De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kansen voor kinderen Carla Scheffer Rens van Kleij Startbijeenkomst Brede School Wassenaar 18 december 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kansen voor kinderen Carla Scheffer Rens van Kleij Startbijeenkomst Brede School Wassenaar 18 december 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Kansen voor kinderen Carla Scheffer Rens van Kleij Startbijeenkomst Brede School Wassenaar 18 december 2012

2 Programma Opening wethouder Sanders Brede School Wassenaar Netwerkorganisatie Combinatiefuncties Voorbeelden uit de praktijk Pauze Aanpak Wassenaar Speerpunten Uitgangspunten Vragen, vragen, vragen maar ook antwoorden Afsluiting

3 Brede School Wassenaar Een hecht samenwerkingsverband om ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten doelen Bestaand netwerk verbreden en versterken Vraaggericht aanbod van schoolse en niet schoolse activiteiten Inhoudelijk aanbod van onderwijs, sport, cultuur, welzijn, duurzaamheid, techniek en natuur Ontwikkelingskansen kinderen en jongeren optimaliseren Verbeteren sociale competenties/deelname maatschappelijke verkeer Laagdrempelig aanbod en benutten bestaande netwerken

4 Uitrol Brede School Wassenaar Een hecht samenwerkingsverband om ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten Samenwerking, niet vervangen maar versterken Breed aanbod sport, cultuur, natuur, techniek, welzijn, duurzaamheid en natuur: Kwalitatief hoogwaardig Doorgaande leer- en ontwikeklingslijnen Afstemming en verbanden leggen Vraaggerichte invulling, maatwerk Laagdrempelig (alle jeugd < 18 jaar) Goede communicatie Onder en na schooltijd

5 Netwerk organisatie Vereniging A Vereniging B Vereniging C Brede School Coördinator Brede School Partner platform

6 Combinatiefuncties Meer sport en cultuur op en rond de scholen Sterke sportverenigingen In dienst bij één, werkzaam voor twee Structurele regeling 3,06 fte Rijk financiert 40% Combinatiefuncties inzetten als middel bij de implementatie van de Brede School Wassenaar

7 Voorbeelden uit de praktijk Brede School Combinatiefuncties Cultuureducatie

8 Brede School Oostzaan Voor het dorp, door het dorp

9 Combinatiefuncties Best

10 Cultuureducatie Zeewolde www.deverbeeldingzeewolde.nl/educatie

11 > 1.000 woorden Klik hierhier

12 Pauze

13 Aanpak Startbijeenkomst 18 december 2012 Overleg met onderwijs in januari 2013 Spreekuur voor verenigingen en instellingen 22 & 28 januari bredeschoolwassenaar@wassenaar.nl Carla Scheffer: 14070 Rens van Kleij: 06 – 215 90 617  Bouwstenen voor verdere planvorming  Brede School Coördinator  Kernpartners Brede School  Invulling jaarprogramma en samenwerking

14 Speerpunten Bevorderen dat kinderen in een veilige omgeving gezond kunnen opgroeien, hun talenten kunnen ontwikkelen en zich betrokken voelen Meer sport- en spel voor kinderen om bewegingsarmoede te voorkomen Vergroten participatie aan de samenleving door ouders/kinderen Stimuleren vrijwilligerswerk bij verenigingen en leggen van onderlinge dwarsverbanden Bevorderen dat kinderen in aanraking komen met cultuur, natuur, duurzaamheid en techniek

15 Uitgangspunten Impuls voor lokale organisaties Gemeente faciliteert, maar treedt niet op als werkgever Maatwerk zowel inhoudelijk als financieel Activiteiten voor alle kinderen in Wassenaar Primaire doelgroep kinderen 2 – 18 jaar Meerjarige samenwerking Medewerking aan monitoring van uitkomsten en resultaten

16 ?


Download ppt "Kansen voor kinderen Carla Scheffer Rens van Kleij Startbijeenkomst Brede School Wassenaar 18 december 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google