visie Regionale component Houden aan afspraken Monitoring belangrijk o.a. via horizontale verantwoording en collegiale visitatie Geen rol voor onderwijsinspectie of doorzettingsmacht bij één partij Scholen willen meer geld uit reguliere bekostiging dan incidentele middelen Overleg zo efficiënt mogelijk: “ik heb als school 2 VSV-ers maar participeer in drie overleggroepen VSV” Meer visie ontwikkeling bij gemeenten: kan VNG wellicht rol in spelen (communicatie richting landelijke overheid)

5 Drie kolommen tabel Scholen Gemeente en scholen Gemeenten
Onderwijsprestaties Taalbeleid Ouderbetrokkenheid Informatie ouders/ lln. Doorstroom po-vo Wachtlijsten po-vo Wachtlijsten SO Toegankelijkheid Spreiding zorglln. Opvang jeugdigen die uitvallen Zorg in om de school Onderwijs-arbeidsmarkt VSV Integratie/segregatie Schoolmaatsch. werk Rebound Veiligheid Leerplicht RMC Huisvesting Leerlingenvervoer Brede school Spreiding jeugdvoorzieningen Preventief lokaal jeugdbeleid

6 Aangepaste drie kolommen tabel
Scholen Gemeente en scholen Gemeenten Onderwijsprestaties Taalbeleid Ouderbetrokkenheid Informatie ouders/ lln. Doorstroom po-vo Wachtlijsten po-vo Wachtlijsten SO Toegankelijkheid Spreiding zorglln. Opvang jeugdigen die uitvallen Zorg in om de school Onderwijs-arbeidsmarkt VSV Integratie/segregatie Schoolmaatsch. werk Rebound Veiligheid Leerplicht RMC Huisvesting Leerlingenvervoer Brede school Spreiding jeugdvoorzieningen Preventief lokaal jeugdbeleid Regionale Educatieve Agenda Doorstroom PO-VO, Wachtlijsten PO-VO, Opvang Jeugdigen, Spreidingachterstandsleerlingen, Reboundvoorzieningen, Schoolmaatschappelijk werk, Passend Onderwijs, Leerlingstromen, Doorstroom VO-MBO, Invulling maatschappelijke stages

7 Regionale Educatieve Agenda

8 Inleiding Wet OAB 90% van gemeenten werkt aan LEA
Slechts 10% aan een REA

9 Aanleiding tot REA Passend Onderwijs
Veel schoolbesturen opereren breder dan het gemeentelijk niveau De behoefte van onderwijs om overleg met diverse gemeenten te bundelen

10 Vragen vooraf Hoe breed dient de REA te zijn? In geografisch opzicht
Welke partners? Welke thema’s? De status van het overleg en de besluitvorming

11 Keuze Gorinchem e.o. Constructie (partners) Onderwerpen
Samenwerkingsconvenant

12 Uitvoering December 2007: Eerste gedachtewisseling over de REA
Wens voor een REA onderschreven Opdracht om voorzet te doen/zaken uit te werken Rondje langs betrokken gemeenten (jan 2008)

13 Uitvoering December 2007: Eerste gedachtewisseling over de REA
Wens voor een REA onderschreven Opdracht om voorzet te doen/zaken uit te werken Rondje langs betrokken gemeenten (jan 2008)

14 Maart 2008 Beelden rond REA waren divers
Opvattingen over samenstelling REA liepen uiteen

15 Mei 2008 Voorbereidende werkgroep droeg zorg voor een tweetal documenten Concept samenwerkingsafspraken Regionaal Innovatie Programma Passend Onderwijs (werkgroep Passend Onderwijs, binnenhalen van subsidies)

16 Juli 2008 Agenderen van Maatschappelijke vraagstukken via een standaardwerkwijze Schoolmaatschappelijk werk Reboundvoorziening


Download ppt "De Regionale Educatieve Agenda"

Verwante presentaties


Ads door Google